Jaké je uplatnění kvalifikace?

ODPOVĚĎ:

Po roce 1989 došlo k živelnému rozvoji fitcenter. Jistou dobu bylo možné zakládat tato zařízení, případně v nich pracovat, bez speciální kvalifikace. Tento postup se ukázal být chybný. V řadě neodborně vedených fitcenter docházelo namísto ke zlepšování zdatnosti a zdraví k úrazům a poškození organismu cvičících. Proto byla definována kvalifikace “Instruktor fitcentra”, která se stala nezbytnou pro práci v této oblasti. Vývoj se ale nezastavil a už dnes je jasné, že v blízké budoucnosti bude nutné rozšířit počet odborných kvalifikací v oblasti fitness a wellness.

Jakmile absolvujete školení a úspěšně splníte požadavky zkoušek, získáte kvalifikaci “Instruktor fitness”. Ta vás opravňuje k získání živnostenského listu a to buď pro: 
  •  poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pracovníci ve fitcentru, poradenství, osobní trenérství apod.)
  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení, sloužících pro regeneraci a rekondici (majitelé fitcenter)
Protože jen málokdo má dostatečné investice na založení fitcentra, většina absolventů kurzů se snaží najít jiné uplatnění v oblasti fitness a wellness. Nejrozšířenější je práce instruktora ve fitcentru. Obsah takové práce i její finanční ohodnocení se v jednotlivých fitcentrech liší podle jeho vybavení a postojů majitelů. Obecně ale převládá práce za barem, celkový dohled na provoz zařízení a komunikace s návštěvníky. Tato práce neposkytuje dostatek prostoru pro skutečně odbornou, každodenní práci s jednotlivými klienty.
 
Dále může absolvent kurzu pracovat jako osobní trenér. Získá zájemce o svoje služby, sestaví pro ně vhodný cvičební program a asistuje při jeho provádění. Tato práce vyžaduje schopnost dobré komunikace a je časově značně náročná, protože osobní trenér musí upravovat svoje časové možnosti v návaznosti na požadavky klientů. Pro naše absolventy připravuje nástavbový kurz, který je blíže seznámí s požadavky této specifické práce.
 
Další možností využití získané kvalifikace je práce fitness-wellness konzultanta. Při ní sestavuje konzultant na základě podrobné diagnostiky stavu organismu zájemce o cvičení individuální program, který svému klientovi předvede, upozorní jej na nejčastější chyby při provádění jednotlivých cviků, doporučí mu i další postupy ovlivnění úrovně zdatnosti a zdraví, jako změny stravování, postupy regenerace atd.. Tato činnost je postavena na široké škále diagnostických postupů a odborné interpretaci získaných výstupů. Konzultant často pracuje se specifickými skupinami populace, například s diabetiky, obézními, lidmi po prodělané nemoci atd. Předpokládá proto jisté zkušenosti a praxi. Připravujeme nástavbový kurz, který má zájemce o tuto práci seznámit s nejnovějšími poznatky z této oblasti činnosti.
 
Existuje řada dalších uplatnění získané kvalifikace, například poradenství pro zaměstnance konkrétní firmy, práce v nějakém rekreačním zařízení apod.. Předpokládáme, že s neustále se snižující úrovni zdatnosti běžného občana a rostoucími ekonomickými požadavky lékařů si lidé konečně začnou plně uvědomovat význam kontinuální péče o svoji zdatnost a zdraví a začnou daleko více využívat služeb vznikající specializace “odborník v oblasti cvičení” (exercise specialist). Kdo do této oblasti vstoupí dříve, bude mít v budoucnosti více zkušeností a lepší postavení na rychle se rozvíjejícím trhu.

Mohlo by vás zajímat

Výživa a tělesná zátěž

Autorka: Hana M. Roberts (New Zealand), vydala organizace "fitnet" v Brně, v roce 2011 - rozsah 84 stran. OBSAH   Část  I – Základy výživy   Úvod Výživa z energetického…

Více informací

Dozvím se o cvičení žen a dětí?

ODPOVĚĎ: Ve statistice existuje termín “křivka normálního rozložení četnosti” (Gaussova křivka). Stanoví, že je náhodný výběr populace podle většiny kritérii rozdělen souměrně kolem středu. Největší je vždy…

Více informací

Jak se přihlásit

Studium můžete zahájit okamžitě. Námi zvolený způsob výuky umožňuje pracovat s každým studentem individuálně, tj. začít studium v době, která mu vyhovuje, upravit obsah studia, počet konzultací i délku studia. Zahájit…

Více informací