travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Akreditované kurzy

Akreditované kurzy - trenér fitness

Lenka Kolouchová

                                                        ve spolupráci se vzdělávacím a konzultačním centrem  FITNET               

PaedDr. Vladimíra KOLOUCHA, Ph.D.
akreditované pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
pořádá rekvalifikační kurzy pro získání odborné kvalifikace

„INSTRUKTOR FITNESS"
(TRENÉR FITNESS)


 Výstup ze studia
 
Na základě studia a úspěšného složení závěrečných zkoušek získá účastník "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu". Pověření s celostátní platností k vydávání dokladů po ukončení rekvalifikace udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Lence Kolouchové.
 
Využití kvalifikace v praxi:
 
Na základě vydaného "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu" můžete:
 • požádat o vydání živnostenského listu pro :
  • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pracovníci ve fitcentru, poradenství)
  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení, sloužících pro regeneraci a rekondici
 • pracovat jako osobní trenér
 • pracovat jako fitness-wellness konzultant (lifestyle coach)
 • pozitivně ovlivňovat kvalitu svého života  i života své rodiny.

Jak se přihlásit ke studiu?

V okamžiku, kdy se rozhodnete absolvovat naše školení, není nutné žádné velké "papírování" nebo čekání na nějaký vzdálený termín.

Posuďte své časové možnosti, určete termín. kdy můžete přijet do Modřic u Brna na vstupní konzultaci, napište nám dopis, e-mail, kontaktujte nás na níže uvedeném telefonním čísle. Informujte nás oficiálně o svém zájmu zahájit studium a navrhněte den a hodinu vstupní konzultace (může proběhnout ve všední dny i v sobotu nebo v neděli a o svátcích, dopoledne nebo odpoledne, školíme i během letních měsíců).

Telefonicky se můžeme na dnu, hodině a místě vstupní konzultace domluvit ihned, na dopis nebo e-mail vám obratem odpovíme a termín buď potvrdíme nebo navrhneme jiný (většinou jej potvrzujeme). Zároveň Vám upřesníme místo konání konzultace.

To je vše. V domluvený den a hodinu přijedete do Modřic a absolvujete vstupní konzultaci. Tím je studium formálně zahájeno. Jste zařazeni do našeho komplexního systému vzdělávání.        

Podmínky přijetí ke studiu:

Ke studiu se může přihlásit každý občan České republiky starší 18 let. Přijetí není podmíněno předchozím vzděláním či praxí.

Kombinovaná forma studia:

Studium lze zahájit kdykoli během roku, není vázáno na žádný předem stanovený termín. Vstupní konzultace se uskuteční v den a hodinu, která vyhovuje zájemci o studium.

Studium poté probíhá na základě studijního plánu, který je se studentem individuálně sestaven během vstupní konzultace v souladu s jeho časovými možnostmi a reálnými schopnostmi. Při zahájení studia obdrží posluchač moderní učební texty, které přináší ucelený systém informací, nezbytných pro dlouhodobě úspěšnou a kvalitní práci v oblasti fitness a wellness.

Cena studia:

Cena studia je stanovena na 10 000,- Kč (zahrnuje vstupní konzultaci, průběžné konzultace, učební texty a závěrečnou zkoušku včetně "Osvědčení").

Platnost akreditace:

Akreditace k pořádání vzdělávacích kurzů je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) udělována s platností na tři roky, aktuálně je platná do prosince roku 2021.  Po uplynutí tří let musí dané vzdělávací zařízení znovu o akreditaci písemně požádat. a předložit znovu všechny podkladové materiály. Akreditaci pro pořádání kurzů k získání kvalifikace "INSTRUKTOR FITNESS" jsme poprve získali v roce 1991 a následovně každé tři roky.Akreditace byla našemu vzdělávacímu středisku udělena v prosinci 2018 a je platná do prosince 2021.. V letech 1993 až 2000 se Dr. Kolouch věnoval plně postgraduálnímu doktorandskému studiu na FTVS UK Praha. Platnost naší akreditace nemá žádný vliv na platnost námi již vydaného "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu". Ta není časově omezena.

 

Učební texty   zcela nově rozšířené v roce 2013 o nejdůležitější a nejnovější poznatky světových špičkových organizací z oblasti zdraví a fitness

Učební texty obdrží student při vstupní konzultaci. Jsou v ceně kurzu a zůstávají majetkem studenta. Nemusí je po ukončení studia vracet.

Učební texty jsou průběžně doplňovány nejnovějšími informacemi z odborné literatury. Nejsou volně prodejné, jsou pouze součástí našeho distančního studia a jsou plně chráněny autorskými právy.

Podrobnější informace o studiu:

Nejobsáhlejší informace o kurzu "Instruktor fitcentra" najdete na stránce fitnet.eu v sekci "Akreditované kurzy", nebo přímo v subsekci "Často kladené otázky"

Rozšiřující kurzy:

Nenutíme naše absolventy k účasti na povinných seminářích. Uvědomujeme si ale nutnost dalšího vzdělávání. Proto je naše kvalifikace bez udání délky platnosti. Současně nabízíme našim absolventům namísto povinné účasti na semináři, jehož obsah konkrétně pro ně nemusí být vhodný, dobrovolnou účast na rozšiřujících kurzech. Kurz bude vždy zaměřen k nějaké konkrétní oblasti, související úzce s prací profesionálů v oblasti fitness. Absolventi, a další případní zájemci, se mohou dobrovolně rozhodnout pro účast na takovém rozšiřujícím kurzu. Po jeho absolvování obdrží "Osvědčení" o jeho absolvování. Jako první jsme zpracovali rozšiřující kurz "Kontrola hmotosti", věnující se velmi podrobně otázkám práce osobních trenérů s klienty s nadváhou nebo obézitou. Následoval rozšiřující kurz  s názvěm "Cvičení a posilování seniorů". Tyto kurzy jsou kvalitní a cenově dostupné. Nyní intenzivně pracujeme na rozšiřujícím kurzu s názvem "Regulace stressu".

AKREDITOVANÉ KURZY

Přeměňte svůj zájem v perspektivní povolání !

  V posledních letech se v naší zemi velmi dynamicky rozvíjí významná oblast fitness a wellness. Díky tomu se rychle zvyšují jak možnosti vlastního cvičení ve fitcentrech, tak i možnosti profesionální práce v této nové, perspektivní oblasti. Mnoho lidí dnes může díky cvičení ve fitcentru pozitivně ovlivnit úroveň své zdatnosti a výkonnosti. Pro jiné se pak cvičení může přeměnit z pouhé záliby ve výhodné povolání.

Základním krokem na cestě k profesionální práci v oblasti fitcenter je získání odborné kvalifikace "instruktor fitness". To je možné na základě řádného absolvování rekvalifikačního kurzu, pořádaného pracovištěm, akreditovaným pro tyto účely Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Jedním z nejlepších pracovišť tohoto druhu v České republice je školící centrum "PaedDr.Vladimíra Koloucha, Ph.D. - vzdělávací činnost v tělovýchově", které je součástí vzdělávacího a konzultačního centra "fitnet".

Na základě studia a úspěšného složení zkoušek získá účastník "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu". Pověření s celostátní platností k vydávání dokladu o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace udělilo  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Lence Kolouchové

Využití kvalifikace v praxi:

 Na základě "Osvědčení" má absolvent možnost:

 • požádat o vydání živnostenského listu pro činnost poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pracovníci ve fitcentru, poradenství, osobní trenéři, atd.)
 • požádat o vydání živnostenského listu pro činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení, sloužících pro regeneraci a rekondici (majitelé fitcenter))
 • získat zaměstnání ve fitcentru
 • díky získaným poznatkům a dovednostem pozitivně ovlivňovat kvalitu svého života i života své rodiny, udržovat dlouhodobě vysokou úroveň zdatnosti, výkonnosti a zdraví.
Vyznat se v rychle se měnící oblasti vzdělávání pro oblast fitness a wellness je dnes skutečně nesnadné. Jako vše v naší zemi, i tato oblast prochází prudkými a někdy naprosto chaotickými proměnami. Abychom zájemcům o kvalifikaci "Instruktor fitness" usnadnili orientaci v této složité oblasti, nabízíme jim nejen vlastní kvalitní rekvalifikační kurz, ale po absolvování základního vzdělání i systém kontinuálního vzdělávání, odborné publikace a články, v nichž přinášíme informace o tom, jak se vyhnout různým úskalím práce v oblasti fitness a wellness.

Oprávněně se domníváme, že naše znalosti a zkušenosti z oblasti fitness a wellness jsou vysoké, doslova mimořádné. Jsme ochotni a schopni se o ně rozdělit se všemi, kteří tyto informace hledají.  Je na Vás, zda se správně rozhodnete.

Vyčerpávající odpovědi na všechny Vaše otázky týkající se organizace kurzů k získání kvalifikace "Instruktor fitness" najdete v sekci "Často kladené otázky"

Neuživí Vás papír. Uživí Vás vědomosti, dovednosti a znalosti. Rozhodněte se, kde je získáte!

 

 

Co je nového v akreditovaném kurzu?

Na stránce “fitnet.eu", která je určena pro odborníky v oblasti fitness, jsem na začátku roku 2012 informoval čtenáře o rozšiřujicím kurzu “Kontrola hmotnosti” a "Posilování seniorů" které jsme připravili v rámci doškolování a dalšího vzdělávání absolventů našeho rekvalifikačního kurzu “Instruktor fitness”. Nyní stejný mezinárodní autorský tým (Rakousko-Nový Zéland-Česko) pracuje intenzivně a koordinovaně na dalším rozšiřujícím kurzu s názvem “Regulace stressu”, který, pokud vše proběhne podle našich představ, bude připraven pro absolventy našich kurzů a další zájemce nejpozději koncem roku 2019. Tím také uzavřeme základní vizi optimální přípravy odborníků v oblasti fitness. Klíčové, prvořadé informace o strukturaci cvičení (záměrné fyzické stimulace) a stravě získávají naši studenti v základním kurzu. Ten byl Ministerstvem školství, podle vzorů ze zahraničí, stanoven na 15O hodin výuky. Oblast fitness se ale rozvíjí skutečně dynamicky, a tak je již dnes jasné, že poznatky, získané v základním kurzu, nemohou pro úspěšnou karieru v této oblasti z dlouhodobého pohledu stačit. Proto základní a nezbytné informace rozšířujeme o další dva ucelené bloky, a tím umožníme vážným zájemcům o práci v oblasti fitness získat výhodu oproti konkurenci.

Již spuštěný kurz “Kontrola hmotnosti” rozšiřuje znalosti profesionálů v oblasti fitness pro práci se stále se zvětšujícím sektorem klientů - osobami s nadváhou a s otylými. V obecném povědomí stále převládají nevhodné až zdraví ohrožující postupy kontroly hmotnosti. Jejich společným znakem jsou výhradní zásahy na straně příjmu energie. Ty ale spouští ochranné mechanismy organismu proti poklesu hmotnosti, které zavádí dietujícího do bludného kruhu ztrát aktivní tělesné hmoty a negativních změn kompozice těla. Na konci takového kruhu se člověk stává redukovaným energetickým systémem, vydávajícím na svůj provoz a údržbu velmi malé množství energie. Omezený příjem energie současně navazuje deficit klíčových biologicky cenných látek, vedoucí k poruchám metabolismu.

Kurz "Posilování seniorů" se zaměřuje na vliv posilování na zkvalitňování kvality života ve vyšším věku a předcházení sarkopenii (přirozené ochabování svalů) u seniorů.

Připravovaný rozšiřující kurz s pracovním názvem “Regulace stressu” má našim absolventům a dalším zájemcům dodat komplex informací z další klíčové oblasti práce. Na rozdíl od předchozích generací žijeme dnes v prostředí, které má značné požadavky na naši psychiku. Práce je převážně duševní, a vyžaduje koncentraci a rychlé rozhodování. Život nám toho dnes hodně nabízí. Několikanásobně se například za posledních padesát let navýšila nabídka pasivních forem trávení volného času. Současně se od nás vyžaduje téměř maximální pracovní nasazení a správné rozhodování. Pokud se rozhodujeme dobře, naše ekonomická i životní situace se zlepšuje. Můžeme se ale také rozhodnout špatně. V takovém případě se zákonitě dostáváme do neřešitelných situací. Dnes a denně slyšíme o lidech, kteří upadli do dluhové pasti, kteří zaplatili různým podvodníkům s nemovitostmi a namísto bydlení jim zůstaly jen oči pro pláč a dluhy.

Lidé se ale podle našeho názoru rozhodují nesprávně nejčastěji v oblasti základní volby životního stylu. V tom, jak správně jíst, zda a jak cvičit, jak kontrolovat svoji hmotnost a jak regulovat hladinu stressu. To jsou klíčové oblasti, které zvolený životní styl definuje. Trest za chyby v těchto oblastech se může projevit až za desítky let. Proto se zvyšuje význam správné orientace v informacích a znalost základních zákonů rozhodování. Cvičení se v dnešní době podílí nejen na udržení štíhlé postavy, ale má i dosud nedoceněný dopad na metabolismus a psychiku. Na schopnost získávat nové informace, lépe se v nich orientovat a správně se rozhodovat. Náš rozšiřující kurz přinese studentům nejnovější poznatky o těchto tématech.

I v roce 2018 budeme ale věnovat nejvíce pozornosti základnímu (akreditovanému) rekvalifikačnímu kurzu k získání kvalifikace “Instruktor fitness”. Jak píšeme na jiných místech, máme pro pořádání tohoto kurzu v této zemi snad nejlepší předpoklady. Kromě špičkového vzdělání, zkušeností s vědeckým výzkumem a více jak 35 lety praxe v oblasti vzdělávání v tělovýchově máme dnes i naprosto výjímečný přístup ke špičkové odborné literatuře díky dlouholeté spolupráci s nakladatelstvím Human Kinetics. Kurz “Instruktor fitness” organizujeme od roku 1991. Zpočátku jsme dali přednost klasické formě výuky, tedy zajistili jsme jednotlivé lektory, studenti seděli tři týdny v lavicích a sledovali jejich výklad. S výsledky jsme ale nebyli spokojeni a hledali jsme účinnější formu vzdělávání.

Investovali jsme ohromné množství času do přípravy kvalitních učebních textů. Ty pak neustále rozšiřujeme a inovujeme. Například v roce 2014 jsme podstatně upravili samostatnou část textů ke cvičení obézních a část, zabývající se problematikou diagnostiky vstupního stavu zájemce o cvičení. Strukturu učebních textů jsme rozšířili o novou učebnici “Posilování”. Ta má 136 stran A4 a vyvažuje jistou disproporci ve výuce. Když jsme s kurzy začínali, bylo v této zemi jen málo skutečně kvalitních posiloven a jen malá a nepříliš kvalitní fitcentra. Situace se ale za dvacet let zásadně změnila. Dnes můžeme najít desítky velmi kvalitně vybavených fitcenter. A tato fitcentra navíc neustále obnovují své zařízení. Kupují nové, modernější posilovací i aerobní cvičební přístroje. Dnes neučíme studenty jak cvičit na konkrétním přístroji, ale jak si umět každý přístroj seřídit pro optimální stimulaci.

Před dvaceti lety byla na trhu jediná kvalitní kniha o cvičení a posilování (Kolouch, Kolouchová, 1991), nevycházely téměř žádné časopisy o cvičení. Dnes najdete v každém knihkupectví desitky knih o různých typech cvičení. Bohužel většina z nich není příliš kvalitní. Na pultech kiosků najdeme řadu časopisů o stravě a cvičení. Jádro výuky se tedy také muselo posunout, pokud jsme chtěli zajistit pro naše absolventy lepší a hlubší informace, než jaké nabízí klasický trh.

Nová učebnice s názvem "Posilování" se věnuje otázkám výběru a správného technického provádění posilovacích cviků. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se cvičící ve fitcentrech dopouští a objasňuje rizika zranění při posilování. Pro zpracování tohoto textu jsme se rozhodli, když jsme si uvědomili, že při praktické výuce chrlíme na studenty spousty velmi důležitých informací a to v poměrně krátkém časovém úseku. Prostředí fitcentra s hlasitou hudbou a spoustou cvičících také nenapomáhá retenci předávaných poznatků. Při zkouškách se nám pak ukázalo, že značnou část v praktické výuce předaných informací studenti nebyli schopni zpracovat a zabudovat do standardního systému odborných znalostí. Proto jsme nejvýznamnější, klíčové informace zapracovali do nové učebnice. Studenti si je pak snadněji spojí s vlastními zkušenostmi se cvičením nebo s poznatky z praxe.

Do učebnice byla přidána i část textu, který jsem zpracoval v rámci vědecké přípravy na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy. Získal jsem kredit z kineziologie u vynikajícího odborníka doc. Véleho. Připravil jsem jako podklad k získání kreditu osmdesátistránkou kreditní práci s názvem “Posilovací cviky a riziko vzniku poruch hybnosti”. Pochopení některých konceptů prevence zranění vyžaduje soustavné studium. Pokud jsme dosud tyto koncepty předávali v “balíku” s méně významnými informacemi ve fitcentru, bylo nesnadné je plně pochopit a tedy i následně využít v odborné praxi. Práce na přípravě učebních textů byla náročná, ale podařila se. Naši studenti teď dostávají ucelený a provázaný soubor poznatků, který zvyšuje pravděpodobnost jejich úspěchu v poradenské práci v oblasti fitness.

V roce 2000 jsme se rozhodli změnit výuku a přejít na kombinovanou formu vzdělávání. Ta je kombinací osobních konzultací a individuálního studia z kvalitních učebních textů. Je časově i finančně méně náročná. Navíc můžeme zodpovědně konstatovat, že tato změna byla pro naše studenty prospěšná. U zkoušek se nesetkáváme s (dříve častým) “taháním odpovědí ze zkoušeného”. Naprostá většina našich studentů absolvuje zkoušky s velmi dobrými výsledky. Proto i nadále chceme tento přístup k vzdělávání odborníků pro oblast fitness upřednostňovat. Máme možnost pracovat s nejnovějšími odbornými publikacemi z anglosaského světa. V posledním desetiletí se objevily dva naprosto nové okruhy zdrojů informací pro naši práci. Jedná se o “psychologii zdraví” (health psychology) a “biologie člověka” (human biology). Máme desítky těchto nových učebnic a knih a intenzivně z nich čerpáme nové poznatky. Ty pak obratem přidáváme do našich učebních textů.

Učební texty vydáváme v malých nákladech, takže zhruba jednou za rok necháme tisknout novou verzi učebních textů. Ty jsou rozšířeny o zajímavé koncepce ze špičkové zahraniční literatury. Při novém vydání učebních textů také zvažujeme kvalitu již napsaného textu. Při zkouškách máme možnost poznat, které chyby nebo neznalosti jsou u studentů nejčastější. Každé takové “slabé místo” se snažíme ihned zacelit přepracováním textu, s jehož pochopením mají studenti problémy. Průběžně nyní pracujeme na devátém vydání učebních textů, přičemž každé nové vydání je modernizované, vylepšené oproti předcházejícímu. Vzhledem ke skvělému přístupu k zahraniční literatuře máme neustále jasnou představu, jak naše učebnice zlepšovat a zdokonalovat.

Trvalou výhodou našeho přístupu ke vzdělávání je to, že nevyžadujeme účast na povinných doškolovacích akcích. Považujeme povinné semináře za sprosté okrádání studentů. Absolventi kurzů u většiny jiných akreditovaných organizací musí jednou za tři roky na seminář, který jim sice obvykle nic nepřinese, ale je podmínkou prodloužení kvalifikace. Konkrétní člověk tak za deset let zaplatí přibližně stejnou sumu za semináře jakozaplatil za původní kurz. Naše rozšiřující kurzy jsou nepovinné. A přínosné, protože pracujeme s nejnovějšími zdroji informací, navíc rozšiřující kurz zapadá do celkové koncepce kvalitního vzdělávání.

Studenti našeho kurzu obdrží při vstupní konzultaci 5 učebních textů (Cvičení ve fitcentrech, Tvorba cvičebních programů, Výživa a tělesná zátěž, Posilování, Základy anatomie), což představuje dohromady přes 650 stran textu formátu A4. Učební texty jsou v ceně kurzu a zůstávají majetkem studenta. Během studia mají studující neomezenou možnost s námi konzultovat případné nejasnosti buď při průběžných konzultacích, pomocí mailů, ICQ nebo SKYPE. Po ukončení studia a získání Osvědčení mohou svoje znalosti dále rozšiřovat pomocí kvalitních rozšiřujících kurzů, které u nás mohou absolvovat za zvýhodněnou cenu oproti jiným zájemcům o stejný kurz. Při zkoušce z rozšiřujícího kurzu získají “Osvědčení o účasti na rozšiřujícím kurzu”, které bude v budoucnosti prospěšné při získávání klientů i při snaze o získání práce v oblasti fitness.

Jsme přesvědčeni, že v následujících letech budou lidé služby odborníků v oblasti fitness zvýšeně vyhledávat. Ostatně to potvrzuje trend, který je v naprosto zřejmý v USA, zemi, v níž je fitness na největší odborné úrovni. Kvalitní vzdělání v oblasti fitness se odborníkům vyplatí!


LITERATURA:

 1. KOLOUCHOVÁ, L, ROBERTS, H, KOLOUCH, V. (2012): Kontrola hmotnosti. Brno, Fitnet.
 2. KOLOUCH, V. (2011): Cvičení ve fitcentrech. Brno, Fitnet.
 3. KOLOUCH, V, ROBERTS, H, KOLOUCHOVÁ, L. (2011): Tvorba cvičebních programů. Brno, Fitnet.
 4. KOLOUCHOVÁ, L, ROBERTS, H, KOLOUCH, V. (2011): Posilování. Brno, Fitnet.
 5. KOLOUCH, V, KOHOUT, J. (2011): Základy anatomie. Brno, Fitnet.
 6. ROBERTS, H. (2011): Výživa a tělesná zátěž. Brno, Fitnet.
 7. KOLOUCH, V, WELBURN, H. (2007): Začínáme ve fitness. Brno, Computer Press.
 8. KOLOUCH, V, KOLOUCHOVÁ, L. (1991): Kondiční kulturistika. Praha, Olympia.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2015 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.