Publikace pro fitness a wellness

Kdo chce ostatní vzdělávat, musí sám mít kvalitní vzdělání. Vystudovat odpovídající školy, absolvovat postgraduální vzdělávání, provést vlastní vědecký výzkum, účastnit se konferencí, projít škálou zaměstnání v daném oboru. Získané teoretické poznatky tak může ověřit vlastní praxí.  Teprve pak může sám někoho učit.  Kdo chce navíc publikovat, tj. připravit pro své studenty kvalitní výukové prostředky, musí ještě průběžně zvládat následující základní tři kroky:

  1. Získávat nepřetržitě nejnovější informace - díky výpočetní technice se zrychlilo tempo produkce nových poznatků snad ve všech oblastech lidské činnosti. Přibývá nádherně zpracovaných učebnic, na Internetu jsou dostupné desetitisíce výsledků výzkumů a odborných prací. Zvyšuje se počet nakladatelství, věnujících se výhradně tvorbě tělovýchovně zaměřených publikací, přibývá vědeckých konferencí. Protože většina nejnovějších informací vzniká v anglosaském světě, je při získávání informací naprosto nezbytná znalost angličtiny. Výzkumy, jejichž vyhodnocování trvalo v minulosti celé měsíce, mohou být dnes presentovány tiskem nebo na webu během několika dnů. Nové diagnostické metody umožňuji daleko přesnější sledování konkrétních dějů nebo jevů. Lepší ekonomická situace většiny průmyslově vyspělých zemí umožňuje uvolnit na výzkum vyšší finanční zdroje. Výsledkem těchto změn je doslovná lavina nových poznatků.

  2. Průběžně informace zpracovávat - informací je mnoho a navíc přibývají stále rychlejším tempem. Bohužel, ne všechny jsou seriozní a pravdivé. Mnohé závěry vědeckých bádání jsou ukvapené a jsou poměrně brzy vyvráceny následujícími výzkumy. U jiných se ukazuje, že výsledek spíše než nezávislé vědecké bádání určovaly zájmy sponzora, který výzkum platil. V posledních letech vzniká řada hraničních oborů, které přichází s překvapivými koncepcemi. Jejich pochopení a tedy i odpovědné posouzení předkládaných tvrzení přitom předpokládá dobré znalosti anatomie, biochemie, kinesiologie nebo genetiky. Zodpovědné, kontinuální sledování poznatků a informací je dnes nesmírně náročné. Je časově vyčerpávající a vyžaduje neustále doplňování poznatků. Plné zvládnutí ve sféře zpracování informací umožňuje další krok.

  3. Efektivně informace předávat - informace můžeme přenášet pomocí přednášek, učebnic, učebních textů, knih. Velké množství informaci je dnes rychle přenášeno v elektronické podobě (ppt nebo pdf formáty). Klasické kurzy, na nichž pozvaní lektoři "nalívali" do posluchačů své nepříliš pečlivě připravené přednášky jsou dnes již překonaným, zastaralým mechanismem vzdělávání. Stoupá význam individuálního kontinuálního vzdělávání, při němž může student pracovat vlastním tempem v optimálním prostředí svého domova. Nové elektronické možnosti komunikace (ICQ, Skype, MNS Messenger, e-maily atd.) usnadňují kontakt mezi učitelem a studentem, omezují na minimum ztrátové časy studentů i lektorů (cestování) a nabízí moderní varianty osobního kontaktu žáka s učitelem.

Každý, kdo chce vzdělávat, by měl prokázat, že zvládl uvedené nezbytné kroky. Jinak jen papouškuje poznatky, které získal před mnoha lety a které časem ztratily svoji platnost. Známe spousty rádoby "vzdělávacích zařízení", jejichž členové se nejen nemohou prokázat kvalitním vzděláním, ale nikdy nenapsali žádný odborný článek, neúčastnili se vědecké konference, nenapsali skripta, učební texty, učebnice a knihy. Většinou nemají tito lidé ani jazykové znalosti a jsou tak závislí na tom, kdy se nový poznatek dostane z anglosaské literatury do češtiny. Znalosti, které svým studentům poskytují jsou zastaralé a pro praxi nevhodné.

Nabízíme svým studentům nejnovější poznatky a připravíme je velmi zodpovědně pro praxi. Můžeme prohlásit, že všechny výše uvedená kritéria kvalitního vzdělávání splňujeme. Posoudit to můžete v této sekci. Najdete zde přehled publikací, tj. učebních textů, učebnic, knih a odborných článků, které náš  tým zpracoval.