travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Organizace kurzu - Instruktor fitness

Organizace kurzu - Instruktor fitness

Na základě praktických poznatků a zkušeností, které získal tým organizátorů kurzů "Instruktor fitness" (téměř třicetileté pedagogické praxe, z toho 20 let výuky na českých vysokých školách, práce v Tělovýchovné škole ČÚV ČSTV, pořádání vlastních kurzů trenérů kulturistiky a kurzů instruktorů fitcenter v letech 1992-2016, dlouholetá praxe s řízením fitcenter v Anglii a Hong-Kongu, více jak třicetiletá práce lékaře v USA, poznatky z návštěv a cvičení ve fitcentrech v Rakousku, Německu, Španělsku, USA, Dánsku, na Malorce a v dalších místech světa) jsme se rozhodli pro formu studia, která je pro naše studenty nejvhodnější a přináší jim pro jejich praxi nejvíce poznatků, znalostí a dovedností.

Nabízíme "kombinované studium", umožňující jak úzký kontakt se školiteli, tak i prostor pro klidnou, individualizovanou přípravu ke zkouškám. Student přijede na vstupní konzultaci, kde odborník posoudí jeho potřeby (jaké oblasti práce se chce věnovat, jaké jsou jeho dosavadní zkušenosti a znalosti) a navrhne optimální postup studia, tj. jeho délku, počet průběžných konzultací a jejich obsah (tak, aby během nich mohl školitel předat studentovi přesně ty poznatky, o které má zájem a které ve své zamýšlené praxi skutečně upotřebí.

Během studia má student kdykoli možnost požádat o úpravu navrženého vzoru přípravy, tj. vyžádat si další konzultaci, klást otázky telefonicky, pomocí programů Skype, ICQ nebo pomocí mailů. Nemusí tedy při snaze o komunikaci s našim centrem ztrácet čas a peníze zbytečným cestováním.

Studium je zahájeno vstupní konzultací, poté pokračuje individuálním tempem. Délka studia je též individuální. Student se přihlásí ke studiu jakmile má pocit, že je kvalitně připraven. Učební texty obsahují množství kvalitně zpracovaného odborného textu, tabulek, grafů a potřebných vzorců. Jejich součástí jsou i testové otázky, které se ve stejné nebo mírně obměněné podobě objeví u zkoušek. Během studia nás může student kdykoli kontaktovat, prostřednictvím některého z výše uvedených počítačových programů můžeme rozsáhle probírat nejasnosti a odpovídat na dotazy.

Našim cílem je studenta naučit, tj. předat mu co nejvíce v praxi fitcenter využitelných poznatků a vědomostí. Netoužíme po tom naše studenty při zkouškách "nachytat" a pást se zlomyslně na jejich nejistotě a nervozitě. Chceme je naučit. Máme k tomu velmi dobré předpoklady.

Sebelépe organizované studium dokáže předat studentovi pouze informace, které jsou aktuální a platné v dané době. Během několika let se ale v současném světě informace velmi podstatně mění. Proto pro naše absolventy připravujeme rozšiřující kurzy, semináře, moduly kontinuálního vzdělávání a kvalitní odborné knihy. Tyto produkty získávají naši absolventi s podstatným cenovým zvýhodněním.

Rozhodnutí studovat v našem centru vzdělávání přinese zájemci o práci v oblasti fitness a wellness dlouhodobé výhody. Bereme svoji práci vážně a pracujeme perspektivně. Nechceme se jen vézt na současném zvýšeném zájmu o cvičení ve fitcentrech. Spolu s našimi absolventy chceme přeměnit oblast fitcenter v dlouhodobě perspektivní zdroj obživy. Přeměňujeme zálibu ve výhodné povolání.

Podrobnější informace o studiu najdete v sekci "Často kladené otázky" .