Musím mít nějaké vstupní znalosti?

ODPOVĚĎ:

Ke studiu se může přihlásit každý zájemce, který dosáhl věku 18 let. Účast na studiu není omezena žádnými dalšími podmínkami. Zájemci se základním vzděláním musí mít kurz rozšířený o dalších 50 hodin výuky. Tento požadavek řešíme v rámci kombinovaného studia úpravou počtu konzultací resp. dalšími opatřeními. Ty se ale nijak nedotýkají ceny kurzu. Ta je stejná pro všechny účastníky. 

Logicky má při studiu jistou výhodu student, který má zkušenosti se cvičením, nebo který sám z vlastní iniciativy prostudoval některé odborné podklady o cvičení. Námi preferované kombinované studium nám však umožňuje sestavit program výuky tak, aby jej student bezpečně zvládl za každých okolností. Náročnost výuky můžeme modifikovat délkou studia, počtem konzultací, obsahem konzultací nebo délkou kontaktů se studenty. Těmito mechanismy umožníme účastníkům s vyššími vstupními znalostmi zkrátit studium na nejkratší možnou délku, a naopak účastníkům s nižšími znalostmi přiměřeně prodloužit délku přípravy ke zkoušce a tím zajistit jejich dokonalou přípravu na náročnou praxi. Bez zvýšených požadavků na cenu kurzu.

 Pokud se přihlásí na klasické školení instruktorů fitcenter zájemci s odlišnou hladinou znalostí a zkušenosti, je to pro lektory velký problém. Pokud svoji látku dopodrobna vysvětlují, otráví tím zkušenější posluchače, protože jim pouze opakují informace, které již dávno znají. Pokud naopak nastaví odbornost přednášek na znalosti těch lepších účastníků kurzu, slabší studenti nedokáží sledovat výklad a školení pro ně ztrácí význam. Proto je výhodnější, když se na klasický kurz hlásí pouze zájemci s přibližně stejnými znalostmi.

Nemáme žádné specifické požadavky na úroveň tělesné zdatnosti a výkonnosti zájemců o získání kvalifikace. Práce v oblasti fitness a welness je značně různorodá a každý si nakonec v praxi najde to místo, které mu nejlépe vyhovuje. Fyzicky zdatní absolventi kurzů inklinují spíše k práci osobních trenérů, která vyžaduje značné fyzické vypětí. Naopak absolventi věkově starší nebo tělesně méně výkonní se spíše prosadí v roli fitness konzultantů. 

 Pokud máte zájem o získání kvalifikace, kontaktujte nás. Můžeme vaše individuální dotazy zodpovědět a domluvit takový postup výuky, který zajistí vaši dokonalou přípravu pro perspektivní práci v oblasti fitness a wellness.

KONTAKT: e-mail: kolouch@fitnet.eu  ,  mobil  774 04 77 70

Mohlo by vás zajímat

Má vaše studium nějaké výhody?

ODPOVĚĎ:  Ano, přinese! Naprosto jednoznačně! My nepatříme v oblasti vzdělávání ke zlatokopům! Nejsme skupina podnikatelů, která se vrhla na oblast fitness proto, že se tímto způsobem dají nějakou dobu vydělat slušné…

Více informací

Dozvím se o cvičení žen a dětí?

ODPOVĚĎ: Ve statistice existuje termín “křivka normálního rozložení četnosti” (Gaussova křivka). Stanoví, že je náhodný výběr populace podle většiny kritérii rozdělen souměrně kolem středu. Největší je vždy…

Více informací

Je osvědčení časově omezené?

ODPOVĚĎ: Na základě studia a úspěšného složení zkoušky získá student našich kurzů “Osvědčení o absolvování školení a získání kvalifikace instruktor fitcentra”. Toto osvědčení vydáváme bez časového omezení.…

Více informací