Cena kurzu

Kurz je nepovinný. Rozhoduje se pro něj ten, kdo usoudí, že kurzem získané poznatky mohou zlepšit jeho práci v oblasti fitness a wellness. Namáme své absolventy "na háčku" povinného prodlužování kvalifikace. Řada akreditovaných pracovišť nutí své absolventy k povinné účasti na nepříliš kvalitních seminářích. Neúčast na semináři znamená, že absolvent nemá prodlouženou kvalifikaci a musí přerušit práci v oblasti fitness. Účast na takovém semináři pak stojí několik tisíc korun, k tomu je nutné připočítat nutnost zajistit si v místě konání minimálně na jednu noc hotel, stravovat se v restauracích atd. Přitom obsah semináře nemusí konkrétnímu účastníku přinést žádné použitelné informace.

My volíme cestu kvality. Učebnice pro rozšiřující kurzy jsou zpravovánány na základě velmi podrobného studia kvalitní literatury. Například při přípravě textu kurzu "Kontrola hmotnosti" jsme více jak rok a půl pracovali s 577 knihami, učebnicemi a odbornými články. Texty se tisknou v listopadu 2011, přitom v literatuře již uvádíme zhruba 30 publikací, které vyjdou až v roce 2012. My už tyto knihy a odborné publikace máme a pracujeme s nimi.

Rozšiřující kurz je primárně určen pro absolventy rekvalifikačního kurzu “Instruktor fitcenter” resp. “Instruktor fitness”, kteří danou kvalifikaci získali v kurzech, organizovaných akreditačním pracovištěm “PaedDr.Vladimír Kolouch, Ph.D.” v letech 1991 až 2011. Tito absolventi jsou uvedeni na stránce www.fitnet.eu v sekci "Akreditované kurzy" a podsekci "Absolventi". Pro tyto zájemce byla stanovena zvýhodněná cena za kurz.

Ke kurzu se také mohou přihlásit další zájemci. Mohou to být absolventi kurzu “Instruktor fitness”, kteří kvalifikaci získali studiem u jiných akreditačních pracovišť. Dále pak lidé, kteří kvalifikaci v oblasti fitness nemají, ale daná problematika je zajímá. Jejich účast je ale podmíněna platbou základní ceny za kurz.

Cenu za kurz jsme stanovili po důkladné analýze nákladu na jeho přípravu takto:

  • Základní cena kurzu : 4.500,- Kč.

Je to cena pro zájemce, kteří neabsolvovali základní kurz “Instruktor fitess” v akreditačním pracovišti “PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.”. Pokud někdo absolvuje jeden rozšiřující kurz u nás, je následně vnímán jako náš student a v následujících rozšiřujících kurzech má právo na zvýhodněnou cenu.

  • Zvýhodněná cena kurzu : 3.000,- Kč.

Je to zvýhodněná sazba za rozšiřující kurz, určená výhradně pro studenty, kteří získali kvalifikaci "Instruktor fitness" v kurzu akreditovaného pracovišti “PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.” (fitnet) kdykoli v letech 1991 až 2011 (resp. v dalších letech, případně pro v současnosti studující). Dále mohou za zvýhodněnou cenu absolvovat rozšiřující kurz všichni zájemci, kteří se účastnili nějakého předchozího rozšiřujícího kurzu.

V ceně kurzu jsou:

učební texty (rok vydání 2012, 361 stran textu), vstupní konzultace, průběžné konziultace (osobní nebo elektronické, podle výběru studenta), osvědčení.