Učební text

Rozšiřující kurz "Kontrola hmotnosti" přináší našim absolventům a všem dalším zájemcům, nejnovější informace o problematice, která již v současnosti přivádí do fitcenter převážnou část cvičenců a která představuje většinu klientů pro dnešní osobní trenéry. Navíc bude v následujících letech počet osob s nadváhou a obezitou dále přibývat. Také se neustále zvyšuje počet osob, které se řadí do kategorie "sarcopenická nadváha" resp. "sarcopenická obezita". Tito lidé nemají bez odborného vedení sebemenší naději zbavit se nadbytečných tukových zásob a zepšit svoje zdraví.

Učební text má celkem 361 stran textu velikosti A4. Je připraven ve stejném formátu, jako ostatní učební texty, které naši studenti dostali jako pro získání základní kvalifikace. Přináší studentům veškeré informace, které jsou naprosto nezbytné pro práci osobních trenérů s klienty, jejichž hlavním cílem cvičení je kontrola hmotnosti.

Autoři na textu pracovali celkem jeden a půl roku. Text je doplněn tabulkami, grafy a ilustracemi.

 

 

Autoři:

Lenka Kolouchová, Hana Roberts, Dr. Vladimír Kolouch

OBSAH:

PŘEDMLUVA

1. ÚVOD

2. OBEZITA

3. VÝDEJ ENERGIE

4. PŘÍJEM ENERGIE

5. VĚKOVÉ ASPEKTY KONTROLY HMOTNOSTI

6. GENDEROVÉ ASPEKTY KONTROLY HMOTNOSTI

7. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KONTROLY HMOTNOSTI

8. INTERVENCE

8.1. Pohybová

8.2. Stravovací

8.3. Behaviorální

8.4. Medicínská

9. ZÁVĚR

10. POUŽITÁ CIZÍ SLOVA

11. LITERATURA

12. O AUTORECH

 

Technické údaje o učebnici:

rozměr je A4, učebnice je ve stejném provedení, jako učební texty pro základní kurz (Instruktor fitness).

počet stran                             361
slov                                 177.725  
znaků včetně mezer     1.185.737
odstavců                             4.659
řádků                                17.216 (75 úderů na řádek, na straně 54-58 řádků)
grafů                                     120
literární odkazy                     577