travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti

Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra základů kinantropologie a humanitních věd]. Školitel Prof. PhDr. Rudolf Kovář, DrSc.

Název práce: KOLOUCH, V. (1999): Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti. Rogorosní práce. 238 stran.

O B S A H

1. Úvod   
2. Přehled o současném stavu problematiky
2.1. Přehled literatury
2.2. Přehled literatury o posilování
Vliv posilování na lidský organismus
Vliv posilování na hybný systém
Vliv posilování na hodnoty krevního tlaku
Vliv posilování na kardiovaskulární systém
Vliv na složení těla
Vliv na psychiku
2.3. Definice základních pojmů
 
3.  Metodologie výzkumu
3.1. Výběr problému
3.2. Cíle a úkoly práce
3.3. Pracovní hypotézy
3.4. Charakteristika zkoumaného souboru
3.5. Způsob realizace výzkumu
3.6. Metody sběru dat
3.7. Metody zpracování dat
 
4. Výsledky a diskuse
 
5.  Závěry
5.1. Závěry pro rozvoj vědy
5.2. Závěry a doporučení pro praxi
 
Souhrn
Seznam použité literatury
Seznam dodatků
 

Mohlo by vás zajímat

Dostanu nějaké studijní podklady?

ODPOVĚĎ: Výzkumy v oblasti vzdělávání prokázaly, že pokud je látka předávána pouze verbálně (přednáškou), zapamatuje si průměrný student necelých 20% sdělených informací, a to i v případě, kdy se plně soustředí…

Více informací

Kontakt

  LENKA KOLOUCHOVÁ Vzdělávací  a konzultační středisko Fitnet PaedDr. Vladimíra KOLOUCHA, Ph.D. AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR   Hybešova 853 MODŘICE u Brna 664…

Více informací

Cvičení ve fitcentrech, díl A

Autoři: Dr. Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková Vydalo nakladatelství University Palackého v Olomouci, Vysokoškolská skripta, určeno pro obor rekreologie FTK a vychovatelství PdF UP., rok vydání 1994. Díl A, Díl B, celkem…

Více informací