Učební text

Rozšiřující kurz "Kontrola hmotnosti" přináší našim absolventům a všem dalším zájemcům, nejnovější informace o problematice, která již v současnosti přivádí do fitcenter převážnou část cvičenců a která představuje většinu klientů pro dnešní osobní trenéry. Navíc bude v následujících letech počet osob s nadváhou a obezitou dále přibývat. Také se neustále zvyšuje počet osob, které se řadí do kategorie "sarcopenická nadváha" resp. "sarcopenická obezita". Tito lidé nemají bez odborného vedení sebemenší naději zbavit se nadbytečných tukových zásob a zepšit svoje zdraví.

Učební text má celkem 361 stran textu velikosti A4. Je připraven ve stejném formátu, jako ostatní učební texty, které naši studenti dostali jako pro získání základní kvalifikace. Přináší studentům veškeré informace, které jsou naprosto nezbytné pro práci osobních trenérů s klienty, jejichž hlavním cílem cvičení je kontrola hmotnosti.

Autoři na textu pracovali celkem jeden a půl roku. Text je doplněn tabulkami, grafy a ilustracemi.

 

 

Autoři:

Lenka Kolouchová, Hana Roberts, Dr. Vladimír Kolouch

OBSAH:

PŘEDMLUVA

1. ÚVOD

2. OBEZITA

3. VÝDEJ ENERGIE

4. PŘÍJEM ENERGIE

5. VĚKOVÉ ASPEKTY KONTROLY HMOTNOSTI

6. GENDEROVÉ ASPEKTY KONTROLY HMOTNOSTI

7. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KONTROLY HMOTNOSTI

8. INTERVENCE

8.1. Pohybová

8.2. Stravovací

8.3. Behaviorální

8.4. Medicínská

9. ZÁVĚR

10. POUŽITÁ CIZÍ SLOVA

11. LITERATURA

12. O AUTORECH

 

Technické údaje o učebnici:

rozměr je A4, učebnice je ve stejném provedení, jako učební texty pro základní kurz (Instruktor fitness).

počet stran                             361
slov                                 177.725  
znaků včetně mezer     1.185.737
odstavců                             4.659
řádků                                17.216 (75 úderů na řádek, na straně 54-58 řádků)
grafů                                     120
literární odkazy                     577

 

Mohlo by vás zajímat

Role cvičení při snaze o snížení hmotnosti

Otázka: Jakou roli hraje cvičení při snaze o snížení tělesné hmotnosti? Odpověď: Pokud bych měl možnost vyjádřit se pouze jednou větou, zněla by: "Klíčovou, a u 99,9% obézních naprosto…

Více informací

Doporučení ke cvičení

Způsob života se v posledních desetiletích změnil více než za předchozí dlouhá staletí až tisíciletí. Z našeho života se rychle vytratila fyzická zátěž, dramaticky se zvýšily požadavky na psychiku, prodloužila se délka…

Více informací

Strava nebo pohyb?

Stále rostoucí počet obezních představuje pro budoucnost lidstva velké ohrožení. Výsledky výzkumů jasně prokazují, že s rostoucími zásobami tuku v těle se zvyšuje pravděpodobnost vzniku řady vážných onemocnění. Při…

Více informací