Platnost osvědčení

Když jsme získali v roce 1992 první akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání kurzů k získání kvalifikace "Instruktor fitness", bylo nám sděleno, že máme kvalifikaci udělovat na tři roky a poté zvát  zájemce o prodloužení kvalifikace na semináře.  Příliš jsme s tímto postupem nesouhlasili, ale museli jsme jej dodržovat.  V roce 1993 zahájil Dr.Kolouch postgraduální doktorandské studium na FTVS University Karlovy v Praze a  proto jsme i přerušili pořádání kurzů. Přednášeli jsme příležitostně na kurzech, organizovaných konkurenční organizaci SPORTA, ale vlastní kurzy jsme nepořádali.

 Když jsme obnovili akreditaci v roce 2000, prosadili jsem při jednání na MŠMT v Praze trvalou platnost námi vydaných "Osvědčení". Argumentovali jsme tím, že pokud úspěšně ukončíme maturitou studium na gymnáziu, nemusíme každé tři roky opakovat zkoušky, abychom prokázali svoji kompetenci. Pokud jsme úspěšní v nějaké zkoušce na vysoké škole, nemusíme na tutéž školu do vysokého věku každé tři roky dojíždět a prokazovat, že získané poznatky stále vlastníme. Úspěšná zkouška potvrdí plné zvládnutí konkrétní odborné látky a je jen záležitostí daného studenta, zda v praxi školou předané znalosti uplatňuje nebo ne. Mozek má prospěšnou schopnost zapomínat to, co nepotřebuje. Nač nosit v hlavě spousty údajů a čísel, které již nikdy v životě neupotřebíme?

Stejná situace je v oblasti medicíny. Když se zeptáte odborníka na bolesti kolen na něco, co se týká oka, bude vám schopen dát nějaké povšechné informace, ale jinak toho příliš mnoho vědět nebude. Stejně dopadne špičkový odborník na nemoci oka, pokud na něj vyhrkneme dotaz na bolesti kolen. Každý se v praxi soustředí na to, co skutečně v praxi potřebuje. Ostatní logicky "vypouští". Doba polyhistorů dávno minula!

Některá školící centra uvádí do "Osvědčení" platnost kvalifikace po dobu tří let. Nutí tak své absolventy k povinné účasti na doškolení. Za účast si pak mnohdy účtují nepřiměřeně vysoké poplatky. Absolvent takového školení jednak zaplatí za kurz, následně v dalších dejme tomu deseti letech zaplatí zhruba stejnou nebo spíše podstatně vyšší sumu za doškolování. Kvalita povinných doškolení, podle našich zkušeností, nikdy není příliš vysoká. Instruktoři fitcenter tak doslova vyhazují zbytečně peníze. Platí za špatné rozhodnutí. Za to, že zvolili špatné vzdělávací středisko.

Na námi vydaném "Osvědčení" není žádné datum platnosti. A také se po něm žádný orgán nepídí. Sázíme na to, že každý, kdo se chce v oblasti poradenství solidně uživit, bude mít sám zájem o další vzdělávání. Připravili jsme pro naše absolventy rozšiřující kurzy, a necháváme na nich, zda se jich zůčastní. Zda usoudí, že nabízené informace v praxi využijí. Nedržíme je v šachu povinným doškolováním!. Připadá nám to poctivější!

Soustředíme se raději na dosažení vysoké odborné úrovně našich akcí. Sázíme na to, že lidé, kteří se chtějí v oblasti fitness a wellness prosadit a dlouhodobě uživit, ocení náročnost a kvalitu našich akcí a přijedou na ně dobrovolně, bez nucení. Našim heslem v tomto směru je věta: "Neuživí vás papír. Uživí vás vědomosti, znalosti a dovednosti". Ty svým studentům efektivně předáváme!

Při výběru školící organizace se má zájemce o získání kvalifikace řídit nejen tím, kolik daný kurz v daném okamžiku stojí, ale i tím,  jaké důsledky pro něj v následujících letech bude účast na daném kurzu mít. Může se totiž dostat do pasti. Ušetří sice okamžitě například tisíc korun na školném, ale v následujících několika letech přijde o pět až deset tisíc tím, že bude nucen povinně obnovovat kvalifikaci.

Podrobnější informace o studiu najdete v sekci "Často kladené otázky" .