Doporučené knihy

Bodybuilding a posilování

Hodně čtu. Mám doma spousty knih, učebnic a skript. Stahuji další odborné knihy a články z Internetu. Oblast fitness se dynamicky rozvíjí a kdo chce tento trend zachytit, musí neustále číst. Pokud chceme plně pochopit čtené, musíme neustále rozšiřovat svoje znalosti příbuzných oblastí, jakými jsou anatomie, fysiologie, kinesiologie, psychologie a další. Před pár lety jsem se například musel pustit i do hlubšího studia genetiky, protože některé odborné články, například od profesora Boothe, nedávaly bez těchto znalostí smysl.
 

Na stránkách fitnet často kritizuji falešný přístup ke cvičení. Jeho propagátoři lidem nalhávají, že se zdatnost dá získat snadno a bez úsilí několika minutami pohodlné chůze či nenáročných cvičení za týden. Není to pravda. Náš pohybový režim se naprosto zásadně odlišuje od režimu našich předků. Chybí nám především kvantita pohybu, tj. nachodíme a napracujeme toho za den, týden, měsíc a rok podstatně méně než lidé v minulých desetiletích a stoletích.
 
Chybí nám však i kvalita pohybu. Nevyužíváme kapacitu svých svalů v celé její přírodou nastavené šíři. Jen nesmírně zřídka zatížíme své svaly na více jak 20-50% jejich možností. Naši otcové kopali studny, káceli stromy, nosili trámy a stavěli domy. Vše bez pomoci dnes všudypřítomných motorových pil, jeřábů, bagrů a další těžké techniky. Měli jen vlastní svaly a pár vynálezů, které jim práci mírně ulehčovaly.

Každý, kdo nezatěžuje svoje svaly ve spektru nad 50% jejich aktuální kapacity, navozuje v těle katabolické prostředí, v němž dochází k pomalé, ale stálé ztrátě svalstva. Ta se u osob, žijících klasickým způsobem dneška, odhaduje na 1% za rok. Ztráta svalů má na naši zdatnost, výkonnost a zdraví velmi negativní dopad. Je nutné neustále zdůrazňovat, že ztrátám svalů nezabráníme aerobikem, chůzí ani jinými formami aktivit mírné intenzity.

Fitcentrum je ideálním prostředím, v němž můžeme navodit optimální podněty pro udržení funkčního stavu pohybového systému, zabránit ztrátám svalové hmoty a tím i zajistit vhodnou úroveň zdatnosti a výkonnosti. Je ale nutné umět správně cvičit. Nejlepší je zahájit cvičení s odborníkem - osobním trenérem nebo fitness konzultantem. Pokud ale tuto možnost nemáte, musíte informace o správném cvičení získat z literatury. Čtením.

Nedávno vydalo nakladatelství Computer Press vynikající knihu “Bodybuilding a posilování”. Autor Nick Evans v ní přibližuje čtenářům správné provádění jednotlivých posilovacích cviků. Originální název knihy, která vyšla v roce 2007 v největším světovém nakladatelství sportovní literatury Human Kinetics, je "Bodybuilding Anatomy". Tato kniha by neměla chybět v knihovničce žádného osobního trenéra či fitness konzultanta. Velmi prospěšné bude její prostudování i pro každého, kdo chce pomocí cvičení ve fitcentru bezpečně a účinně ovlivnit tvar svého těla, zvýšit svoji zdatnost, výkonnost a zlepšit zdraví.
 
Bližší informace o knize najdete na stránkách nakladatelství Computer Press. Zde si můžete knihu i objednat.
 
 
Bodybuilding a posilování
Efektivní cvičení pro dokonalé tělo
Nick Evans
pevná vazba
formát knihy: 170 mm x 243 mm
200 str. plnobarevných
Datum vydání: říjen 2007
Prodejní kód: KZ0055
ISBN: 978-80-251-1637-1, EAN: 978-80-251-1637-1

Posilování od A do Z

Na stránkách fitnet se snažíme přinášet čtenářům informace, podporující tvrzení o nezbytnosti cvičení v životě člověka třetího tisíciletí. Z našeho života rychlým tempem mizí jakékoli fyzicky namáhavé činnosti. Nedostatek zátěže způsobuje, že jsou naše svaly, šlachy, vazy, vnitřní orgány a orgánové systémy zbaveny po tisícíletí všudypřítomných přirozených stimulů. Nedostatek stimulace pak vede k narušení řady důležitých metabolických procesů, k poklesu zdatnosti i výkonnosti a k oslabení zdraví. Nemoci, které se rozvíjí v důsledku nedostatku pohybové zátěže, nelze vyléčit žádnými operacemi ani léky. V prevenci a léčbě těchto nemocí se nejvíce osvědčuje pohybová aktivita. A především posilování.

Dlouhá desetiletí se za zdraví prospěšnou pohybovou činnost považovaly pouze aerobní aktivity. Většina vědeckých výzkumů o působení pohybu na člověka sledovala vliv vytrvalostních aktivit na stav srdce a cév. Svaly byly považovány za pouhé realizátory pohybu a nevěnovala se jim žádná speciální pozornost. Za klíčový ukazatel zdraví se označovala maximální spotřeba kyslíku a dynamika odezvy srdce na stanovanou zátěž. Koncem minulého století se některé skupiny vědců začaly v souvislosti se zvyšující se délkou života populace podrobněji věnovat problematice svalů. Ukázalo se, že klasickým způsobem dneška žijící člověk přichází již ve středním věku každoročně zhruba o jedno procento svalové tkáně. S rostoucím věkem se tempo svalových ztrát výrazně zvyšuje.

Za jeden z největších problémů medicíny třetího tisíciletí byla označena sarcopenia - ztráta svalů doprovázející proces stárnutí. Lékaři zaznamenali, že předčasně umírají, pomaleji se z nemocí uzdravují a více komplikací pří léčbě mají především pacienti s nízkým podílem aktivní tělesné hmoty. Sarcopenia donedávna ohrožovala až osoby velmi staré. Dnes počet sarcopenií trpících občanů ve většině zemí rychle roste a postiženi jsou i jedinci ve čtvrté dekádě života. Zvyšuje se hrozivým tempem i výskyt sarcopenické obezity. Ta je charakterizována podstatnou změnou kompozice těla. Geneze této poruchy je následující: nedostatek pohybu vede ke zvýšeným ztrátám svalů, pokles svalů navozuje pokles hodnoty bazálního výdeje energie, na ten navazuje chronická pozitivní energetická bilance, tělo při ní ukládá nevyužitou energii do zásob. Sarcopenická obezita ohrožuje zdraví člověka podstatně výrazněji než obezita manifestní. Zatímco manifestní forma obezity se dá regulovat snížením přivodu energie, je v prevenci vzniku i při léčbě sarcopenické obezity klíčovým krokem zvýšení množství svalové tkáně. Množství svalů je možné zvýšit jen posilováním.

Již v druhé polovině minulého století se v naší zemi začala rozvíjet kondiční kulturistika. Při ní lidé cvičili v posilovnách stejně jako kulturisté nebo jiní sportovci. Cílem cvičení ale nebyla příprava na nějakou soutěž. Snahou kondičně posilujících bylo zabránit ztrátám svalů a nárůstu zásobního tuku. Koncem století pak došlo v naší zemi k dynamickému rozvoji fitcenter a tím i k nárůstu zájmu o kondiční posilování. Pro zájemce o tento typ cvičení vyšla řada návodů a knih. Většina z nich však byla vydána v poměrně malém nákladu a tak byly tyto knihy brzy vyprodány. Zájem o posilování však v posledních letech prudce roste. Je to naprosto logické. Výzkumy jednoznačně prokázaly, že posilování představuje z hlediska zdraví a zdatnosti nejúčinnější a nejprospěšnější formu tělesné zátěže.

Jsem rád, že mohu čtenářům stránek fitnet oznámit, že nakladatelství Computer Press uvedlo v těchto dnech na trh velmi kvalitní publikaci o posilování s názvem "POSILOVÁNÍ OD A DO Z". Jde o překlad knihy z nakladatelství Human Kinetics, největšího a nejkvalitnějšího světového vydavatele sportovní literatury. Obsah knihy je dílem týmu špičkových odborníků významné organizace “National Strength and Conditioning Association”. Mezi autory bych vyzvedl jména Avery Faigenbaum, Steven J. Fleck, William J. Kraemer a Jeff.S. Volek. Jedná se o autory řady knih o cvičení, vysokoškolské učitele a významné vědce, zabývající se dlouhá léta výzkumem vztahu tělesné zátěže a zdraví.

Čtenáři stránek fitnet jistě zaznamenali, že organizujeme kvalitní kurzy k získání kvalifikace "Instruktor fitcentra". Na základě této kvalifikace může absolvent pracovat jako osobní trenér, založit a vést  fitcentrum nebo pracovat jako odborník ve fitcentrech a dalších sportovních zařízeních. Při přípravě našich učebních textů jsme pracovali se stovkami knih z nakladatelství Human Kinetics. Mezi nimi i s knihou "Strength Training", jejíž překlad do češtiny vychází pod názvem "Posilování od A do Z". Jsme rádi, že nakladatelství Computer Press se rozhodlo zprostředkovat tuto kvalitní knihu i českým čtenářům.

Doporučuji tuto knihu všem fitness profesionálům, zvláště pak osobním trenérům a fitness konzultantům. Myslím, že  je pro jejich práci naprosto nezbytná. Publikace obsahuje mnoho doprovodných grafů, tabulek a obrázků.

Podrobnější informace o knize najdete na stránkách nakladatelství Computer Press.

Fitnet, Brno, 21. července 2008

PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.