Dostanu nějaké studijní podklady?

ODPOVĚĎ:

Výzkumy v oblasti vzdělávání prokázaly, že pokud je látka předávána pouze verbálně (přednáškou), zapamatuje si průměrný student necelých 20% sdělených informací, a to i v případě, kdy se plně soustředí na výklad přednášejícího. Pokud mají studenti  možnost připravovat se z písemných materiálů (skript, učebnic), zvyšuje se schopnost zapamatovat si podstatná data až na hladinu 90%. Potvrzuje to i moje osobní zkušenost z výuky na vysokých školách. Pokud vyučující neměl zpracovaná skripta a studenti tak byli při přípravě k zápočtu nebo zkoušce odkázáni pouze na poznámky, které si udělali během přednášek, byly výsledky u zkoušky o více jak 50% horší v porovnání se stavem, kdy studenti kromě poznámek z přednášek mohli  používat i kvalitní skripta nebo učebnice.

Když jsem začal přednášet předmět “Cvičení a zdraví” na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury Palackého University v Olomouci, snažil jsem se co nejdříve připravit pro své studenty kvalitní skripta. Navíc jsem na každou přednášku připravoval tzv. “hand-outy”, několikastránkové výtažky obsahu přednášky, tj. cíle přednášky, hlavní body přednášky, grafy a tabulky, hrubé dělení přednášky, klíčová slova, použitou a doporučenou literaturu, otázky ke zkoušce, testy. Zájem studentů o přednášky se tím podstatně zvýšil a výsledky u zkoušek byly výrazně lepší v porovnání se stavem před zavedením těchto prvků do výuky.
 
Když jsme obnovovali akreditaci MŠMT pro pořádání kurzů “Instruktor fitcentra” v roce 1999, přišli jsme s novou koncepcí “kombinovaného studia”. Tuto koncepci jsme postavili na kvalitně připravených učebních textech. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z obsahu skript, které byly vydány na Fakultě Tělesné Kultury University Palackého v Olomouci (Kolouch, V, Boháčková, L. (1994): Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, FTK UP, dva díly, 360 stran). Původní text jsme přehodnotili, rozdělili do částí a kapitol vhodných pro zamýšlenou výuku, rozšířili o nové poznatky, tabulky, grafy, přidali jsme ilustrace, otázky ke zkouškám, použitá cizí slova a použitou literaturu. Původní strukturu informací jsme navíc rozšířili o učebnici “Anatomie”, jejíž cílem je dát studentům k dispozici zjednodušenou, ale přesto obsažnou a přehlednou výukovou pomůcku. V roce 2011 jsme přidali další učebnici s názvem "Posilování".
 
Dnes naši studenti dostávají při vstupní konzultaci celkem 5 pečlivě zpracovaných učebních textů a jednu publikaci. Učební texty jsou v rozsahu 80-170 stran. Přináší přehledně uspořádané informace, potřebné k úspěchu u zkoušky a získání “Osvědčení”. Učební texty tiskneme v malých sériích, každé další vydání je inovováno, doplněno o nové poznatky ze studia odborné literatury. Učební texty zůstávají majetkem studenta i po dokončení studia. Jsou již zahrnuty v základní ceně studia. Učební texty jsou neprodejné, nelze je získat jinak než zahájením studia v našem vzdělávacím centru.
 
Po ukončení studia má student našeho kurzu právo účastnit se za zvýhodněnou cenu rozšiřujícího kurzu "Kontrola hmotnosti" , "Posilování seniorů" a dalších rozšiřujících kurzů, které průběžně připravujeme. Učební texty pro rozšiřující kurzy jsou zaměřeny na práci v oblasti fitness a zásadně se liší od komerčně pojatých publikací, se kterými se můžete setkat ve většině prodejen knih.

Mohlo by vás zajímat

Akreditované kurzy - trenér fitness

Lenka Kolouchová                                                         ve spolupráci se vzdělávacím a konzultačním centrem  FITNET                PaedDr.…

Více informací

Jak náročné jsou zkoušky?

Smyslem zkoušky je posoudit, zda a jak zvládl student požadovanou studijní látku. Absolventi kurzů instruktorů fitcenter budou v praxi pracovat s lidmi. Mohou jim svými radami pomoci, mohou jim ale i ublížit. Nesprávná rada může…

Více informací

Je osvědčení časově omezené?

ODPOVĚĎ: Na základě studia a úspěšného složení zkoušky získá student našich kurzů “Osvědčení o absolvování školení a získání kvalifikace instruktor fitcentra”. Toto osvědčení vydáváme bez časového omezení.…

Více informací