travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Akreditované kurzy - trenér fitness

Lenka Kolouchová

                                                        ve spolupráci se vzdělávacím a konzultačním centrem  FITNET               

PaedDr. Vladimíra KOLOUCHA, Ph.D.
akreditované pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
pořádá rekvalifikační kurzy pro získání odborné kvalifikace

„INSTRUKTOR FITNESS"
(TRENÉR FITNESS)


 Výstup ze studia
 
Na základě studia a úspěšného složení závěrečných zkoušek získá účastník "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu". Pověření s celostátní platností k vydávání dokladů po ukončení rekvalifikace udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Lence Kolouchové.
 
Využití kvalifikace v praxi:
 
Na základě vydaného "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu" můžete:
  • požádat o vydání živnostenského listu pro :
    • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pracovníci ve fitcentru, poradenství)
    • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení, sloužících pro regeneraci a rekondici
  • pracovat jako osobní trenér
  • pracovat jako fitness-wellness konzultant (lifestyle coach)
  • pozitivně ovlivňovat kvalitu svého života  i života své rodiny.

Jak se přihlásit ke studiu?

V okamžiku, kdy se rozhodnete absolvovat naše školení, není nutné žádné velké "papírování" nebo čekání na nějaký vzdálený termín.

Posuďte své časové možnosti, určete termín. kdy můžete přijet do Modřic u Brna na vstupní konzultaci, napište nám dopis, e-mail, kontaktujte nás na níže uvedeném telefonním čísle. Informujte nás oficiálně o svém zájmu zahájit studium a navrhněte den a hodinu vstupní konzultace (může proběhnout ve všední dny i v sobotu nebo v neděli a o svátcích, dopoledne nebo odpoledne, školíme i během letních měsíců).

Telefonicky se můžeme na dnu, hodině a místě vstupní konzultace domluvit ihned, na dopis nebo e-mail vám obratem odpovíme a termín buď potvrdíme nebo navrhneme jiný (většinou jej potvrzujeme). Zároveň Vám upřesníme místo konání konzultace.

To je vše. V domluvený den a hodinu přijedete do Modřic a absolvujete vstupní konzultaci. Tím je studium formálně zahájeno. Jste zařazeni do našeho komplexního systému vzdělávání.        

Podmínky přijetí ke studiu:

Ke studiu se může přihlásit každý občan České republiky starší 18 let. Přijetí není podmíněno předchozím vzděláním či praxí.

Kombinovaná forma studia:

Studium lze zahájit kdykoli během roku, není vázáno na žádný předem stanovený termín. Vstupní konzultace se uskuteční v den a hodinu, která vyhovuje zájemci o studium.

Studium poté probíhá na základě studijního plánu, který je se studentem individuálně sestaven během vstupní konzultace v souladu s jeho časovými možnostmi a reálnými schopnostmi. Při zahájení studia obdrží posluchač moderní učební texty, které přináší ucelený systém informací, nezbytných pro dlouhodobě úspěšnou a kvalitní práci v oblasti fitness a wellness.

Cena studia:

Cena studia je stanovena na 10 000,- Kč (zahrnuje vstupní konzultaci, průběžné konzultace, učební texty a závěrečnou zkoušku včetně "Osvědčení").

Platnost akreditace:

Akreditace k pořádání vzdělávacích kurzů je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) udělována s platností na tři roky, aktuálně je platná do prosince roku 2021.  Po uplynutí tří let musí dané vzdělávací zařízení znovu o akreditaci písemně požádat. a předložit znovu všechny podkladové materiály. Akreditaci pro pořádání kurzů k získání kvalifikace "INSTRUKTOR FITNESS" jsme poprve získali v roce 1991 a následovně každé tři roky.Akreditace byla našemu vzdělávacímu středisku udělena v prosinci 2018 a je platná do prosince 2021.. V letech 1993 až 2000 se Dr. Kolouch věnoval plně postgraduálnímu doktorandskému studiu na FTVS UK Praha. Platnost naší akreditace nemá žádný vliv na platnost námi již vydaného "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu". Ta není časově omezena.

 

Učební texty   zcela nově rozšířené v roce 2013 o nejdůležitější a nejnovější poznatky světových špičkových organizací z oblasti zdraví a fitness

Učební texty obdrží student při vstupní konzultaci. Jsou v ceně kurzu a zůstávají majetkem studenta. Nemusí je po ukončení studia vracet.

Učební texty jsou průběžně doplňovány nejnovějšími informacemi z odborné literatury. Nejsou volně prodejné, jsou pouze součástí našeho distančního studia a jsou plně chráněny autorskými právy.

Podrobnější informace o studiu:

Nejobsáhlejší informace o kurzu "Instruktor fitcentra" najdete na stránce fitnet.eu v sekci "Akreditované kurzy", nebo přímo v subsekci "Často kladené otázky"

Rozšiřující kurzy:

Nenutíme naše absolventy k účasti na povinných seminářích. Uvědomujeme si ale nutnost dalšího vzdělávání. Proto je naše kvalifikace bez udání délky platnosti. Současně nabízíme našim absolventům namísto povinné účasti na semináři, jehož obsah konkrétně pro ně nemusí být vhodný, dobrovolnou účast na rozšiřujících kurzech. Kurz bude vždy zaměřen k nějaké konkrétní oblasti, související úzce s prací profesionálů v oblasti fitness. Absolventi, a další případní zájemci, se mohou dobrovolně rozhodnout pro účast na takovém rozšiřujícím kurzu. Po jeho absolvování obdrží "Osvědčení" o jeho absolvování. Jako první jsme zpracovali rozšiřující kurz "Kontrola hmotosti", věnující se velmi podrobně otázkám práce osobních trenérů s klienty s nadváhou nebo obézitou. Následoval rozšiřující kurz  s názvěm "Cvičení a posilování seniorů". Tyto kurzy jsou kvalitní a cenově dostupné. Nyní intenzivně pracujeme na rozšiřujícím kurzu s názvem "Regulace stressu".

Mohlo by vás zajímat

Jak náročné jsou zkoušky?

Smyslem zkoušky je posoudit, zda a jak zvládl student požadovanou studijní látku. Absolventi kurzů instruktorů fitcenter budou v praxi pracovat s lidmi. Mohou jim svými radami pomoci, mohou jim ale i ublížit. Nesprávná rada může…

Více informací

Odborné články (časopisy konference)

Odborné články a publikace autorů této stránky z oblasti tělesné výchovy, sportu, posilování a kulturistiky KOLOUCH, V. (1979) : Výber talentovanej mládeže. In.: BAČINSKÝ, A. et al.: Jednotný tréninkový systém…

Více informací

Uživím se prací v oblasti fitness?

ODPOVĚĎ: Fitcentra jsou relativně nový prvek našeho života. Ještě donedávna kladl každodenní život na běžného občana požadavky, které plně zajišťovaly udržení optimálních silových a vytrvalostních schopností jeho…

Více informací