Odborné články (časopisy konference)

Odborné články a publikace autorů této stránky z oblasti tělesné výchovy, sportu, posilování a kulturistiky

 1. KOLOUCH, V. (1979) : Výber talentovanej mládeže. In.: BAČINSKÝ, A. et al.: Jednotný tréninkový systém kulturistiky. Praha, VMO ÚV ČSTV , str. 125 - 131.
 2. KOLOUCH, V. (1982) : Využití kulturistiky v pohybovém režimu občanů středního a staršího věku. In.: Tělesná výchova a sport starších občanů. Sborník materiálů z VI. tématické konference v Pardubicích. Praha, KPR VMR ČÚV ČSTV
 3. KOLOUCH, V. (1984) : Posilování. Trenér pro každého. Praha, Sportpropag
 4. KOLOUCH, V. (1985) : Možnosti kulturistiky při zvyšování kvality života. In.: Brněnské dny zdravotní tělovýchovy 1984, Brno, TJ GEOFYZIKA , str. 43 - 46.
 5. KOLOUCH, V. (1986) : Posilování v pohybovém režimu žen. In.: Brněnské dny zdravotní tělovýchovy a jógových cvičení. Sborník referátů pracovně metodické konference. Brno, Geofyzika, str.81 - 83.
 6. KOLOUCHOVÁ, L. (1986) : Individuální kondiční kulturistika žen. Třebíč, Seminární práce školení trenérů II.třídy, 1986.
 7. KOLOUCH, V. (1987) : Posilovna - nezbytná součást sídliště. In.: III. Brněnské Dny zdravotně tělovýchovných aktivit. Sborník referátů III.pracovně metodické konference. Brno, GEOFYZIKA str. 161 - 163.
 8. KOLOUCH, V. (1987) : Konzultační centra. In.: Pohybový režim a tělovýchovný proces. In.: Sborník příspěvků se semináře komise pohybové rekreace VMR ČÚV ČSTV, Jičín
 9. KOLOUCH, V. (1988) : Kulturistika pro trenéry II.a III.tříd. Praha, Učební texty Tělovýchovné Školy ČÚV ČSTV,
 10. KOLOUCH, V. (1988) : Konzultační centra pohybových aktivit. In. IV. Brněnské Dny tělovýchovných aktivit pro zdraví. Sborník referátů pracovně metodické konference. Brno, Geofyzika, str. 125 - 130.
 11. BOHÁČKOVÁ, L., BLÁHA, R., KOLOUCH, V (1989) .: Jediná správná možnost. In.: Stadion, ročník 37, č.15, Sešity Stadionu 2/89, strana 13 - 20.
 12. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (1990) : Jak se cvičí v posilovně TJ Favorit Brno. In.: TRÉNER, 34, 3, str. 185 - 186.
 13. KOLOUCH, V. (1990) : Kulturistická strava a bílkoviny. In.: Kulturistika 1989. Bratislava, Šport , str. 5 - 9.
 14. KOLOUCH, V.(1990) : Vážíme si svého svalstva? In.: Zdraví. Praha, Naše vojsko, 3, str.8 - 9.
 15. KOLOUCH, V. (1990) : Aminokyseliny a sportovní výkon. In.: Tréner, ročník 34, číslo 6, str.380 - 381. Bratislava.
 16. KOLOUCH, V. (1990) : Cholesterol. In.: Tréner, ročník 34, číslo 11, str. 668 - 670. Bratislava, Šport
 17. KOLOUCH, V., KOLOUCHOVÁ, L.(1990) : Kondiční kulturistika. Praha, Olympia .
 18. KOLOUCHOVÁ, L.(1990) : Kulturistika žen. Závěrečná trenérská práce. Bratislava, FTVŠ KU,
 19. BOHÁČKOVÁ, L, KOLOUCH, V (1991) .: Kulturistika žen. Brno, Saprint .
 20. KOLOUCH, V. (1991) : Vhodnost posilování pro děti a mládež. In.: V. Brněnské dny autekologických aktivit pro harmonizaci člověka. Sborník referátů pracovně metodické konference. MOSEČ, Brno .
 21. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L (1991) .: Význam svalové hmoty pro zdraví. In. V.Brněnské dny autekologických aktivit pro harmonizaci člověka. Sborník referátů pracovně metodické konference. MOSEČ, Brno .
 22. KOLOUCH, V., LEPIER, J. (1991) : Cvičíme ve fit centru. Brno, Saprint (druhé vydání vyšlo v roce 1997).
 23. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L.:(1993) Tvorba cvičebních programů. 100 stran, Brno, Drobek Publishing .
 24. KOLOUCH, V. (1993) : Výuka posilování na školách. In.: Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů - Vědecká konference 93. Brno Masarykova Universita, str. str.35 - 44..
 25. KOLOUCH, V. (1993) : Možnosti KTV v oblasti zvyšování kvality školy. In.: Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů - Vědecká konference 93. Brno Masarykova Universita, str. 184 - 187.
 26. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. (1994) : Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, Universita Palackého . (Skripta katedry rekreologie FTK Olomouc). 350 stran
 27. KOLOUCH, V. (1994) : Svalová zdatnost. In.: Sborník příspěvků z vědeckého semináře VŠP, HK 1994. Hradec Králové,
 28. KOLOUCH, V (1995) .: Podmínky pozitivního vlivu posilování na organismus cvičícího. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1995". FTVS UK Praha,
 29. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V.(1996) : Vliv posilování na organismus cvičících. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1996". FTVS UK Praha,
 30. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V (1996) .: Problematika testování silových schopností. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1996". FTVS UK Praha,
 31. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (1996) : Výuka tělesné výchovy na vysokých školách a podpora zdraví. In.: Sborník příspěvků konference ZČU. Plzeň,
 32. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (1996) : Jóga a posilování v prevenci poruch pohybového systému. In.: Sborník příspěvků z konference, Brno 28. - 30.11.1996 - Konference s mezinárodní účastí "JÓGA PRO ZDRAVÍ"
 33. KOLOUCH, V. (1997) : Je posilování zdravé? In.: Fitness&Wellness Magazine, květen-červen, str. 12-21.
 34. KOLOUCH, V (1997) : Diskomfortem ke komfortu. In.: Fitness&Wellness Magazine, červenec-srpen, str. 8-11.
 35. KOLOUCH, V (1999) : Klíčem je výdej - část I. In.: Wellness , květen-červen, str. 24-26.
 36. KOLOUCH, V (1999) : Klíčem je výdej - část II. In.: Wellness , květen-červen, str. 14-16.
 37. KOLOUCH, V (1999) : Je cvičení jednoznačně prospěšné? . In.: Wellness , květen-červen, str. 18-20.
 38. BOHÁČKOVÁ, L, KOLOUCH, V. (1999) : Normy pro hodnocení úrovně svalové síly. In.: Sborník příspěvků z konference "KINANTROPOLOGIE 1998", Praha, FTVS UK.
 39. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L (1999).: Prevence sarkopénie. In.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc FTK UP.
 40. KOLOUCH, V. (1999) : Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti. Disertační práce. FTVS UK Praha.
 41. KOLOUCH, V (1999) : Bigarexie - závislost na cvičení. In.: WELLNESS, ročník III, září, říjen.
 42. KOLOUCH, V. (1999) : Toleranční limit. In.: Wellness , listopad-prosinec, str. 16-18.
 43. KOLOUCH, V. (2000) : Faktory limitující úroveň zdatnosti a vzhled člověka.. In.: WELLNESS, ročník IV, leden.
 44. KOLOUCH, V. (2000) : Jóga + posilování.. In.: WELLNESS, ročník IV, únor.
 45. KOLOUCH, V (2000) .: Pyramida. In.: WELLNESS, ročník IV, březen.
 46. KOLOUCH, V (2000) .: Regulujte množství jedu ve svém těle.. In.: WELLNESS, ročník IV, duben.
 47. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. (2000) : Vliv posilování na vybraná kritéria zdravotně orientované zdatnosti. In.: Sborník z vědecké konference. Liberec,Technická Universita, 22.-23.6.2000
 48. KOLOUCH, V. (2000) : Unce prevence. In.: WELLNESS, ročník IV, červen, str. 10-12.
 49. KOLOUCH, V. (2000) : Obezita dětí je do značné míry v rukou jejich matek. In.: WELLNESS, ročník IV, červen, str. 12.
 50. KOLOUCH, V. (2000) : Vliv vzorů na zneužívání anabolik.. In.: WELLNESS, ročník IV, červen, str. 13
 51. KOLOUCH, V. (2000) : Naučte své tělo využívat tuky. In.:WELLNESS, ročník IV, červenec, str. 8-11.
 52. KOLOUCH, V. (2000) : Vliv cvičení a omezeného příjmu potravy na kojení. In.: WELLNESS, ročník IV, červenec, str. 12
 53. KOLOUCH, V. (2000) : Aktivní koncepce vzhledu. In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 10 - 12.
 54. KOLOUCH, V. (2000) : Pilulky pro věčné mládí? In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 9.
 55. KOLOUCH, V. (2000) : Trpíte dysthymií? In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 9.
 56. BOHÁČKOVÁ, L, KOLOUCH, V. (2000) : Změny množství a rozložení tukových zásob po posilovacím programu. In.: Sborník příspěvků ze IV. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie "Diagnostika pohybového systému", Olomouc, Universita Palackého, 24.8. - 25.8..
 57. KOLOUCH, V. (2000) : Posilovací program nemusí být zničující. In.: WELLNESS, ročník IV, září, str. 9.
 58. KOLOUCH, V. (2000) : Strečink nesnižuje riziko výskytu zranění dolních končetin při pohybové aktivitě. In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 9.
 59. KOLOUCH, V. (2000) : Věříte lékařům. Část I. In.: WELLNESS, ročník IV, říjen, str. 10 - 11.
 60. KOLOUCH, V. (2000) : "To víte, už Vám není dvacet, musíte se šetřit!" In.: WELLNESS, ročník IV, říjen, str. 9.
 61. KOLOUCH, V. (2000) : Nová stravovací doporučení AHA. In.: WELLNESS, ročník IV, říjen, str. 9.
 62. KOLOUCH, V. (2000) : Věříte lékařům. Část II. In.: WELLNESS, ročník IV, listopad, str. 10 - 11.
 63. KOLOUCH, V. (2000) : Jsme opravdu bezbranní? In.: WELLNESS, ročník IV, prosinec, 38-42.
 64. KOLOUCH, V. (2000) : Cvičení ve fitcentrech. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 65. KOLOUCH, V. (2000) : Tělesná zátěž a zdraví. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 66. KOLOUCHOVÁ, L., BOHÁČKOVÁ, L , WELBURN, H.M. (2000) .: Cvičení specifických skupin populace. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 67. WELBURN, H.M. (2000): Výživa a tělesná zátěž. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno, Drobek Publishing,
 68. KOLOUCH, V. (2001) : Má cvičení bolet. In.: WELLNESS, ročník V, leden-únor, str.10-12.
 69. KOLOUCH, V. (2001) : Role státu při kontrole práce akreditovaných pracovišť. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
 70. BOHÁČKOVÁ, L., KOLOUCH, V. (2001) : Optimalizace pohybového režimu perimenopauzálních žen. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
 71. KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L. (2001) : Prevence sarkopenie v rámci ovlivňování kvality života seniorů. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
 72. KOLOUCH, V. (2001) : Epidemie diabetu. In.: WELLNESS, ročník V, květen-červen. str. 46-47
 73. KOLOUCH, V. (2001) : Ženy, važte si více svého svalstva. In.: WELLNESS, ročník V, červenec, str. 4-9.
 74. KOLOUCH, V. (2001) : Zdraví je více ohroženo obezitou než kouřením a pitím alkoholu! In.: WELLNESS, ročník V, srpen, str. 20-22.
 75. KOLOUCH, V.:(2001) : Dekáda kostí a kloubů. In.: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Pohyb a zdraví". Olomouc, Palackého Universita, Fakulta tělesné kultury, str. 276 - 279.
 76. KOLOUCH, V. (2001) : Důvody cvičení. In.: WELLNESS, ročník V, říjen, str. 14-17.
 77. KOLOUCH, V. (2001) : Nejlepší dietou je posilování I.. In.: WELLNESS, ročník V, listopad, str. 14-16.
 78. KOLOUCH, V. (2001) : Nejlepší dietou je posilování II. In.: WELLNESS, ročník V, prosinec, str. 18-21.

Mohlo by vás zajímat


Čím se lišíte od jiných školitelů?

ODPOVĚĎ: Akreditaci pro pořádání kurzů “Instruktor fitcentra” získalo více organizací. Některé z nich jsou velmi kvalitní. Například si velmi vážíme našeho konkurenta PaedDr. Petra Tlapáka, CSc.. Známe se s ním...
více...
Čím se lišíte od jiných školitelů?

Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Do roku 1990 byl termín “trenér” vyhrazen pro osoby, připravující sportovce k soutěžím. Kvalifikace “trenér” byla rozdělena do tří tříd (trenéři III. třídy, II. třídy a I.třídy). Základní kvalifikací byla III....
více...
Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Senioři a posilování

Jeden trend je v současné společnosti nepopiratelný. Rychle přibývá seniorů, tj. osob ve věku nad 65 let. Lidé vyššího věku přitom trpí nemocemi častěji než lidé mladší. Je proto nezbytné hledat funkční postupy...
více...
Senioři a posilování