Máte akreditaci od Ministerstva školství?

ODPOVĚĎ:

Akreditace je základní právní podmínkou pro pořádání rekvalifikačních kurzů. Samozřejmě proto platnou akreditaci máme s aktuální platností do konce roku 2021. Bez ní bychom nemohli udělovat rekvalifikační osvědčení. Akreditace je Ministerstvem školství udělována na 3 roky a je poté znovu získávána na základě nové žádosti. Současná akreditace nám byla udělena Ministerstvem školství a tělovýchovy v roce 2018 jak již výše uvedeno do 12/2021. . Aby nám byla akreditace obnovena, museli jsme splnit všechny požadavky a stanovená kritéria, spojená s daným typem vzdělávání.  Věříme, že tato kritéria ministerstva nejen splňujeme, ale vysoce překračujeme, a že do oblasti vzdělávání přinášíme nové, progresivní prvky. 

Dr. Kolouch pracuje v oblasti vzdělávání od roku 1977. Za tu dobu organizoval a vedl stovky školících akcí, seminářů, přednášel na různých vysokých školách, účastnil se desítek vědeckých konferencí a přednášel na nich svá sdělení, zpracoval vysokoškolská skripta, učební texty pro trenéry kulturistiky i pro pro svoje kurzy, napsal řadu knih, již více jak 8 let presentuje své názory na webové stránce www.fitnet.cz a nově i na stránce www.fitnet.eu, realizoval rozsáhlý vědecký výzkum o vlivu posilování na lidský organismus, navštívil fitcentra v zahraničí (Anglie, Dánsko, Německo, USA), kupuje dlouhá léta kvalitní (a dost drahé) odborné knihy. Zná v této oblasti nejen v naší zemi, ale i v rámci Evropy a světa každého, kdo nějakým způsobem přispěl ke zvyšování kvality vzdělávání. Jím organizované kurzy patří v této zemi k nejkvalitnějším.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má regulovat kvalitu jednotlivých kurzů, kontrolovat kdo, jak a co na kurzu přednáší, sledovat, zda se dodržují stanovená kritéria. Bohužel se zdá, že na to ministerstvo nemá dostatek kapacit. Řada požadavků Ministerstva školství, zvláště z posledního období, se nám zdá formální. Úředníci ministerstva by se měli spíše soustředit na problematiku kvality výuky než na výkazy a formuláře. Ty se dají snadno zmanipulovat. Například jako jediní v oblasti máme skutečně živé a neustále obnovované a rozšiřované webové stránky, dokonce dvě, jako jediní máme skutečně moderní a rozsahem jedinečné učební texty, jako jediní máme vypracovaný pro absolventy prospěšný systém rozšiřování jejich znalostí.

Proto se má každý zájemce o získání kvalifikace “Instruktor fitcentra” dobře informovat o jednotlivých školících pracovištích a rozhodovat se nejen podle ceny, ale především podle kvality nabízeného vzdělávání. 

Protože v praxi nikoho neuživí papír. Uživí nás znalosti a dovednosti. A ty získáme jen u kvalitního školitele.

Mohlo by vás zajímat

O nás

PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D. zakladatel střediska školení a garant sekce kombinovaného studia. V letech 1990-2005 pracoval jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy strojní fakulty Vysokého Učení Technického (VUT)…

Více informací

Cvičení a osobní trenéři

Ve svých článcích často zdůrazňuji význam až nenahraditelnost práce osobních trenérů resp. odborníků v oblasti fitness. Již několikrát jsem citoval geniální postřeh skvělého biologa prof. Boothe, jímž objasnil význam…

Více informací

Cvičení ve fitcentrech, díl A

Autoři: Dr. Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková Vydalo nakladatelství University Palackého v Olomouci, Vysokoškolská skripta, určeno pro obor rekreologie FTK a vychovatelství PdF UP., rok vydání 1994. Díl A, Díl B, celkem…

Více informací