Uplatnění kvalifikace

První kurzy k získání kvalifikace “Instruktor fitcenter” (dnešní kvalifikace “Instruktor fitness”) byly organizovány až po roce 1990. Do té doby se v oblasti cvičení uživili jen profesionální trenéři některých (preferovaných) kolektivních sportů a olympijských disciplín. Jednalo se ae jen o stovky, možná pár tisíc "profesionálů" v oblasti sportu. Cvičení v kondiční oblasti zajišťovaly do té doby ve svém volném čase “dobrovolné kádry”, tedy lidé, kteří obvykle nebyli za svoji práci vůbec honorováni. Až po roce 1990 spontánně vznikla první fitcentra a tím se vytvořil i požadavek zajistit pro jejich provoz odborníky. Profesionály. Zpočátku pracovali ve fitcentrech lidé bez kvalifikace. Tento stav byl ale neudržitelný a tak se brzy začala fitcentra profesionalizovat. Nejprve v nich pracovali “instruktoři fitcenter”, později se z této skupiny oddělili “osobní trenéři” resp. “fitness konzultanti”.

Počet vyškolených se v následujících letech rychle zvyšoval souběžně s rostoucím počtem fitcenter. Zpočátku bylo pro majitele nově založených fitcenter  nesnadné zaměstnat kvalifikované odborníky. Stejně tak bylo téměř nemožné pro zájemce o cvičení (klienty) najít kvalitního osobního trenéra. Dnes je ale kvalifikovaných odborníků v oblasti fitness dostatek. Majitelé fitcenter i klienti, hledající osobního trenéra, si mohou vybírat.

Pokud se o jeden post zajímá více uchazečů, vybírá si logicky majitel fitcentra nebo klient toho z nich, který má nejvyšší odbornou kvalifikaci. Takový zájemce je zárukou toho, že svoji práci bude vykonávat zodpovědně a na vysoké odborné úrovni. Dnes při snaze o získání práce ve fitcentru nebo získání nového klienta nestačí jen doklad o absolvování základního kurzu. Je nutné prokázat hlubokou znalost problematiky. Rozšířené poznatky.

Naše dlouholetá spolupracovnice a spoluautorka textu pro nabízený kurz Hana Roberts začala pracovat v oblasti fitness v roce 1994, krátce poté, co absolvovala obor “Health Studies” na Suffolk University v Ipswich Townu (hrabství Essex). Následně získala kvalifikaci “Fitness Instructor” u britské nejkvalitnější vzdělávací organizace “Fitness for Industry (FFI)”. Nejprve pracovala v lázních, menších posilovnách a hotelových fitcentrech v Ipswich Townu a Colchesteru. Souběžně si ale cílevědomě rozšiřovala svoje znalosti a kvalifikaci účastí na rozšiřujících kurzech. Absolvovala například “Crossline Circuita “Resistance Training”, “FitTech Software Training and Fitness Assessment”, “RSA Certificate in Teaching of Exercise to Music”, “Boxercise Instructor” atd. K tomu absolvovala povinné kurzy “Emergency First Aid” a “Automated External Defibrilation – Certificate of Competence”.

Když se Hana Roberts snažila získat práci v Londýně v řetězci fitcenter “FitnessFirst”, byla hned napoprvé úspěšná. Předložila při pohovoru potvrzení o svém vzdělání, včetně několika osvědčení o účasti na rozšiřujících kurzech - a byla přijata. V následujících letech dále investovala do svého vzdělání. Absolvovala mimo jiné i kurzy marketingu a managementu. Následně získala vyšší postavení u britské největší organizace v oblasti fitness “David Lloyd Company”. V letech 2001 až 2003 byla zaměstnána opět řetězcem fitcenter FitnessFirst - mimochodem na tomto postu zakládala fitcentra organizace v asijském městě Hong Kongu. Po návratu do Anglie získala místo manažerky fitcentra známého řetězce “Next Generation” v universitním městě Cambridge.

Svoje postavení na trhu práce definovala Hana Roberts větou “I am employable”, což v překladu značí “Jsem zaměstnatelná”. Kdykoli při snaze o získání práce voblasti fitness předložila svoje doklady o vzdělání, byla na dané místo bez odkladů přijata. Postupně se tak posouvala po žebříčku z místa pomocného plavčíka až na post manažerky fitcentra, kde řídila a koordinovala práci 127 zaměstnanců. Investice do rozšiřujících kurzů se jí vyplatila.

Na našem trhu práce začíná být dostatek osob s kvalifikací “Instruktor fitness”. Každý, kdo potenciálnímu zaměstnavateli nebo klientovi prokáže široké znalosti a vysokou kvalifikaci, má větší naději získat danou práci nebo daného klienta. Naše kurzy mají vysokou odbornou úrověň a přináší studentům nejnovější poznatky z prudce se rozvíjející oblasti fitness.

Rozšiřující kurzy jsou koncipovány tak, aby zvýšily cenu absolventů na stále plnějším trhu práce.

Mohlo by vás zajímat

Cvičení seniorů

Rozšiřující kurz “Cvičení a posilování seniorů” přináší našim absolventům a všem dalším zájemcům nejnovější informace o problematice, která přivádí do fitcenter stále vícet cvičenců. Předpokládáme, že…

Více informací

Tloustnou ženy po menopause?

Dnešní převažující životní styl vzhledu žen příliš neprospívá. Nemusí se příliš pohybovat a mají dostatek až nadbytek potravy. Nemohou ani poctivě posoudit, kolik energie denně přijali. Většina žen dnes pracuje a tak se…

Více informací

Poslední vážné varování

Život se neustále mění a nutí nás ke změnám ověřených přístupů a řešení životních situací. Ještě na začátku 20. století se běžný občan dožíval v průměru necelých 47 let a jeho přístup k životu byl touto…

Více informací