Poradenství nebo léčba?

V posledních letech se prudce zvyšuje počet seniorů a tím i osob, trpících některou z chronických neinfekčních nemocí. Tyto nemoci jsou charakterizovány pomalým, nenápadným nástupem potíží a významným snižováním kvality života postižených. Neumíráme na ně během několika hodin, dní či týdnů, obvykle s nimi dokážeme pod dobrým lékařským dohledem žít i desítky let. Jakmile se jednou nemoc plně rozvine, je nesnadné její průběh zásadně zvrátit nebo ji dokonce vyléčit. Delší život pak může za jistých okolností představovat delší utrpení.

Na vzniku a rozvoji těchto obávaných nemocí, které jsou podle odhadů Světové zdravotnické Organizace WHO zodpovědné na 75% všech úmrtí, se nejvíce podílí současný nezdravý životní styl. Ten charakterizuje nedostatek pohybu a nevhodné složení stravy. Proto se odborníci již dlouhá léta přou o to, jaká forma intervence je nejúčinnější v prevenci vzniku chronických ochoření, případně která nejefektivněji zpomaluje jejich rozvoj.

Významný lékařský časopis „The American Journal of Medicine” přinesl zajímavé výsledky výzkumu izraelských vědců. Ti rozdělili 136 pacientů, trpících hypertenzí a mírně zvýšenou hladinou cholesterolu, do dvou skupin. Jedna skupina obdržela standardní léčbu u lékaře, založenou na farmakologické kontrole hladiny krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi. Druhá skupina chodila na konzultace k dietologovi, který se pokoušel ovlivnit hladinu cholesterolu a tlaku krve nefarmakologickými prostředky, především hladinou pohybové zátěže a manipulací se stravou.

Po třech měsících poklesla hladina celkového cholesterolu u skupiny, docházející k dietologovi, o celých 9%, pozitivní změny hladin cholesterolu u osob léčených lékařem byly méně jak poloviční (4%). Tyto radostné výsledky však byly krátkodobé. Při kontrole po dalších devíti měsících se hladina cholesterolu u obou skupin vrátila prakticky na původní úroveň. Rozdíly mezi skupinami, vyvolané odlišným přístupem se smazaly.

Jaký z výzkumu vyplývá praktický závěr? Je nepopiratelné, že většina dnešní populace musí investovat čas i peníze do prevence vzniku chronických chorob. Zde hraje nesmírně významnou roli poradenství, konzultační činnost. Vyšetřit pacienta, vypsat mu recept a poslat jej domů je postup, který rozvoj nemoci možná mírně zpomalí, ale v žádném případě jej nezastaví. Je nutné posoudit pacienta komplexně, doporučit mu nejprve odborně sestavený cvičební program, zaměřený na kontrolu sarcopenie, a primární zásah do struktury pohybu doplnit dobře promyšlenými zásahy do způsobu stravování. Tento postup musí být nejen navržen, ale musí být především pravidelně dolaďován během následných plánovaných konzultací. Rozhodující v prevenci vzniku chronických neinfekčních onemocnění je adherence k novým, zdravým formám chování.

Léky mají představovat krajní řešení. Řešení, k němuž se uchylujeme až v případě, kdy změna životního stylu problém sama o sobě neřeší. Každý lék má nějaký negativní vedlejší účinek, který se s délkou podávání kumuluje, a z dlouhodobého pohledu tak mnoho léků zdraví spíše oslabuje než posiluje. Pokud u pacienta nedojde k zásadní změně kompozice těla a k plnému odstranění těch faktorů, které navodily metabolické maladaptace, nemůže u chronických onemocnění nastat trvalejší zlepšení zdravotního stavu. Dlouhodobější spolupráce s odborníkem v otázkách cvičení a životního stylu může zásadně změnit zdravotní stav osob, ohrožených chronickými neinfekčními chorobami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. O'NEIL, J. (2000): Therapies: Short-Lived Gains of Dietary Counseling. In.: New York Times, December 19, 2000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Organizace kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit od 1. listopadu 2012. Předpokládáme, že o kurz projeví zájem absolventi kurzu "Instruktor fitness", především ti, kteří rekvalifikaci získali u akreditačního pracoviště "PaedDr. Vladimír…

Více informací

Návštěva fitcentra

  Na stránkách fitnet přesvědčuji vytrvale čtenáře o prospěšnosti cvičení - a cvičení ve fitcentrech obzvláště. Na většinu z nich pak možná působím jako vzor, který nevynechá cvičení ani jediný den v týdnu.…

Více informací

Mohou senioři posilovat?

V roce 1991 jsem byl pozván jako host na odborný seminář tělovýchovných lékařů Jihomoravského kraje. Přednesl jsem zde příspěvek o vhodnosti posilování pro seniory. Při jeho sestavování jsem vycházel jednak z vlastní…

Více informací