Organizace kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit od 1. listopadu 2012.

Předpokládáme, že o kurz projeví zájem absolventi kurzu "Instruktor fitness", především ti, kteří rekvalifikaci získali u akreditačního pracoviště "PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.". Přihlásit se ale mohou i instruktoři, kteří získali kvalifikaci u jiných akreditačních pracovišť nebo lidé, kteří nemají vzdělání v oblasti fitness, ale dané téma je zajímá.

Zájem o kurz nám můžete sdělit telefonicky nebo elektronicky: kontakty

Učební text pro tento kurz opět zpracoval osvědčený tým autorů Lenka Kolouchová (Rakousko), Hana Roberts (Nová Zéland) a Vladimír Kolouch (Česká republika). Průběžně autoři pracovali s rozsáhlou odbornou českou, anglickou a německou literaturou, zabývající se problematikou stárnutí a cvičení.

Na učebním textu pro rozšiřující kurz “Cvičení a posilování seniorů” pracoval tento tým více jak rok a půl. Na 250 stránkách učebnice v rozměru A4 je problematika rozdělena do samostatných částí (sarcopenie, biomarkery, fysiologické aspekty stárnutí, genderové aspekty stárnutí, psychologické aspekty stárnutí, intervence pohybová, stravovací a behaviorální)).

Při přípravě bylo použito 382 knih, z toho 90% anglicky psaných odborných publikací a vysokoškolských učebnic, které byly vydány v letech 2007-2012). Jedná se o nejrozsáhlejší a nejobsažnější publikaci na téma fyzického zatěžování seniorů v této zemi.

Učební texty jsou neprodejné, jsou zpracovány pouze pro vnitřní potřebu našeho vzdělávacího centra, jsou nedílnou součástí studia. Jsou v ceně kurzu.

Preferujeme následující průběh kurzu:

  • vstupní konzultace -  proběhne na adrese uvedené v kontaktech v den a hodinu, na které se dohodneme (telefonicky nebo elektronicky). Při vstupní konzultaci zaplatí zájemce poplatek za kurz a převezme učební text. Následně s ním projdeme učební text, upozorníme na jeho klíčové úseky, vysvětlíme některé grafy a tabulky, odpovíme na případné otázky. Po ukončení konzultace student odjíždí domů a studuje individuálním tempem.
  • průběžné konzultace - student si může v průběhu studia dohodnout jednu osobní konzultaci (při ní přijede na adresu uvedenou v kontaktech a zde odpovíme na jeho dotazy), nebo s námi může během studia komunikovat pomocí programů Skype nebo ICQ. Počet těchto konzultací není omezen, předpokládáme jejich rozumné množství a rozumnou délku
  • zkouška - proběhne opět na adrese uvedné v kontaktech. Student na základě úspěšné zkoušky získá “Osvědčení” o absolvování kurzu”.

Alternativní verze kurzu:

  • zájemce o kurz nám svůj zájem o rozšiřující kurz oznámí telefonicky nebo pomocí mailu, Skype resp.ICQ. Oznámí nám svoje jméno, příjmení a svoji poštovní adresu. Následně zaplatí odpovídající poplatek za kurz elektronicky na naše bankovní konto
  • jakmile obdržíme platbu, zašleme na udanou adresu učební text.
  • jakmile student učební texty důkladně prostuduje, spojí se s námi elektronicky. Prostřednictvím programu Skype pak proběhne zkouška.
  • po úspěšném absolvování rozšiřujícího kurzu zašleme absolventovi osvědčení.
  • v případě zájmu o další rozšiřující kurzy (které intenzivně připravujeme) považujeme účastníka jakéhokoli již spuštěného rozšiřujícího kurzu v dalších letech za “našeho absolventa” a jako takový má v kterémkoli dalším rozšiřujícím kurzu právo na zvýhodněnou cenu za kurz.

Mohlo by vás zajímat

Vitální tělo, vitální mysl

Jak stárneme, mění se nejen naše tělo, ale i naše mysl. Zhoršuje se pozvolna schopnost pamatovat si nové údaje, rychle reagovat na podněty, zaměřovat svoje aktivity na dosažení konkrétních cílů. Pokles duševní kapacity nás…

Více informací

Pro koho jsou fitcentra?

Když jsem koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let cvičil v posilovně TJ Tesla Brno, patřil jsem k nejstarším cvičencům, i když mi v tu dobu bylo něco málo přes 25 let. Průměrný věk cvičících se pohyboval kolem 18…

Více informací

Pohyb a stárnutí

Když se narodíme, ovlivňují nás absolutně názory rodiny, do které jsme přišli. V tomto náhodou určeném prostředí se zprvu podvědomě, a později vědomě, učíme reagovat na svět a jeho jednotlivé podněty. Některé děti…

Více informací