travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Poradenství nebo léčba?

V posledních letech se prudce zvyšuje počet seniorů a tím i osob, trpících některou z chronických neinfekčních nemocí. Tyto nemoci jsou charakterizovány pomalým, nenápadným nástupem potíží a významným snižováním kvality života postižených. Neumíráme na ně během několika hodin, dní či týdnů, obvykle s nimi dokážeme pod dobrým lékařským dohledem žít i desítky let. Jakmile se jednou nemoc plně rozvine, je nesnadné její průběh zásadně zvrátit nebo ji dokonce vyléčit. Delší život pak může za jistých okolností představovat delší utrpení.

Na vzniku a rozvoji těchto obávaných nemocí, které jsou podle odhadů Světové zdravotnické Organizace WHO zodpovědné na 75% všech úmrtí, se nejvíce podílí současný nezdravý životní styl. Ten charakterizuje nedostatek pohybu a nevhodné složení stravy. Proto se odborníci již dlouhá léta přou o to, jaká forma intervence je nejúčinnější v prevenci vzniku chronických ochoření, případně která nejefektivněji zpomaluje jejich rozvoj.

Významný lékařský časopis „The American Journal of Medicine” přinesl zajímavé výsledky výzkumu izraelských vědců. Ti rozdělili 136 pacientů, trpících hypertenzí a mírně zvýšenou hladinou cholesterolu, do dvou skupin. Jedna skupina obdržela standardní léčbu u lékaře, založenou na farmakologické kontrole hladiny krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi. Druhá skupina chodila na konzultace k dietologovi, který se pokoušel ovlivnit hladinu cholesterolu a tlaku krve nefarmakologickými prostředky, především hladinou pohybové zátěže a manipulací se stravou.

Po třech měsících poklesla hladina celkového cholesterolu u skupiny, docházející k dietologovi, o celých 9%, pozitivní změny hladin cholesterolu u osob léčených lékařem byly méně jak poloviční (4%). Tyto radostné výsledky však byly krátkodobé. Při kontrole po dalších devíti měsících se hladina cholesterolu u obou skupin vrátila prakticky na původní úroveň. Rozdíly mezi skupinami, vyvolané odlišným přístupem se smazaly.

Jaký z výzkumu vyplývá praktický závěr? Je nepopiratelné, že většina dnešní populace musí investovat čas i peníze do prevence vzniku chronických chorob. Zde hraje nesmírně významnou roli poradenství, konzultační činnost. Vyšetřit pacienta, vypsat mu recept a poslat jej domů je postup, který rozvoj nemoci možná mírně zpomalí, ale v žádném případě jej nezastaví. Je nutné posoudit pacienta komplexně, doporučit mu nejprve odborně sestavený cvičební program, zaměřený na kontrolu sarcopenie, a primární zásah do struktury pohybu doplnit dobře promyšlenými zásahy do způsobu stravování. Tento postup musí být nejen navržen, ale musí být především pravidelně dolaďován během následných plánovaných konzultací. Rozhodující v prevenci vzniku chronických neinfekčních onemocnění je adherence k novým, zdravým formám chování.

Léky mají představovat krajní řešení. Řešení, k němuž se uchylujeme až v případě, kdy změna životního stylu problém sama o sobě neřeší. Každý lék má nějaký negativní vedlejší účinek, který se s délkou podávání kumuluje, a z dlouhodobého pohledu tak mnoho léků zdraví spíše oslabuje než posiluje. Pokud u pacienta nedojde k zásadní změně kompozice těla a k plnému odstranění těch faktorů, které navodily metabolické maladaptace, nemůže u chronických onemocnění nastat trvalejší zlepšení zdravotního stavu. Dlouhodobější spolupráce s odborníkem v otázkách cvičení a životního stylu může zásadně změnit zdravotní stav osob, ohrožených chronickými neinfekčními chorobami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. O'NEIL, J. (2000): Therapies: Short-Lived Gains of Dietary Counseling. In.: New York Times, December 19, 2000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Metabolismus a zdraví

Život je někdy značně nespravedlivý. Onemocní nebo předčasně umírají lidé zdravě žijící, naopak lidé, porušující snad každou zásadu zdravého přístupu k životu, se dožijí poměrně vysokého věku. I když jsou takové…

Více informací

Slabé svaly se podílí na zranění kolene

Je obecně známou skutečností, že basketbalisté, volejbalisté a fotbalisté mají nejen během aktivní sportovní činnosti, ale i později v životě, značné problémy s koleny. A ženy jsou v tomto směru zranitelnější než…

Více informací

Cesta do Anglie

Po dlouhé, více jak dvouleté přestávce jsem se opět vydal na "služební cestu" do Anglie, konkrétně do Londýna. Cílem cesty bylo projednat otázky další odborné spolupráce s naší mladou britskou spolupracovnicí Hanou Marií…

Více informací