Cena kurzu

Cena kurzu je 10 000,- Kč. V ceně jsou zahrnuty:

  • vstupní konzultace
  • veškeré průběžné konzultace (osobní nebo elektronické)
  • zkoušky včetně vystaveného "Osvědčení"
  • učební texty (ty se stávají majetkem studenta)

Při posuzování ceny kurzu přihlédněte k dalším dvěma aspektům:

1. Většina vzdělávacích organizací vydává "Osvědčení o absolvování kurzu" s platností 3 roky. Pokud chcete platnost osvědčení obnovit, musíte povinně na doškolovací seminář, jehož cena se pohybuje na úrovni 1500,- až 3000,- korun (pokud počítáme dopravu na místo konání akce, platbu za hotel, stravu atd.). To při studiu v našem centru odpadá. V souladu s dohodou na MŠMT vystavujeme "Osvědčení" bez omezení platnosti.

2. Absolventy našich kurzů ale nenecháváme "na holičkách". I my se staráme o jejich další vzdělávání. Jen je k tomu nenutíme násilím a netěžíme z toho, že jsou na nás závislí. Pro naše absolventy organizujeme rozšiřující kurzy. Každý samostatný kurz je zaměřen na specifickou oblast, související s cvičením ve fitcentrech, přináší obsáhlý přehled všech podstatných poznatků, nutných pro její komplexní pochopení. Nyní nabízíme rozšiřující kurz "Kontrola hmotnosti", pracujeme intenzivně na rozšiřujícím kurzu s pracovním názvem "Regulace stressu". Účast na rozšiřujících kurzech je nepovinná. Zájemce o informace z dané oblasti práce odborníků v oblasti fitness se sám rozhodne, zda má o dané téma zájem. Rozšiřující kurz si mohou zaplatit i absolventi kurzů jiných akreditovaných pracovišť nebo další zájemci. Cena je ale pro ně vyšší v porovnání s absolventy našich kurzů. Naši absolventi tak mají v dalších letech dostupný cenově výhodný a skutečně mohutný vzdělávací systém, který jim umožní neustále zvyšovat svoje znalosti v návaznosti na zvyšující se požadavky praxe. Při práci na učebnicích pro rozšiřující kurzy pracujeme s nejkvalitnějšími světovými odbornými publikacemi.

Cena těchto vzdělávacích akcí je pro naše absolventy cenově výrazně zvýhodněna. Po absolvování našeho kurzu tedy nejen nebudeme z našich absolventů "ždímat" za každou cenu peníze, ale naopak jim peníze budeme díky zvýhodněným cenám vzdělávacích aktivit šetřit.

Pro nakladatelstvím CP Books jsme připravili publikaci "Začínáme ve fitness", Jejími autory jsou Dr. Vladimír Kolouch (Česká republika) a Hana Roberts (Nový Zéland). V publikaci přinášíme informace o významu cvičení ve fitcentrech pro zdraví, zdatnost a kvalitu života. Zabýváme se v ní i problematikou práce osobních trenérů a dalších profesionálů v oblasti fitness.

Pokud zvážíte výše uvedená fakta, vyjde vám, že studium v našem centru je pro člověka, který se chce problematice fitness a wellness skutečně vážně věnovat, v současné době nejvýhodnější.

Podrobnější informace o studiu najdete v sekci "Často kladené otázky" .