Cesta do Anglie

Po dlouhé, více jak dvouleté přestávce jsem se opět vydal na "služební cestu" do Anglie, konkrétně do Londýna. Cílem cesty bylo projednat otázky další odborné spolupráce s naší mladou britskou spolupracovnicí Hanou Marií Welburn a navštívit nová fitcentra organizací FitnessFirst, David Lloyd Company, Next Generation a Holmes Place. Nedílným, ne-li zásadním, důvodem cesty na ostrovy byla tradiční návštěva Charing Cross Road (na snímku vlevo), ulice uprostřed Londýna (poblíž Oxford Street, Trafalgar Square nebo Piccadilly Circuss). Na uvedené londýnské pozoruhodnosti již nejsem příliš zvědavý. Jednak jsem je již několikrát viděl, jednak mne nijak netěší procházet se místy totálně přeplněné lidmi, ověšenými fotoaparáty. Zaměřil jsem se na klidnější Charing Cross Road. Je kratší, není nehorázně přecpána turisty. A hlavně na ní najdete spoustu prodejen knih. V jedné z nich jsem již před léty objevil nevysychající zdroj špičkové tělovýchovné a sportovní literatury. Její název zní "FOYLES" (viz snímek dole vpravo).

V této prodejně jsem strávil nejvíce času a také jsem zde utratil nejvíce peněz. Vybíral jsem knihy, které potřebuji pro přípravu učebnic pro rozšiřující kurzy, pro upřesnění textů připravovaných modulů kontinuálního vzdělávání. A samozřejmě i knihy, které nám umožní inovovat stávající učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Žádáme o novou akreditaci pro léta 2007-2010 a pro ty přepracováváme učební texty tak, aby zájemcům o práci v oblasti fitness a wellness přinesly to nejnovější, co současná úroveň poznatků nabízí.

Většinu knih jsem tentokrát volil z oblasti výživy, protože již nyní máme zpoždění v přípravě učebních textů pro rozšiřující kurz s názvem "Sportovní výživa". Vybíral jsem nejnovější knihy, tj. takové, které byly vydány v posledních několika letech. Nakonec jsem se rozhodl pro  následující publikace:

 

  • BURKE, L, DEAKIN, V. (2006): Clinical Sport Nutrition. Sydney, McGraw-Hill.
  • HAAS, EM, LEVIN, B. (2006): Staying Healthy with Nutrition.Berkeley, Celestial Arts.
  • MOUGIOS, V. (2006): Exercise Biochemistry. Champaign, Human Kinetics.
  • MAHAN, LK, ESCOTT-STUMP, S. (2004): Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy. Philadelphia, Saunders.
  • JEUKENDRUP, A, GLEESON, M. (2004): Sport Nutrition. Champaign, Human Kinetics.
  • HERBERT, V, SUBAR-SHARPE, GJ. (1995): Total Nutrition. New York, St.Martin’s Griffin.

Kromě knih o výživě jsem neodolal a zakoupil také knihy, věnující se otázkám pohybového systému a celkově otázkám zdraví:

  • CHAITOW, L et al. (2006): Muscle Energy Techniques. London, Churchill Livingstone Elsevier.
  • PALASTANGA, N, FIELD, D, SOAMES, R. (2006): Anatomy and Human Movement – Structure and Function. London, Butterworth Heineman Elsevier.
  • PETERS, D. et al. (2005): New Medicine.  London, Dorling Kindersley Limited.

Když sledujeme domácí odbornou literaturu, stále v ní nacházíme značné mezery v kvalitě. Knihy sice mají přitažlivé názvy, jsou solidně tiskařsky zpracovány. Jejich obsah je ale ve většině případů neaktuální, zastaralý. To nepozná běžný čtenář, spíše člověk, který se konkrétní problematikou sám dlouhodobě zabývá a má široký přehled o nově publikovaných poznatcích. Populární publikace u nás většinou zpracovávají lidé, kteří čekají, až na nějaké české Universitě vyjdou novější skripta a jejich obsahem potom obohatí svoji základní strukturu. Jenže cesta k tvorbě skript nejednou trvá pět až deset let. A než se jejich obsah zpracuje, uplyne další cenný čas. Běžný zájemce tak dostává informace opožděné a zastaralé.

Nejprve vychází odborné články v časopisech. Ty jsou ale nejednotné a často se popírají. Stavět nějaký ucelený názor na jednom článku je nejisté, protože často za pár měsíců po jeho vydání se ukáže, že se autoři dopustili při přípravě výzkumu nebo zpracování získaných dat řady metodologických chyb. Nebo se objeví výzkum s výsledky, popírajícími zjištění, publikovaná v původním článku.

Po jisté době se nashromáždí více výsledků výzkumů stejného jevu. Ty je možné porovnat pomocí jistých postupů a dojít k spolehlivějším výstupům. Takto získané závěry se obvykle objevují ve vysokoškolských učebnicích nebo v odborných knihách, vydávaných specializovanými nakladatelstvími, například Human Kinetics nebo u nás Avicenum. Odtud se pak informace přesouvají do populárních knih. Každý z těchto kroků představuje jisté zjednodušení. Čím populárnější je kniha, tím méně spolehlivých, podstatných a hlavně nových informací přináší. Čím odborněji je kniha napsána, tím více znalostí od čtenáře vyžaduje, tím je její četba nesnadnější a namáhavější. Protože připravujeme učebnice pro odborníky v oblasti fitness a wellness, snažíme se je psát co nejkvalitněji. Na to potřebujeme nejnovější zdroje informací.

Dalším cílem cesty byla návštěva fitcenter. Každá návštěva Británie mne utvrzuje v názoru, že cvičení ve fitcentrech se stává neoddělitelnou součástí moderního způsobu života. Fitcenter přibývá, vytváří řetězce (fitcentrum daného jména najdete ve většině měst, například David Lloyd Company, Next Generation atd.), jsou stále mohutnější a lépe vybavena. Cvičím v Brně ve fitcentru, vybaveném přístroji Techno Gym. Jsou to estetické, kvalitní, funkční stroje. Fitcentrum Holmes Place v Mill Hill v severní části Londýna je také vybaveno přístroji Techno Gym. Jsou to stroje další generace, vzhledově dokonalé, propojené elektronicky, registrující klíčové informace o vašem tréninku. Jakmile se posadíte na přístroj a zasunete na příslušné místo svoji kartu, stroj automaticky nastaví velikost zátěže, se kterou jste cvičili v minulém tréninku a odpočítává posledně nastavený počet opakování. Program si však můžete nově sestavit nebo snadno modifikovat. Celý trénink je zaznamenán, můžete si jej na závěr vytisknout, porovnat s minulými návštěvami atd..

Na cvičení dohlíží ochotní a kvalifikovaní instruktoři fitcentra. Navíc je zde široká nabídka služeb osobních trenérů, místnost pro odkládání dětí, prostorná restaurace, bazén, vířivka, prostory pro tenis i squash, místnost pro cvičení jógy, spinning a další nabídky pohybových aktivit. Vejdete do fitcentra a můžete zde dokonale obnovit svoji tělesnou zdatnost. Za přijatelnou cenu, v moderním, příjemném prostředí.

I u nás se kvalita fitcenter zlepšuje, lepší se i přístrojové vybavení. Přesto za Británií silně zaostáváme. Největší mezeru vidím v šíři a kvalitě nabízených služeb. Protože sebelépe vybavené fitcentrum samo o sobě nestačí. Lidé si musí uvědomit, že cvičit je nutné se naučit. Musí aktivně vyhledávat služby kvalitních fitness konzultantů nebo osobních trenérů. Svou činností se snažíme přispět k tomu, aby v naší zemi bylo dostatek skutečně kvalitních odborníků v oblasti fitness a wellness.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Prevence je vždy lepší než léčba

Každý den čteme o tom, že dnešní převládající způsob života našemu zdraví příliš neprospívá. Sice se v průměru dožíváme vyššího věku, což nám často a rádi připomínají lékaři a politici. Méně však již…

Více informací

Návštěva fitcentra

  Na stránkách fitnet přesvědčuji vytrvale čtenáře o prospěšnosti cvičení - a cvičení ve fitcentrech obzvláště. Na většinu z nich pak možná působím jako vzor, který nevynechá cvičení ani jediný den v týdnu.…

Více informací

Nadměrné cvičení?

Na většině webových stránek a snad ve všech publikacích o cvičení najdeme zmínku nebo celou kapitolu o rizicích nadměrného cvičení. Autoři v nich upozorňují čtenáře, že “když je něčeho moc tak to může škodit,…

Více informací