travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Odborné články (časopisy konference)

Odborné články a publikace autorů této stránky z oblasti tělesné výchovy, sportu, posilování a kulturistiky

 1. KOLOUCH, V. (1979) : Výber talentovanej mládeže. In.: BAČINSKÝ, A. et al.: Jednotný tréninkový systém kulturistiky. Praha, VMO ÚV ČSTV , str. 125 - 131.
 2. KOLOUCH, V. (1982) : Využití kulturistiky v pohybovém režimu občanů středního a staršího věku. In.: Tělesná výchova a sport starších občanů. Sborník materiálů z VI. tématické konference v Pardubicích. Praha, KPR VMR ČÚV ČSTV
 3. KOLOUCH, V. (1984) : Posilování. Trenér pro každého. Praha, Sportpropag
 4. KOLOUCH, V. (1985) : Možnosti kulturistiky při zvyšování kvality života. In.: Brněnské dny zdravotní tělovýchovy 1984, Brno, TJ GEOFYZIKA , str. 43 - 46.
 5. KOLOUCH, V. (1986) : Posilování v pohybovém režimu žen. In.: Brněnské dny zdravotní tělovýchovy a jógových cvičení. Sborník referátů pracovně metodické konference. Brno, Geofyzika, str.81 - 83.
 6. KOLOUCHOVÁ, L. (1986) : Individuální kondiční kulturistika žen. Třebíč, Seminární práce školení trenérů II.třídy, 1986.
 7. KOLOUCH, V. (1987) : Posilovna - nezbytná součást sídliště. In.: III. Brněnské Dny zdravotně tělovýchovných aktivit. Sborník referátů III.pracovně metodické konference. Brno, GEOFYZIKA str. 161 - 163.
 8. KOLOUCH, V. (1987) : Konzultační centra. In.: Pohybový režim a tělovýchovný proces. In.: Sborník příspěvků se semináře komise pohybové rekreace VMR ČÚV ČSTV, Jičín
 9. KOLOUCH, V. (1988) : Kulturistika pro trenéry II.a III.tříd. Praha, Učební texty Tělovýchovné Školy ČÚV ČSTV,
 10. KOLOUCH, V. (1988) : Konzultační centra pohybových aktivit. In. IV. Brněnské Dny tělovýchovných aktivit pro zdraví. Sborník referátů pracovně metodické konference. Brno, Geofyzika, str. 125 - 130.
 11. BOHÁČKOVÁ, L., BLÁHA, R., KOLOUCH, V (1989) .: Jediná správná možnost. In.: Stadion, ročník 37, č.15, Sešity Stadionu 2/89, strana 13 - 20.
 12. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (1990) : Jak se cvičí v posilovně TJ Favorit Brno. In.: TRÉNER, 34, 3, str. 185 - 186.
 13. KOLOUCH, V. (1990) : Kulturistická strava a bílkoviny. In.: Kulturistika 1989. Bratislava, Šport , str. 5 - 9.
 14. KOLOUCH, V.(1990) : Vážíme si svého svalstva? In.: Zdraví. Praha, Naše vojsko, 3, str.8 - 9.
 15. KOLOUCH, V. (1990) : Aminokyseliny a sportovní výkon. In.: Tréner, ročník 34, číslo 6, str.380 - 381. Bratislava.
 16. KOLOUCH, V. (1990) : Cholesterol. In.: Tréner, ročník 34, číslo 11, str. 668 - 670. Bratislava, Šport
 17. KOLOUCH, V., KOLOUCHOVÁ, L.(1990) : Kondiční kulturistika. Praha, Olympia .
 18. KOLOUCHOVÁ, L.(1990) : Kulturistika žen. Závěrečná trenérská práce. Bratislava, FTVŠ KU,
 19. BOHÁČKOVÁ, L, KOLOUCH, V (1991) .: Kulturistika žen. Brno, Saprint .
 20. KOLOUCH, V. (1991) : Vhodnost posilování pro děti a mládež. In.: V. Brněnské dny autekologických aktivit pro harmonizaci člověka. Sborník referátů pracovně metodické konference. MOSEČ, Brno .
 21. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L (1991) .: Význam svalové hmoty pro zdraví. In. V.Brněnské dny autekologických aktivit pro harmonizaci člověka. Sborník referátů pracovně metodické konference. MOSEČ, Brno .
 22. KOLOUCH, V., LEPIER, J. (1991) : Cvičíme ve fit centru. Brno, Saprint (druhé vydání vyšlo v roce 1997).
 23. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L.:(1993) Tvorba cvičebních programů. 100 stran, Brno, Drobek Publishing .
 24. KOLOUCH, V. (1993) : Výuka posilování na školách. In.: Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů - Vědecká konference 93. Brno Masarykova Universita, str. str.35 - 44..
 25. KOLOUCH, V. (1993) : Možnosti KTV v oblasti zvyšování kvality školy. In.: Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů - Vědecká konference 93. Brno Masarykova Universita, str. 184 - 187.
 26. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. (1994) : Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, Universita Palackého . (Skripta katedry rekreologie FTK Olomouc). 350 stran
 27. KOLOUCH, V. (1994) : Svalová zdatnost. In.: Sborník příspěvků z vědeckého semináře VŠP, HK 1994. Hradec Králové,
 28. KOLOUCH, V (1995) .: Podmínky pozitivního vlivu posilování na organismus cvičícího. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1995". FTVS UK Praha,
 29. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V.(1996) : Vliv posilování na organismus cvičících. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1996". FTVS UK Praha,
 30. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V (1996) .: Problematika testování silových schopností. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1996". FTVS UK Praha,
 31. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (1996) : Výuka tělesné výchovy na vysokých školách a podpora zdraví. In.: Sborník příspěvků konference ZČU. Plzeň,
 32. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (1996) : Jóga a posilování v prevenci poruch pohybového systému. In.: Sborník příspěvků z konference, Brno 28. - 30.11.1996 - Konference s mezinárodní účastí "JÓGA PRO ZDRAVÍ"
 33. KOLOUCH, V. (1997) : Je posilování zdravé? In.: Fitness&Wellness Magazine, květen-červen, str. 12-21.
 34. KOLOUCH, V (1997) : Diskomfortem ke komfortu. In.: Fitness&Wellness Magazine, červenec-srpen, str. 8-11.
 35. KOLOUCH, V (1999) : Klíčem je výdej - část I. In.: Wellness , květen-červen, str. 24-26.
 36. KOLOUCH, V (1999) : Klíčem je výdej - část II. In.: Wellness , květen-červen, str. 14-16.
 37. KOLOUCH, V (1999) : Je cvičení jednoznačně prospěšné? . In.: Wellness , květen-červen, str. 18-20.
 38. BOHÁČKOVÁ, L, KOLOUCH, V. (1999) : Normy pro hodnocení úrovně svalové síly. In.: Sborník příspěvků z konference "KINANTROPOLOGIE 1998", Praha, FTVS UK.
 39. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L (1999).: Prevence sarkopénie. In.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc FTK UP.
 40. KOLOUCH, V. (1999) : Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti. Disertační práce. FTVS UK Praha.
 41. KOLOUCH, V (1999) : Bigarexie - závislost na cvičení. In.: WELLNESS, ročník III, září, říjen.
 42. KOLOUCH, V. (1999) : Toleranční limit. In.: Wellness , listopad-prosinec, str. 16-18.
 43. KOLOUCH, V. (2000) : Faktory limitující úroveň zdatnosti a vzhled člověka.. In.: WELLNESS, ročník IV, leden.
 44. KOLOUCH, V. (2000) : Jóga + posilování.. In.: WELLNESS, ročník IV, únor.
 45. KOLOUCH, V (2000) .: Pyramida. In.: WELLNESS, ročník IV, březen.
 46. KOLOUCH, V (2000) .: Regulujte množství jedu ve svém těle.. In.: WELLNESS, ročník IV, duben.
 47. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. (2000) : Vliv posilování na vybraná kritéria zdravotně orientované zdatnosti. In.: Sborník z vědecké konference. Liberec,Technická Universita, 22.-23.6.2000
 48. KOLOUCH, V. (2000) : Unce prevence. In.: WELLNESS, ročník IV, červen, str. 10-12.
 49. KOLOUCH, V. (2000) : Obezita dětí je do značné míry v rukou jejich matek. In.: WELLNESS, ročník IV, červen, str. 12.
 50. KOLOUCH, V. (2000) : Vliv vzorů na zneužívání anabolik.. In.: WELLNESS, ročník IV, červen, str. 13
 51. KOLOUCH, V. (2000) : Naučte své tělo využívat tuky. In.:WELLNESS, ročník IV, červenec, str. 8-11.
 52. KOLOUCH, V. (2000) : Vliv cvičení a omezeného příjmu potravy na kojení. In.: WELLNESS, ročník IV, červenec, str. 12
 53. KOLOUCH, V. (2000) : Aktivní koncepce vzhledu. In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 10 - 12.
 54. KOLOUCH, V. (2000) : Pilulky pro věčné mládí? In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 9.
 55. KOLOUCH, V. (2000) : Trpíte dysthymií? In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 9.
 56. BOHÁČKOVÁ, L, KOLOUCH, V. (2000) : Změny množství a rozložení tukových zásob po posilovacím programu. In.: Sborník příspěvků ze IV. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie "Diagnostika pohybového systému", Olomouc, Universita Palackého, 24.8. - 25.8..
 57. KOLOUCH, V. (2000) : Posilovací program nemusí být zničující. In.: WELLNESS, ročník IV, září, str. 9.
 58. KOLOUCH, V. (2000) : Strečink nesnižuje riziko výskytu zranění dolních končetin při pohybové aktivitě. In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 9.
 59. KOLOUCH, V. (2000) : Věříte lékařům. Část I. In.: WELLNESS, ročník IV, říjen, str. 10 - 11.
 60. KOLOUCH, V. (2000) : "To víte, už Vám není dvacet, musíte se šetřit!" In.: WELLNESS, ročník IV, říjen, str. 9.
 61. KOLOUCH, V. (2000) : Nová stravovací doporučení AHA. In.: WELLNESS, ročník IV, říjen, str. 9.
 62. KOLOUCH, V. (2000) : Věříte lékařům. Část II. In.: WELLNESS, ročník IV, listopad, str. 10 - 11.
 63. KOLOUCH, V. (2000) : Jsme opravdu bezbranní? In.: WELLNESS, ročník IV, prosinec, 38-42.
 64. KOLOUCH, V. (2000) : Cvičení ve fitcentrech. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 65. KOLOUCH, V. (2000) : Tělesná zátěž a zdraví. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 66. KOLOUCHOVÁ, L., BOHÁČKOVÁ, L , WELBURN, H.M. (2000) .: Cvičení specifických skupin populace. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 67. WELBURN, H.M. (2000): Výživa a tělesná zátěž. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 68. KOLOUCH, V. (2001) : Má cvičení bolet. In.: WELLNESS, ročník V, leden-únor, str.10-12.
 69. KOLOUCH, V. (2001) : Role státu při kontrole práce akreditovaných pracovišť. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
 70. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (2001) : Optimalizace pohybového režimu perimenopauzálních žen. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
 71. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. (2001) : Prevence sarkopenie v rámci ovlivňování kvality života seniorů. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
 72. KOLOUCH, V. (2001) : Epidemie diabetu. In.: WELLNESS, ročník V, květen-červen. str. 46-47
 73. KOLOUCH, V. (2001) : Ženy, važte si více svého svalstva. In.: WELLNESS, ročník V, červenec, str. 4-9.
 74. KOLOUCH, V. (2001) : Zdraví je více ohroženo obezitou než kouřením a pitím alkoholu! In.: WELLNESS, ročník V, srpen, str. 20-22.
 75. KOLOUCH, V.:(2001) : Dekáda kostí a kloubů. In.: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Pohyb a zdraví". Olomouc, Palackého Universita, Fakulta tělesné kultury, str. 276 - 279.
 76. KOLOUCH, V. (2001) : Důvody cvičení. In.: WELLNESS, ročník V, říjen, str. 14-17.
 77. KOLOUCH, V. (2001) : Nejlepší dietou je posilování I.. In.: WELLNESS, ročník V, listopad, str. 14-16.
 78. KOLOUCH, V. (2001) : Nejlepší dietou je posilování II. In.: WELLNESS, ročník V, prosinec, str. 18-21.

Mohlo by vás zajímat

Cvičení a osobní trenéři

Ve svých článcích často zdůrazňuji význam až nenahraditelnost práce osobních trenérů resp. odborníků v oblasti fitness. Již několikrát jsem citoval geniální postřeh skvělého biologa prof. Boothe, jímž objasnil význam…

Více informací

Získám informace i po ukončení studia?

ODPOVĚĎ:  Dr. Kolouch studoval dálkově Fakultu tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze v letech 1977 až 1982. Absolvoval s červeným diplomem a poměrně brzy získal doktorát pedagogiky. Čím hlouběji se věnoval…

Více informací

Výživa a tělesná zátěž

Autorka: Hana M. Roberts (New Zealand), vydala organizace "fitnet" v Brně, v roce 2011 - rozsah 84 stran. OBSAH   Část  I – Základy výživy   Úvod Výživa z energetického…

Více informací