Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti

Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra základů kinantropologie a humanitních věd]. Školitel Prof. PhDr. Rudolf Kovář, DrSc.

Název práce: KOLOUCH, V. (1999): Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti. Rogorosní práce. 238 stran.

O B S A H

1. Úvod   
2. Přehled o současném stavu problematiky
2.1. Přehled literatury
2.2. Přehled literatury o posilování
Vliv posilování na lidský organismus
Vliv posilování na hybný systém
Vliv posilování na hodnoty krevního tlaku
Vliv posilování na kardiovaskulární systém
Vliv na složení těla
Vliv na psychiku
2.3. Definice základních pojmů
 
3.  Metodologie výzkumu
3.1. Výběr problému
3.2. Cíle a úkoly práce
3.3. Pracovní hypotézy
3.4. Charakteristika zkoumaného souboru
3.5. Způsob realizace výzkumu
3.6. Metody sběru dat
3.7. Metody zpracování dat
 
4. Výsledky a diskuse
 
5.  Závěry
5.1. Závěry pro rozvoj vědy
5.2. Závěry a doporučení pro praxi
 
Souhrn
Seznam použité literatury
Seznam dodatků
 

Mohlo by vás zajímat

Máte akreditaci od Ministerstva školství?

ODPOVĚĎ: Akreditace je základní právní podmínkou pro pořádání rekvalifikačních kurzů. Samozřejmě proto platnou akreditaci máme s aktuální platností do konce roku 2021. Bez ní bychom nemohli udělovat rekvalifikační…

Více informací

O nás

PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D. zakladatel střediska školení a garant sekce kombinovaného studia. V letech 1990-2005 pracoval jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy strojní fakulty Vysokého Učení Technického (VUT)…

Více informací

Dozvím se o cvičení žen a dětí?

ODPOVĚĎ: Ve statistice existuje termín “křivka normálního rozložení četnosti” (Gaussova křivka). Stanoví, že je náhodný výběr populace podle většiny kritérii rozdělen souměrně kolem středu. Největší je vždy…

Více informací