Rozšiřující kurzy

Informace, které získají účastníci kurzů instruktorů fitness, jsou dostatečné k tomu, aby mohli zodpovědně zahájit svoji praxi. Pokud se ale chtějí stát skutečnými odborníky, pokud chtějí odborně růst, pokud mají bezpečně poradit cvičencům se specifickými potřebami, musí se dále vzdělávat. Informací v oblasti vztahu cvičení a zdraví přibývá ohromným tempem. S tím musí umět odborník udržet krok. Jinak svým klientům spíše škodí než prospívá. V dnešní komplikované ekonomické situaci má jen málokdo dostatek času a možností sledovat pravidelně nejnovější zahraniční zdroje informací. Spoustě lidí k tomu chybí i znalosti jazyků. Abychom rozpoznali skutečně správné trendy v oblasti fitness od trendů módních, musíme mít i dostatečné znalosti z oblastí fysiologie, psychologie, biochemie atd. Ty ale každý nemá a proto je pro něj řada odborněji pojatých publikací nesrozumitelná. Potřebují zdroje informací kvalitní, ale přitom srozumitelné a pochopitelné. V praxi využitelné. 

V naší zemi je poměrně nesnadné získat kvalitní informace o oblasti fitness. Lidí, kteří se do hloubky zajímají o tuto oblast, je stále poměrně malý počet. Pokud nějaké nakladatelství vydá speciální publikaci pro tuto úzkou skupinu čtenářů, musí ji vydat jen ve velmi malém počtu. A i tak riskuje, že na svém záměru nakonec nejen nevydělá, ale dokonce prodělá. Proto v běžném knihkupectví koupíme jen obecně zaměřené publikace, které nepřináší odborníkům v oblasti fitness žádné nové poznatky. V zahraničí je ovšem takových specifických zdrojů informací podstatně více. Například v londýnském knihkupectví Foyles na Charing Cross Road jsme strávili dlouhé hodiny prohlížením stovek specificky zaměřených publikací pro osobní trenéry a nejraději bychom koupili všechny. Tak byly dobře zpracované a pro práci v oblasti fitness přínosné.

Je velký rozdíl mezi možností dále se vzdělávat v Anglii, Rakousku, na Novém Zélandě - a v České republice. Tento stav si plně uvědomujeme. Rozhodli jsme se tuto nepříjemnou mezeru v možnostech získávání nových poznatků v oblasti fitness zmenšit. Připravujeme proto pro naše absolventy a další zájemce rozšiřující kurzy, které jim přinesou nejnovější informace o práci se specifickými skupinami klientů.

Pro naše absolventy a další zájemce jsme již připravili rozšiřující kurz s názvem “Kontrola hmotnosti”. Mezinárodní tým autorů Lenka Kolouchová (Rakousko), Hana Roberts (Nový Zéland) a Vladimír Kolouch (ČR) na základě osobních zkušeností s cvičením obézních klientů a po pečlivém studiu stovek nejnovějších zdrojů informací (577 knih, stovek článků v odborných časopisech) zpracoval učební text pro tento kurz. Na 361 stranách A4 presentují autoři této komplexně pojaté učebnice srozumitelně a přehledně odpovědi na otázky, které klienti s nadváhou a obezitou nejčastěji kladou osobním trenérům. Text je doplněn stovkami tabulek, grafů a ilustrací.

Kurz je primárně určen pro naše absolventy. Protože předpokládáme i zájem dalších odborníků v oblasti fitness, stanovili jsme základní cenu za kurz 4.500,- Kč, která je vypočítána čistě ekonomicky (cena za tisk učebních textů, náklady na získání zdrojů informaci, práce na tvorbě textů. náklady na grafické zpracování atd.). Ta je určena pro ty zájemce, kteří nezískali kvalifikaci “Instruktor fitcentra” resp. “Instruktor fitness” ve vzdělávacím centru “fitnet” (akreditované pracoviště Paed.Dr. Vladimír Kolouch, Ph.D.).

Absolventi kurzu u Dr. Koloucha zaplatí za kurz zvýhodněnou cenu 3.000,- Kč. Kurz je možné zahájit kdykoli od 1. prosince 2011. Bližší informace o podmínkách účasti na tomto rozšiřujícím kurzu najdete na stránkách http://www.fitnet.eu v sekci “Rozšiřující kurzy”.

Od 1. listopadu 2012 je k dispozici druhý rozšiřující kurz s názvem "Cvičení a posilování seniorů". Na 250 stránkách formátu A4 přináší autoři učebního textu studentům nejnovější informace o cvičení a posilování ve vyšším věku. Cena tohoto kurzu je 3.000,- Kč pro zájemce bez kvalifikace v oblasti fitness nebo pro ty instruktory fitness a osobní trenéry, kteří získali kvalifikaci u jiného akreditačního střediska. Zvýhodněná cena 2.000,- Kč pak je určena pro instruktory fitness, kteří získali svoji kvalifikaci u akreditačního pracoviště "PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.".

Informace pro účastníky kurzů

Zdravotní stav občanů Čech a Moravy je alarmující. Jsme mistři světa ve výskytu rakoviny tlustého střeva, obsazujeme "čestné" druhé místo v počtu obézních v Evropě a podle některých zdrojů i páté místo mezi tlusťochy na celém světě. Obezita je vstupní branou do řady nesmírně závažných chorob. Tyto nemoci jsou označovány jako "chronické neinfekční". Nevznikají tím, že na nás někdo zakašle nebo v naší blízkosti kýchne. Vyvíjí se mnohdy celá desetiletí. Jakmile ale propuknou, je jejich léčba nesnadná a úplné vyléčení nemožné. Nemoc můžeme jen regulovat. Léky nebo změnou způsobu života.  Jak jasně prokázaly statistiky, představují vedlejší účinky léků šestou, a podle přísnějších kritérií dokonce čtvrtou nejčastější příčinu předčasné smrti. Každý lék má nějaký, více či méně závažný, vedlejší negativní účinek. Měli bychom léky brát jen v situacích, kdy již opravdu není jiné východisko. Proto je výhodnější změnit způsob života.

Jenže většina běžných občanů má v tom, jak změnit životní styl, jak správně cvičit, jak kontrolovat svoji hmotnost a regulovat stress, poměrně značný zmatek. Ten je do jisté míry způsoben překotným nárůstem nových poznatků o vztahu mezi prostředím a našim organismem.

Hlavními viníky tohoto zmatku jsou podvodníci, kteří zneužívají neznalosti běžných občanů v otázkách zdraví, a vnucují jim pomocí různých marketingových triků svoje neúčinné výrobky. Je to hyenismus prvního stupně. Bohužel se s ním setkáváme na každém kroku. A naši současní politici podvodníky nejen v jejich neserioznosti neomezují, spíše je podporují.

Příliš nepomáhají ani lékaři. Nemocní lidé je musí vyhledávat a oni z toho profitují. Čím více je nemocných, tím vyšší jsou příjmy lékařů. Skutečné zájmy lékařů jasně demonstrovala jejich nedávná zrůdná vyděračská akce "Náš exodus, váš exitus".Každý soudný člověk vidí nechutnou tendenci současných "zdravotníků" a politiků vydělávat na nemocných.

Zvýšená nemocnost vede k poklesu produktivity práce a celkově společnost finančně znevýhodňuje. Zdravý, pracovitý, výkonný národ je národem bohatým. Národ tvořený obézními a nemocnými je spíše národem chudým.

Pokud se nechceme dále propadat v celosvětovém ekonomickém měřítku, pokud se nechceme stát národem nemocných a nevýkonných lidí, musíme dosáhnout stavu, kdy lidé budou nemocem předcházet. Budou do co nejvyššího věku zdraví a zdatní. To lze nejlépe docílit změnou způsobu života. A zde hraje klíčovou roli zvýšení množství pohybu. Aby mohli lidé za současných podmínek pohybem zvyšovat svoji zdatnost a úroveň zdraví, musí mít k dispozici dostatek kvalitních fitcenter. A v těchto fitcentrech musí kvalitně pracovat dostatek fitness profesionálů. Odborníků, schopných sestavit pro každého zájemce individualizovaný cvičební program a poradit mu v souvisejících oblastech výživy, kontroly hmotnosti, regulace stressu resp. změny způsobu života.

Informace, které získají účastníci kurzů instruktorů fitcenter, jsou dostatečné k tomu, aby mohli zahájit praxi. Pokud se ale chtějí stát skutečnými odborníky, pokud chtějí bezpečně a efektivně radit i cvičencům se specifickými potřebami (lidem s nadváhou a obézním, pacientům s cukrovkou, nemocemi srdce, po mozkové příhodě či transplantaci orgánu, osobám trpícím pohybovou poruchou či jinou zdravotní poruchou), musí se dále vzdělávat. Informace v oblasti vztahu cvičení a zdraví přibývá ohromným tempem, se kterým musí umět odborník udržet krok. Jinak může svým klientům spíše škodit než prospívat.

Pro absolventy našich kurzů instruktorů fitcenter a další zájemce proto připravujeme rozšiřující kurzy. Máme jasnou představu o systému rozšiřujícího vzdělávání, kterou jsme si vytvořili jednáním se vzdělávacími organizacemi v Anglii, Austrálii, na Novém Zélandu a ve Spojených státech.

Dnes si může absolvent základního kurzu za zvýhodněnou cenu zvolit rozšiřující kurz "Kontrola hmotnosti"  nebo rozšiřující kurz "Cvičení a posilování seniorů".

Rozšiřující kurz mohou u nás absolvovat i ostatní zájemci. Těm ale musíme účtovat skutečnou cenu kurzu, která je vyšší.

Jakmile dokončíme přípravu dalšího rozšiřujícího kurzu, přineseme v této sekci jeho název, základní informace, cenu kurzu, jak se přihlásit,  vše o organizaci. Absolventy rozšiřujících kurzů budeme evidovat na našich stránkách a umožníme tak zájemcům o kvalitní služby kontaktovat daného absolventa.

V případě zájmu o konkrétní kurz nás můžete kontaktovat.