travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

O nás

PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

zakladatel střediska školen Fitnet . V letech 1990-2005 pracoval jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy strojní fakulty Vysokého Učení Technického (VUT) v Brně. Dlouholetý  trenér a rozhodčí kulturistiky. Absolvoval FTVS UK Praha v roce 1982. V období 1979–81 zastával funkci předsedy Českého Svazu Kulturistiky. V letech 1977 - 92 byl členem předsednictva Výboru svazu kulturistiky (VSKu) ÚV ČSTV, kde zastával funkci předsedy trenérsko-metodické komise. Z  titulu své funkce vedl školící akce i odborné semináře a doškolování trenérů kulturistiky III., II. a I.třídy, účastnil se soustředění reprezentantů, byl členem realizačního týmu. V letech 1983-90 přednášel externě na FTVS UK Praha a na FTVŠ KU Bratislava předmět "Kulturistika a posilování“. V letech 1984–1990 pracoval jako učitel v Tělovýchovné škole ČÚV ČSTV. V letech 1992 až 1995 pracoval na částečný úvazek jako odborný asistent na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury University Palackého v Olomouci. V roce 1994 se účastnil intenzivního kurzu "Fundamentals of Health & Well-being" v rámci programu ERASMUS (European Master in Health and Fitness) na Universitě v Odense (Dánsko), kde získal 6 kreditů programu EU "European Master in Health and Fitness". V roce 1992 organizoval školení instruktorů fitcenter, na nichž přednášel problematiku psychologie, výživa, analýza vstupního stavu zájemce o posilování, tvorba cvičebních programů a sanologie. V letech 1993-2000 absolvoval postgraduální doktorandské studium v oboru kinantropologie na FTVS UK Praha. V jeho rámci realizoval první rozsáhlý vědecký výzkum vlivu posilování na organismus cvičících. Před odborníky Karlovy University obhájil svoji rigorózní práci s názvem „Vliv posilování na vybraná kritéria zdravotně orientované zdatnosti“ a získal akademický titul Ph.D. Pravidelně a aktivně se účastní vědeckých konferencí a setkání tělovýchovných odborníků z oblasti posilování, fitness a welness. Zemřel 20.1.2013.

 

Lenka Kolouchová

  ředitelka střediska školení a garant sekce kominovaného studia. Věnuje se oblasti posilování od roku 1984, kdy se podílela na založení oddílu ženské   kulturistiky TJ Favorit Brno. V tomtéž roce se stala členkou trenérsko-metodické komise Výboru svazu kulturistiky Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy (TMK VSKu ÚV ČSTV), kde pracovala na úseku sportovní a kondiční kulturistiky žen. V roce 1985 organizovala v  Bratislavě významný seminář, na němž zástupci jednotlivých odborných komisí svazu projednali znění pravidel sportovní kulturistiky žen a  předložili předsednictvu VSKu ÚV ČSTV návrh na zavedení soutěží v kulturistice žen v tehdejší Československé republice. Na základě materiálů, projednaných na daném semináři, se pak konalo první oficiální Mistrovství ČSSR v kulturistice žen v roce 1987 v Uherském Hradišti. V letech 1984 až 1991 se Lenka pravidelně podílela na vedení cvičebního procesu v oddíle Favorit Brno a sama aktivně posilovala. V roce 1986 absolvovala školení trenérů kulturistiky II. třídy, organizované Tělovýchovnou školou ČÚV ČSTV v Třebíči. V roce 1987 splnila podmínky pro přijetí na dálkové studium trenérů kulturistiky na Fakultě telesnej výchovy a športu Komenského University v Bratislavě . Studium absolvovala v roce 1990 s výborným prospěchem. Svoji závěrečnou trenérskou práci na FTVŠ KU v Bratislavě zpracovala na téma posilování žen. Práci u závěrečných zkoušek obhájila před zkušební komisí.V posledních letech Lenka Kolouchová pracuje převážně v zahraničí. V letech 1993-1996 absoluvovala studium na Institut fur Sportwissenschaft v Innsbrucku oblast Sportmanagment . Během svých cest navštívila téměř všechna hlavní světová centra. Všude navštěvuje fitcentra a další tělovýchovná zařízení, takže si přináší spoustu cenných poznatků a  vědomostí o různých přístupech k oblasti fitness a wellness. Lenka je spoluautorkou úspěšné publikace o posilování „Kondiční kulturistika“, která vyšla v roce 1991 v nakladatelství Olympia a spoluautorkou všech učebních textů vzdelávacích kurzů.

 

Hana Marie Roberts

  věnuje se problematice „fitness a wellness“ od roku 1990. V letech 2001-2003 pracovala ve funkci „Sales and Marketing Manager“ ve fitcentru organizace FitnessFirst v Hong-Kongu. Dlouhá léta byla manažerkou fitcenter firmy "DavidLloyd Company" v Anglii. Několik let zastávala funkci manažerky fitcentra v anglické organizaci „Next Generation“ v městě Cambridge. Nyní žije  a pracuje na Novém Zélandu.

 • V roce 1992 získala kvalifikaci "Fitness Instructor" a od té doby se věnuje trvale vedení cvičení ve fitcentrech a sama aktivně cvičí.

 • V roce 1994 absolvovala školení v oblasti kosmetiky a pracovala jako "Beauty Therapy Consultant" v městě Colchester, hrabství Essex

 • V letech 1994 - 1997 studovala na Suffolk University v Ipswich Town obor "Health Science" a absolvováním získala "BTEC National Diploma in Science".

 • V dalších letech absolvovala řadu kurzů, v nichž si rozšiřovala svoje vzdělání, mimo jiné:

  • 1997 - "Crossline Circuit", zaměřený k otázkám cvičení na "Universal Power Circuit Machines"  a strukturaci kruhových tréninků

  • 1998 - "Emergency First Aid u organizace Coniston Training Limited, rozšiřující základní vědomosti o bezpečném cvičení osob vyššího věku a tělesně oslabených

  • 1998 - "Resistance Training", zaměřený v hodnocení akutního stavu zájemce o posilování a strukturaci optimálního cvičebního programu

  • 1998 - FitTech Software Training and Fitness Assesment", zaměřený k aplikaci moderních softwarových produktů v práci fitness konzultantů

  • 1998 - "RSA Certificate in Teaching of Exercise to Music", věnující se otázkám aerobního cvičení s hudbou

  • 1998 - "First Aid“ u organizace St.John Ambulance. věnovaný otázkám první pomoci při akutních zdravotních situacích ve fitcentrech

  • 1999 - "Boxercise Instructor" u společnosti Boxercise Corporation.

Hana M. Roberts zpracovala pro naše kurzy "Instruktor fitcentra" učební texty o výživě a cvičení seniorů, podílí se aktivně na tvorbě koncepce studia a jeho inovaci. Je spoluautorkou knihy "Začínáme ve fitness", kterou vydalo v roce 2007 nakladatelství CP Books.

Zahraniční splupracovníci:

 •  Mike Fenner (USA) – počítačový odborník, fitness nadšenec, provozovatel stránky MaF, žije v Kalifornii

 • Gavin Aquilina (Austrálie) – vedoucí pracovník organizace „Life Academy“, školícího centra organizace Life Fitness“, zajišťující školení instruktorů fitcenter ve východní Asii, Atlantiku a Jižní Americe, ředitel fitcentra „The Studio Persona“ v Sydney

Domácí spolupracovníci:

 • Doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc. – zkušený lékař, dlouholetý předseda zdravotní komise Svazu kulturistiky (VSKu ÚV ČSTV), dlouholetý oddílový lékař hokejového týmu Kometa Brno, trenér kulturistické reprezentace v letech 1990 –1996.

 • MVDr. Libor Minařík – nejlepší československý kulturista osmdesátých let, několikanásobný držitel titulu mistr Evropy v kulturistice

 • Ing. Vladimír Zeman – vynikající odborník v oblasti jógy a čínských forem cvičení

 • Pavol Jablonický – několikanásobný mistr světa a Evropy v kulturistice, účastník soutěží o titul Mr. Olympia a řady dalších profesionálních kulturistických soutěží

 • MUDr. Martin Repko – lékař, ortoped

 • Tomáš Kozánek - odborník na výživu a posilování ve společnosti Fitnet, osobní trenér ve společnosti Fitpeople , certifikovaný lektor Flowin , Bosu , TRX ,Total Body Advaced. Účastník školení "Doplňky stravy ve fitness".