Zahraniční odkazy

Zahraniční stránky

Internet se stal jednoznačně neocenitelným a nevyčerpatelným zdrojem informací pro každého moderního člověka. Existují snad desetitisíce stránek, věnujících se jednotlivým sportům, vlivu pohybové aktivity na zdraví a zdatnost, otázkám výživy, cvičení seniorů, dětí a žen nebo přímo problematice posilování a kulturistiky

Množství však automaticky neznamená kvalitu. Strávili jsme na vlnách Internetu tisíce hodin a prošli jsme tisíce dostupných stránek. Mnohé nás nadchly a stali jsme se jejich pravidlenými a dychtivými čtenáři. Jiné nás zaujaly tou či onou specifikou a rádi se k nim čas od času vracíme, abychom si ověřili, co přinášejí nového a zajímavého.

Bohužel jsou i stránky, které nás jednoznačně zklamaly nebo přímo popudily. Především svojí nekompetentností, zkreslováním údajů či přímou podporou zneužívání léků a dalších negativních jevů, kterých v oblasti fitness a wellness k naší lítosti stále přibývá. Nejčastěji se však setkáváme s viditelnou snahou vydělat na nedostatečné úrovni informovanosti převážné části čtenářů. Doporučování nezdravých a nepřiměřených cvičebních programů, propagace zbytečných, nekvalitních nebo přímo škodlivých preparátů jsou na Internetu přítomny v tak ohromujícím rozsahu, že lze hovořit o zneužívání tohoto progresivního technického fenomenu.

Abychom přispěli k "vyčištění" Internetu, zařazujeme odkazy na ty Internetové stránky, které považujeme za seriózní, které přinášejí kvalitní a výzkumy podložené názory a doporučení. Domníváme se, že na základě úspěšného studia FTVS UK Praha, během přípravy k získání dvou akademických titulů, soustavnou četbou špičkových publikací nakladatelství Human Kinetics či časopisů "The Physician and Sportsmedicine", "Medicine and Science in Sports and Exercise" a dalších jsme získali dostatek teoretických poznatků, opravňujících nás k posuzování kvality jednotlivých Internetových stránek. Uvedené teoretické poznatky jsme si ověřovali jednak ve vlastní pedagogické praxi (výuka na Fakultě Tělesné Kultury Palackého University v Olomouci, na FTVS UK Praha, FTVŠ KU Bratislava, v Tělovýchovné škole ČÚV ČSTV a na VUT Brno), jednak při vedení cvičení v posilovnách FAVORIT Brno (1984 - 1990), FLEX Brno (1990 až 2005).

Řadu poznatků jsme získali i ve funkcích ve Svazu kulturistiky (PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D. 1977až 1992 - člen předsednictva svazu kulturistiky a předseda trenérsko.metodické komise, předseda Českého svazu kulturistiky 1977-1980, Lenka Kolouchová, členka TMK v letech 1985-1992).

Na základě uvedených praktických i teoretických zkušeností vám k pozornosti doporučujeme následující stránky, zabývající se obdobnou problematikou jako naše stránka, tj. otázkami posilování, kulturistiky, výživy, wellness, fitness a otázkami fyzické stimulace seniorů

http://yahoo.com/health/
obsahuje odkazy na stovky stránek, zabývajících se otázkami zdraví, je zde tolik odkazů, že je nesandné udržet "přímý směr", snadno se zde zamotáte a ztratíte

http://www.physsportsmed.com/
naše nejoblíbenější stránka, obsahuje online výtisky jednotlivých čísel skvělého časopisu "The Physician and Sportsmedicine"

http://www.humankinetics.com/
další skvělá stránka nejlepšího světového nakladatelství odborné tělovýchovné a sportovní literatury
 
http://www.sportsci.org/
špičková stránka pro vědce a odborníky, vznikla na Novém Zealandě a je zdrojem cenných informací, navíc umožňuje přístup k řadě sportovních a tělovýchovně-lékařských databáz, například k databázi MEDLINE
 
http://www.medscape.com/
neocenitelná stránka pro ty z vás, kteří se zabýváte otázkami využívání pohybové aktivity při ovlivnění některých typů onemocnění, přináší stovky zajímavých článků, v nichž jsou zpracovány a diskutovány výsledky nejnovějších výzkumů, předpokládá u čtenáře určitou úroveň teoretických poznatků

http://www.thirdage.com/
stránka pro seniory, kteří nehodlají strávit stáří čekáním na smrt a hledají informace o tom, jak ovlivnit proces stárnutí a jak udržet do co nejvyššího věku vysokou kvalitu života

http://www.acsm.org/
přístup na stránku "Americké společnosti tělovýchovného lékařství" (American College of Sports Medicine), nejvýznamnější organizace, zabývající se vztahem mezi cvičením a zdravím. Tato organizace organizuje špičkové odborníky, má rozsáhlé vzdělávací centrum a udává v oblasti vzdělávání "exercise specialists" jednoznačně hlavní impulsy. Cenné jsou její "Position Stands", v nichž zaujímá stanovisko k hlavním okruhům vztahu zdraví a fyzické zátěže.

http://www.acsm-msse.com/
stránka nakladatelství Williams and Wilkins, vydávající věhlasný odborný časopis "Medicine and Science in Sports and Exercise", oficiální časopis ACSM. Na této stránce najdete i výše zmíněné "Position Stands" (většina z nich se dá stáhnout v pdf formátu).

http://www.mayohealth.org/
jedno z nejznámějších center zdraví v USA, přináší zajímavé a obecně pochopitelné články o vztahu zdraví a tělesné aktivity a racionální rady jak si udržet vysokou úroveň kvality života

http://www.dinc.com/maf/
jedna z nejkvalitnějších stránek, kterou připravuje počítačový expert a fitness nadšenec Mike Fenner. Tato stránka mne zaujala svojí střízlivostí, snahou o ucelenost, stručnost a přesnost. Mike nám umožnil používat jeho informace na naší stránce a tak se s jeho jménem budete často setkávat


http://www.HealthAtoZ.com/
stránka přinášející širokou škálu základních informací o zdraví, zdatnosti, cvičení a zdravém způsobu života


http://www.intelihealth.com/
stránka přinášející širokou škálu základních informací o zdraví, zdatnosti, cvičení a zdravém způsobu života


http://www.getbig.com/
stránka spíše pro kulturisty, přináší výsledky soutěží IFBB (international Federation of Body Building), informace o IFBB, odkazy na stovky kulturistických stránek, zajímavé články o cvičení se zátěžemi

Všechny uvedené stránky předpokládají odpovídající znalost angličtiny.

Samozřejmě můžeme doporučit desítky dalších anglických stránek, domníváme se však, že smysem není zahltit vás kvantitou odkazů. Více než na kvantitě záleží na kvalitě. Proto nebudeme výše uvedený seznam doporučovaných stránek zbytečně přeplňovat. Jakmile však najdeme novou zajímavou stránku, ihned ji zde uvedeme. Přejeme vám příjemné surfování!

Domácí odkazy

Domácí stránky

Musíme se přiznat, že se po českém Internetu moc nepohybujeme. Je to způsobeno především tím, že anglická část Internetu přináší nepřeberné množství skutečně skvělých informací a tak když již najdeme čas na surfování, raději sledujeme co je nového na amerických Universitách a v kvalitních elektronických časopisech.

V posledních letech se objevila řada zajímavých domácích stránek. Chceme Vás upozornit alespoň na některé z nich:

http://www.lbfit.info/

Stránka zkušené osobní trenérky a fitness konzultantky Libuše Boháčkové, dlouholeté členky trenérsko-metodické komise Svazu kulturistiky, předsedkyně této komise, členky výkonného výboru Svazu kulturistiky, zkušené rozhodčí. Dnes se věnuje osobnímu poradenství v oblasti fitness a welness a patří v tomto odvětví k české a moravské absolutní špičce.

http://www.ftvs.cuni.cz/
stránka Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze. Toto vzdělávací zařízení je u nás stále nejlepší a je dobré jejich stránky sledovat

http://www.fsps.muni.cz/
stránka Fakulty sportovních studií Masarykovy University v Brně.

http://www.upol.cz/fakulty/ftk/
stránka Fakulty tělesné kultury Palackého Univeristy v Olomouci

http://www.umeni-masaze.cz
stránka vynikajícího brněnského maséra Vladimíra Němečka, absolventa thaiské chrámové školy WatPo v Bankoku a čínské university tuina masáží v Chengdu. Vladimír Němeček organizuje rekvalifikační masérské kurzy na špičkové odborné úrovni. Pro pořádání masérských kurzů obdržel Vladimír Němeček akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

http://factory-fitness.webnode.com/
stránka výborného fitcentra v Brně_Bystrci, nabízí kvalitní přístroje a profesionální přístup ke klientům, stránka nabízí skvěle zpracovanou virtuální prohlídku fitcentra

http://www.nutri-exact.cz/
stránka solidního českého výrobce a distributora doplňků výživy

http://www.hcc.cz/
stránka brněnského výrobce a prodejce kvalitních posilovacích přístrojů a doplňků výživy

http://www.fitness.cz
stránka moravského prodejce cvičebních přístrojů a distributora doplňků výživy

http://www.bodybuilding.cz/
stránka, kterou připravuje trenér kulturistiky I.třídy ing.Švajgl, najdete zde mimo jiné i jeho závěrečnou trenérskou práci, kterou obhájil při závěrečných zkouškách dálkového studia trenérů kulturistiky I.třídy na FTVS UK Praha

http://www.skfcr.cz/
oficiální stránka Svazu kulturistiky a fitness České republiky

http://www.moto.cz/
neobyčejně obsažná a kvalitní stránka pro obdivovatele motocyklů a všeho, co s nimi souvisí

http://www.za-prahu-spravedlivou.cz/uvodni-strana/prohlaseni-iniciativy-za-prahu-spravedlivou/
stránka, jejíž autoři se staví proti přerozdělování peněz daňových poplatníkům do pražských divadel. Při tomto přerozdělování není brána v potaz kvalita produkce daného divadla. Jde o čirý nepotismus, při němž nerozhoduje kvalita produkce daného divadla, ale to, s kým chodí ředitel divadla na pivo.