Uplatnění kvalifikace

První kurzy k získání kvalifikace “Instruktor fitcenter” (dnešní kvalifikace “Instruktor fitness”) byly organizovány až po roce 1990. Do té doby se v oblasti cvičení uživili jen profesionální trenéři některých (preferovaných) kolektivních sportů a olympijských disciplín. Jednalo se ae jen o stovky, možná pár tisíc "profesionálů" v oblasti sportu. Cvičení v kondiční oblasti zajišťovaly do té doby ve svém volném čase “dobrovolné kádry”, tedy lidé, kteří obvykle nebyli za svoji práci vůbec honorováni. Až po roce 1990 spontánně vznikla první fitcentra a tím se vytvořil i požadavek zajistit pro jejich provoz odborníky. Profesionály. Zpočátku pracovali ve fitcentrech lidé bez kvalifikace. Tento stav byl ale neudržitelný a tak se brzy začala fitcentra profesionalizovat. Nejprve v nich pracovali “instruktoři fitcenter”, později se z této skupiny oddělili “osobní trenéři” resp. “fitness konzultanti”.

Počet vyškolených se v následujících letech rychle zvyšoval souběžně s rostoucím počtem fitcenter. Zpočátku bylo pro majitele nově založených fitcenter  nesnadné zaměstnat kvalifikované odborníky. Stejně tak bylo téměř nemožné pro zájemce o cvičení (klienty) najít kvalitního osobního trenéra. Dnes je ale kvalifikovaných odborníků v oblasti fitness dostatek. Majitelé fitcenter i klienti, hledající osobního trenéra, si mohou vybírat.

Pokud se o jeden post zajímá více uchazečů, vybírá si logicky majitel fitcentra nebo klient toho z nich, který má nejvyšší odbornou kvalifikaci. Takový zájemce je zárukou toho, že svoji práci bude vykonávat zodpovědně a na vysoké odborné úrovni. Dnes při snaze o získání práce ve fitcentru nebo získání nového klienta nestačí jen doklad o absolvování základního kurzu. Je nutné prokázat hlubokou znalost problematiky. Rozšířené poznatky.

Naše dlouholetá spolupracovnice a spoluautorka textu pro nabízený kurz Hana Roberts začala pracovat v oblasti fitness v roce 1994, krátce poté, co absolvovala obor “Health Studies” na Suffolk University v Ipswich Townu (hrabství Essex). Následně získala kvalifikaci “Fitness Instructor” u britské nejkvalitnější vzdělávací organizace “Fitness for Industry (FFI)”. Nejprve pracovala v lázních, menších posilovnách a hotelových fitcentrech v Ipswich Townu a Colchesteru. Souběžně si ale cílevědomě rozšiřovala svoje znalosti a kvalifikaci účastí na rozšiřujících kurzech. Absolvovala například “Crossline Circuita “Resistance Training”, “FitTech Software Training and Fitness Assessment”, “RSA Certificate in Teaching of Exercise to Music”, “Boxercise Instructor” atd. K tomu absolvovala povinné kurzy “Emergency First Aid” a “Automated External Defibrilation – Certificate of Competence”.

Když se Hana Roberts snažila získat práci v Londýně v řetězci fitcenter “FitnessFirst”, byla hned napoprvé úspěšná. Předložila při pohovoru potvrzení o svém vzdělání, včetně několika osvědčení o účasti na rozšiřujících kurzech - a byla přijata. V následujících letech dále investovala do svého vzdělání. Absolvovala mimo jiné i kurzy marketingu a managementu. Následně získala vyšší postavení u britské největší organizace v oblasti fitness “David Lloyd Company”. V letech 2001 až 2003 byla zaměstnána opět řetězcem fitcenter FitnessFirst - mimochodem na tomto postu zakládala fitcentra organizace v asijském městě Hong Kongu. Po návratu do Anglie získala místo manažerky fitcentra známého řetězce “Next Generation” v universitním městě Cambridge.

Svoje postavení na trhu práce definovala Hana Roberts větou “I am employable”, což v překladu značí “Jsem zaměstnatelná”. Kdykoli při snaze o získání práce voblasti fitness předložila svoje doklady o vzdělání, byla na dané místo bez odkladů přijata. Postupně se tak posouvala po žebříčku z místa pomocného plavčíka až na post manažerky fitcentra, kde řídila a koordinovala práci 127 zaměstnanců. Investice do rozšiřujících kurzů se jí vyplatila.

Na našem trhu práce začíná být dostatek osob s kvalifikací “Instruktor fitness”. Každý, kdo potenciálnímu zaměstnavateli nebo klientovi prokáže široké znalosti a vysokou kvalifikaci, má větší naději získat danou práci nebo daného klienta. Naše kurzy mají vysokou odbornou úrověň a přináší studentům nejnovější poznatky z prudce se rozvíjející oblasti fitness.

Rozšiřující kurzy jsou koncipovány tak, aby zvýšily cenu absolventů na stále plnějším trhu práce.

Mohlo by vás zajímat

Tloustnou ženy po menopause?

Dnešní převažující životní styl vzhledu žen příliš neprospívá. Nemusí se příliš pohybovat a mají dostatek až nadbytek potravy. Nemohou ani poctivě posoudit, kolik energie denně přijali. Většina žen dnes pracuje a tak se…

Více informací

Cena kurzu

Kurz je nepovinný. Rozhoduje se pro něj ten, kdo usoudí, že kurzem získané poznatky mohou zlepšit jeho práci v oblasti fitness a wellness. Namáme své absolventy "na háčku" povinného prodlužování kvalifikace. Řada akreditovaných…

Více informací

Mohou senioři posilovat?

V roce 1991 jsem byl pozván jako host na odborný seminář tělovýchovných lékařů Jihomoravského kraje. Přednesl jsem zde příspěvek o vhodnosti posilování pro seniory. Při jeho sestavování jsem vycházel jednak z vlastní…

Více informací