Poradenství v oblasti fitness a wellness

Poradenství představuje jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí ve sféře fitness a wellness. Denně přibývá osob s nízkou tělesnou zdatností, lidí obézních a zdravotně oslabených dnes všudypřítomným nevhodným životním stylem, který nám vnucuje současná převládající konzumní koncepce života. Máme možnost žít tak, jako žijí naši sousedé, tj. sledovat několik hodin denně televizi, vysedávat v kinech a divadlech, vozit se auty a po jezdících schodech, přejídat se nevhodnou stravou. Máme ale také stejnou možnost se tomuto sebezničujícímu trendu vzepřít. Zvýšit množství aktivního pohybu a optimalizovat svoji stravu. Jenže to obvykle není až tak jednoduché, zvláště pokud jsme žili klasickým způsobem života několik desetiletí.

V řadě článků na této stránce důrazně doporučujeme lidem, kteří nemají velké zkušenosti s pohybovou aktivitou, aby se před zahájením cvičení poradili s odborníky. "Dobrá rada nad zlato", říká staré přísloví. To platí zvláště u činností, které ovlivňují úroveň tělesné zdatnosti a zdraví, tedy faktory, rozhodující o kvalitě našeho života. Pohyb je jako lék. Vhodně zvolený lék, podávaný ve vhodných dávkách léčí a navrací zdraví. Nevhodně zvolený lék podávaný v nevhodných dávkách škodí. Může i zabíjet. 

V poseldní době  se rozhodujeme ve složitých záležitostech až po konzultaci s odborníkem. Běžné se stávají například služby právních nebo finančních poradců. Pokud nemáme při rozhodování k dispozici dostatečné množství správných informací, může se nám chybné rozhodnutí velmi prodražit. Moderní automobily neopravujeme po večerech v garáži, ale jezdíme s nimi na garanční prohlídky do značkových servisů.

U osob, které z jakýchkoli důvodu nemohly delší dobu věnovat své zdatnosti a výkonnosti dostatečnou pozornost, dochází k poklesu tolerančního limitu nejen všech složek pohybového systému, ale i pohyb zajišťujících orgánů a orgánových systémů těla. Vznikají a rozvíjí se svalové nerovnováhy, které se spojují do jednotlivých syndromů (horní zkřížený, dolní zkřížený, vrstvový). Zvýšená zátěž v případě rozladění souhry svalů vyvolává nepříjemné pocity, bolest nebo může vést ke zranění. Cvičení v takovém případě přinese více škody než užitku.

Lidský organismus je složitější než sebemodernější automobil nebo jiný výrobek. Přesto při jeho nápravě dáváme přednost amatérským zásahům, které mají mizivou naději na úspěch. Přitom již dnes jsou připraveni odborníci, kteří jsou schopni poskytnout zájemcům o cvičení nesmírně cenné rady. Na jejich služby zatím není veřejnost připravena. Nejsme zvyklí za tyto nové služby platit. Navíc jen málokdo si je dnes schopen plně uvědomit skutečnou cenu zdraví.

O zdraví se nám nepostará stát, jak se nám snažily vsugerovat bývalé vlády. Zdraví je cenný dar, na jehož údržbu musíme ze svého rozpočtu vyčlenit potřebné finance. Pokud někdo šetří tím, že nenavštěvuje fitcentrum nebo si nezaplatí službu odborníka v otázkách cvičení, dopouští se hrubé chyby. Pokud dnes ušetří za poradenství a cvičení tisíce, za několik let bude platit desetitisíce až statisíce lékařům.

Poradenství v oblasti cvičení je nová, rychle se rozvíjející profese. Peníze, vložené do tohoto poradenství se rychle vrací ve formě vyšší zdatnosti, výkonnosti, pevnějšího zdraví a vyšší kvality života. A to jsou hodnoty, které se nedají koupit.

V této sekci budeme čtenářům přinášet články, zabývající se problematikou poradenství a profily odborníků, kteří jsou jim schopni poskytnout kvalitní služby.