Posilování od A do Z

Na stránkách fitnet se snažíme přinášet čtenářům informace, podporující tvrzení o nezbytnosti cvičení v životě člověka třetího tisíciletí. Z našeho života rychlým tempem mizí jakékoli fyzicky namáhavé činnosti. Nedostatek zátěže způsobuje, že jsou naše svaly, šlachy, vazy, vnitřní orgány a orgánové systémy zbaveny po tisícíletí všudypřítomných přirozených stimulů. Nedostatek stimulace pak vede k narušení řady důležitých metabolických procesů, k poklesu zdatnosti i výkonnosti a k oslabení zdraví. Nemoci, které se rozvíjí v důsledku nedostatku pohybové zátěže, nelze vyléčit žádnými operacemi ani léky. V prevenci a léčbě těchto nemocí se nejvíce osvědčuje pohybová aktivita. A především posilování.

Dlouhá desetiletí se za zdraví prospěšnou pohybovou činnost považovaly pouze aerobní aktivity. Většina vědeckých výzkumů o působení pohybu na člověka sledovala vliv vytrvalostních aktivit na stav srdce a cév. Svaly byly považovány za pouhé realizátory pohybu a nevěnovala se jim žádná speciální pozornost. Za klíčový ukazatel zdraví se označovala maximální spotřeba kyslíku a dynamika odezvy srdce na stanovanou zátěž. Koncem minulého století se některé skupiny vědců začaly v souvislosti se zvyšující se délkou života populace podrobněji věnovat problematice svalů. Ukázalo se, že klasickým způsobem dneška žijící člověk přichází již ve středním věku každoročně zhruba o jedno procento svalové tkáně. S rostoucím věkem se tempo svalových ztrát výrazně zvyšuje.

Za jeden z největších problémů medicíny třetího tisíciletí byla označena sarcopenia - ztráta svalů doprovázející proces stárnutí. Lékaři zaznamenali, že předčasně umírají, pomaleji se z nemocí uzdravují a více komplikací pří léčbě mají především pacienti s nízkým podílem aktivní tělesné hmoty. Sarcopenia donedávna ohrožovala až osoby velmi staré. Dnes počet sarcopenií trpících občanů ve většině zemí rychle roste a postiženi jsou i jedinci ve čtvrté dekádě života. Zvyšuje se hrozivým tempem i výskyt sarcopenické obezity. Ta je charakterizována podstatnou změnou kompozice těla. Geneze této poruchy je následující: nedostatek pohybu vede ke zvýšeným ztrátám svalů, pokles svalů navozuje pokles hodnoty bazálního výdeje energie, na ten navazuje chronická pozitivní energetická bilance, tělo při ní ukládá nevyužitou energii do zásob. Sarcopenická obezita ohrožuje zdraví člověka podstatně výrazněji než obezita manifestní. Zatímco manifestní forma obezity se dá regulovat snížením přivodu energie, je v prevenci vzniku i při léčbě sarcopenické obezity klíčovým krokem zvýšení množství svalové tkáně. Množství svalů je možné zvýšit jen posilováním.

Již v druhé polovině minulého století se v naší zemi začala rozvíjet kondiční kulturistika. Při ní lidé cvičili v posilovnách stejně jako kulturisté nebo jiní sportovci. Cílem cvičení ale nebyla příprava na nějakou soutěž. Snahou kondičně posilujících bylo zabránit ztrátám svalů a nárůstu zásobního tuku. Koncem století pak došlo v naší zemi k dynamickému rozvoji fitcenter a tím i k nárůstu zájmu o kondiční posilování. Pro zájemce o tento typ cvičení vyšla řada návodů a knih. Většina z nich však byla vydána v poměrně malém nákladu a tak byly tyto knihy brzy vyprodány. Zájem o posilování však v posledních letech prudce roste. Je to naprosto logické. Výzkumy jednoznačně prokázaly, že posilování představuje z hlediska zdraví a zdatnosti nejúčinnější a nejprospěšnější formu tělesné zátěže.

Jsem rád, že mohu čtenářům stránek fitnet oznámit, že nakladatelství Computer Press uvedlo v těchto dnech na trh velmi kvalitní publikaci o posilování s názvem "POSILOVÁNÍ OD A DO Z". Jde o překlad knihy z nakladatelství Human Kinetics, největšího a nejkvalitnějšího světového vydavatele sportovní literatury. Obsah knihy je dílem týmu špičkových odborníků významné organizace “National Strength and Conditioning Association”. Mezi autory bych vyzvedl jména Avery Faigenbaum, Steven J. Fleck, William J. Kraemer a Jeff.S. Volek. Jedná se o autory řady knih o cvičení, vysokoškolské učitele a významné vědce, zabývající se dlouhá léta výzkumem vztahu tělesné zátěže a zdraví.

Čtenáři stránek fitnet jistě zaznamenali, že organizujeme kvalitní kurzy k získání kvalifikace "Instruktor fitcentra". Na základě této kvalifikace může absolvent pracovat jako osobní trenér, založit a vést fitcentrum nebo pracovat jako odborník ve fitcentrech a dalších sportovních zařízeních. Při přípravě našich učebních textů jsme pracovali se stovkami knih z nakladatelství Human Kinetics. Mezi nimi i s knihou "Strength Training", jejíž překlad do češtiny vychází pod názvem "Posilování od A do Z". Jsme rádi, že nakladatelství Computer Press se rozhodlo zprostředkovat tuto kvalitní knihu i českým čtenářům.

Doporučuji tuto knihu všem fitness profesionálům, zvláště pak osobním trenérům a fitness konzultantům. Myslím, že je pro jejich práci naprosto nezbytná. Publikace obsahuje mnoho doprovodných grafů, tabulek a obrázků.

Podrobnější informace o knize najdete na stránkách nakladatelství Computer Press.

 

Na překladu této publikace se významně podílel PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Fitnet, Brno, 21. července 2008

Mohlo by vás zajímat

Třetí hodina tělocviku

Při pohledu do Internetových novin v posledních týdnech mládnu. Připadá mi, že je zhruba období 1977-1982. V tu dobu jsem studoval na fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze. A snad ve všech přednáškách…

Více informací

Stáří a doplňky výživy

Staří lidé jsou často chatrného zdraví, i jejich vzhled je většinou nanicovatý až žalostný. Je smutné sledovat ochablé, vyhublé, kostnaté staříky a stařenky v domovech důchodců. Navzdory odborné péči viditelně…

Více informací

Bazální výdej energie

Jak přibývá obézních, vrší se na knižních pultech publikace o kontrole hmotnosti a v různých časopisech narůstá počet článků, zaměřených k problematice tloustnutí. Zdá se, že každý zájemce o kontrolu hmotnosti má…

Více informací