Organizace kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit od 1. listopadu 2012.

Předpokládáme, že o kurz projeví zájem absolventi kurzu "Instruktor fitness", především ti, kteří rekvalifikaci získali u akreditačního pracoviště "PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.". Přihlásit se ale mohou i instruktoři, kteří získali kvalifikaci u jiných akreditačních pracovišť nebo lidé, kteří nemají vzdělání v oblasti fitness, ale dané téma je zajímá.

Zájem o kurz nám můžete sdělit telefonicky nebo elektronicky: kontakty

Učební text pro tento kurz opět zpracoval osvědčený tým autorů Lenka Kolouchová (Rakousko), Hana Roberts (Nová Zéland) a Vladimír Kolouch (Česká republika). Průběžně autoři pracovali s rozsáhlou odbornou českou, anglickou a německou literaturou, zabývající se problematikou stárnutí a cvičení.

Na učebním textu pro rozšiřující kurz “Cvičení a posilování seniorů” pracoval tento tým více jak rok a půl. Na 250 stránkách učebnice v rozměru A4 je problematika rozdělena do samostatných částí (sarcopenie, biomarkery, fysiologické aspekty stárnutí, genderové aspekty stárnutí, psychologické aspekty stárnutí, intervence pohybová, stravovací a behaviorální)).

Při přípravě bylo použito 382 knih, z toho 90% anglicky psaných odborných publikací a vysokoškolských učebnic, které byly vydány v letech 2007-2012). Jedná se o nejrozsáhlejší a nejobsažnější publikaci na téma fyzického zatěžování seniorů v této zemi.

Učební texty jsou neprodejné, jsou zpracovány pouze pro vnitřní potřebu našeho vzdělávacího centra, jsou nedílnou součástí studia. Jsou v ceně kurzu.

Preferujeme následující průběh kurzu:

  • vstupní konzultace -  proběhne na adrese uvedené v kontaktech v den a hodinu, na které se dohodneme (telefonicky nebo elektronicky). Při vstupní konzultaci zaplatí zájemce poplatek za kurz a převezme učební text. Následně s ním projdeme učební text, upozorníme na jeho klíčové úseky, vysvětlíme některé grafy a tabulky, odpovíme na případné otázky. Po ukončení konzultace student odjíždí domů a studuje individuálním tempem.
  • průběžné konzultace - student si může v průběhu studia dohodnout jednu osobní konzultaci (při ní přijede na adresu uvedenou v kontaktech a zde odpovíme na jeho dotazy), nebo s námi může během studia komunikovat pomocí programů Skype nebo ICQ. Počet těchto konzultací není omezen, předpokládáme jejich rozumné množství a rozumnou délku
  • zkouška - proběhne opět na adrese uvedné v kontaktech. Student na základě úspěšné zkoušky získá “Osvědčení” o absolvování kurzu”.

Alternativní verze kurzu:

  • zájemce o kurz nám svůj zájem o rozšiřující kurz oznámí telefonicky nebo pomocí mailu, Skype resp.ICQ. Oznámí nám svoje jméno, příjmení a svoji poštovní adresu. Následně zaplatí odpovídající poplatek za kurz elektronicky na naše bankovní konto
  • jakmile obdržíme platbu, zašleme na udanou adresu učební text.
  • jakmile student učební texty důkladně prostuduje, spojí se s námi elektronicky. Prostřednictvím programu Skype pak proběhne zkouška.
  • po úspěšném absolvování rozšiřujícího kurzu zašleme absolventovi osvědčení.
  • v případě zájmu o další rozšiřující kurzy (které intenzivně připravujeme) považujeme účastníka jakéhokoli již spuštěného rozšiřujícího kurzu v dalších letech za “našeho absolventa” a jako takový má v kterémkoli dalším rozšiřujícím kurzu právo na zvýhodněnou cenu za kurz.