Jaké je uplatnění kvalifikace?

ODPOVĚĎ:

Po roce 1989 došlo k živelnému rozvoji fitcenter. Jistou dobu bylo možné zakládat tato zařízení, případně v nich pracovat, bez speciální kvalifikace. Tento postup se ukázal být chybný. V řadě neodborně vedených fitcenter docházelo namísto ke zlepšování zdatnosti a zdraví k úrazům a poškození organismu cvičících. Proto byla definována kvalifikace “Instruktor fitcentra”, která se stala nezbytnou pro práci v této oblasti. Vývoj se ale nezastavil a už dnes je jasné, že v blízké budoucnosti bude nutné rozšířit počet odborných kvalifikací v oblasti fitness a wellness.

Jakmile absolvujete školení a úspěšně splníte požadavky zkoušek, získáte kvalifikaci “Instruktor fitness”. Ta vás opravňuje k získání živnostenského listu a to buď pro: 
  •  poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pracovníci ve fitcentru, poradenství, osobní trenérství apod.)
  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení, sloužících pro regeneraci a rekondici (majitelé fitcenter)
Protože jen málokdo má dostatečné investice na založení fitcentra, většina absolventů kurzů se snaží najít jiné uplatnění v oblasti fitness a wellness. Nejrozšířenější je práce instruktora ve fitcentru. Obsah takové práce i její finanční ohodnocení se v jednotlivých fitcentrech liší podle jeho vybavení a postojů majitelů. Obecně ale převládá práce za barem, celkový dohled na provoz zařízení a komunikace s návštěvníky. Tato práce neposkytuje dostatek prostoru pro skutečně odbornou, každodenní práci s jednotlivými klienty.
 
Dále může absolvent kurzu pracovat jako osobní trenér. Získá zájemce o svoje služby, sestaví pro ně vhodný cvičební program a asistuje při jeho provádění. Tato práce vyžaduje schopnost dobré komunikace a je časově značně náročná, protože osobní trenér musí upravovat svoje časové možnosti v návaznosti na požadavky klientů. Pro naše absolventy připravuje nástavbový kurz, který je blíže seznámí s požadavky této specifické práce.
 
Další možností využití získané kvalifikace je práce fitness-wellness konzultanta. Při ní sestavuje konzultant na základě podrobné diagnostiky stavu organismu zájemce o cvičení individuální program, který svému klientovi předvede, upozorní jej na nejčastější chyby při provádění jednotlivých cviků, doporučí mu i další postupy ovlivnění úrovně zdatnosti a zdraví, jako změny stravování, postupy regenerace atd.. Tato činnost je postavena na široké škále diagnostických postupů a odborné interpretaci získaných výstupů. Konzultant často pracuje se specifickými skupinami populace, například s diabetiky, obézními, lidmi po prodělané nemoci atd. Předpokládá proto jisté zkušenosti a praxi. Připravujeme nástavbový kurz, který má zájemce o tuto práci seznámit s nejnovějšími poznatky z této oblasti činnosti.
 
Existuje řada dalších uplatnění získané kvalifikace, například poradenství pro zaměstnance konkrétní firmy, práce v nějakém rekreačním zařízení apod.. Předpokládáme, že s neustále se snižující úrovni zdatnosti běžného občana a rostoucími ekonomickými požadavky lékařů si lidé konečně začnou plně uvědomovat význam kontinuální péče o svoji zdatnost a zdraví a začnou daleko více využívat služeb vznikající specializace “odborník v oblasti cvičení” (exercise specialist). Kdo do této oblasti vstoupí dříve, bude mít v budoucnosti více zkušeností a lepší postavení na rychle se rozvíjejícím trhu.

Mohlo by vás zajímat

Je osvědčení časově omezené?

ODPOVĚĎ: Na základě studia a úspěšného složení zkoušky získá student našich kurzů “Osvědčení o absolvování školení a získání kvalifikace instruktor fitcentra”. Toto osvědčení vydáváme bez časového omezení.…

Více informací

Jak náročné jsou zkoušky?

Smyslem zkoušky je posoudit, zda a jak zvládl student požadovanou studijní látku. Absolventi kurzů instruktorů fitcenter budou v praxi pracovat s lidmi. Mohou jim svými radami pomoci, mohou jim ale i ublížit. Nesprávná rada může…

Více informací

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

ODPOVĚĎ: Ke studiu se může přihlásit každý zájemce, který dosáhl věku 18 let. Účast na studiu není omezena žádnými dalšími podmínkami. Zájemci se základním vzděláním musí mít kurz rozšířený o dalších 50 hodin…

Více informací