Je osvědčení časově omezené?

ODPOVĚĎ:

Na základě studia a úspěšného složení zkoušky získá student našich kurzů “Osvědčení o absolvování školení a získání kvalifikace instruktor fitcentra”. Toto osvědčení vydáváme bez časového omezení. Znamená to, že náš absolvent nemusí po jisté době, například po uplynutí  tří až pěti let od získání osvědčení, přijít na povinné doškolení, na jehož základě by se platnost osvědčení víceméně formálně prodlužovala. Některá školící centra stále platnost osvědčení omezují a nutí tak studenty opakovaně platit za povinnou obnovu již získané kvalifikace. My se k takovému chování nemusíme uchylovat, protože jsme si jisti tím, že naši studenti jednak získali skutečně hluboké poznatky, jednak pro ně připravujeme tak kvalitní rozšiřující kurzy, že je nemusíme k návštěvě našich doškolovacích akcí nutit násilím.

Když jsme pořádali kurzy instruktorů fitcenter v roce 1992 a následujících letech, bylo osvědčení časově omezené. Byl to předpis Ministerstva školství. Při následných jednáních na ministerstvu jsme se přikláněli k stanovisku, že získané vzdělání má být trvalé a nemusí se povinně periodicky obhajovat. Když někdo udělá maturitu, nemusí chodit zbytek života každé tři roky na povinné přezkoušení.

Po složení odpovídajících zkoušek dostane maturant potvrzení o získaném vzdělání a s tím jde do života. Pokud je to schopný člověk, pokračuje ve studiu nebo získá zaměstnání, v němž  studiem získané poznatky v praxi uplatňuje a dále rozšiřuje. Když pracuje dobře, má své místo jisté. Když na svoji práci nestačí, dostane výpověď. Osvědčení o získaném vzdělání mu v takovém případě příliš nepomůže. Je to jen papír. A ten nikoho neuživí.

Stejný princip platí i v oblasti fitness. Dnes se ještě sem a tam objeví nekvalifikovaný jedinec, který radí lidem, jak cvičit ve fitcentru. Protože ale informací o vztahu mezi cvičením a zdravím rychle přibývá, jsou rady amatérů a nadšenců nekompletní a mnohdy pro klienta doslova nebezpečné. Odpovídající vzdělání je ve všech oblastech lidské činnosti základním předpokladem kvalitní práce.

 To si ostatně uvědomují i zájemci o cvičení a většina z nich se dnes již ptá lidí, kteří jim ve fitcentru nabízí své služby, kde získali vzdělání, jak je rozšiřují a jakou mají praxi. Je to moudré. Zdraví máme jen jedno a špatná rada může vést k jeho vážnému poškození.

Navíc předpokládáme, že u nás v nejbližších letech zdomácní stejné vztahy, jaké dnes panují v oblasti fitness v USA a dalších průmyslově rozvinutých zemích. Pokud v nějakém fitcentru dostane klient od fitness profesionála špatnou radu, obrátí se na soud. Tresty za špatné rady jsou přitom velmi tvrdé a finančně citelné. Termín “malpractice” (lajdáctví, zanedbání povinností souvisejících s konkrétní činností) je strašák, který visí nad hlavou každého amatéra, který se pouští bez dokonalého vzdělání do poradenství v oblasti fitness a wellness.

Trend právní odpovědnosti za kvalitu poradenské činnosti vítáme. Zvyšuje zodpovědnost každého za jeho práci a zdůrazňuje nezbytnost kontinuálního rozšiřování znalostí a dovedností v této nové, dynamicky se rozvíjející sféře.

 Vzdělávací systém, který jsme vyvinuli, zajišťuje pro zájemce o práci v oblasti fitess a wellness nejen kvalitní vstupní vzdělání, ale trvale zásobuje naše absolventy nejnovějšími vědeckými a odbornými poznatky a koncepty.

Mohlo by vás zajímat

Posilování od A do Z

Na stránkách fitnet se snažíme přinášet čtenářům informace, podporující tvrzení o nezbytnosti cvičení v životě člověka třetího tisíciletí. Z našeho života rychlým tempem mizí jakékoli fyzicky namáhavé činnosti.…

Více informací

Čím se lišíte od jiných školitelů?

ODPOVĚĎ: Akreditaci pro pořádání kurzů “Instruktor fitcentra” získalo více organizací. Některé z nich jsou velmi kvalitní. Například si velmi vážíme našeho konkurenta PaedDr. Petra Tlapáka, CSc.. Známe se s ním…

Více informací

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

ODPOVĚĎ: Ke studiu se může přihlásit každý zájemce, který dosáhl věku 18 let. Účast na studiu není omezena žádnými dalšími podmínkami. Zájemci se základním vzděláním musí mít kurz rozšířený o dalších 50 hodin…

Více informací