travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Cvičení prospívá nejen srdci, ale i mozku

Pokud čteme populární články o cvičení, vždy se na prvním místě zdůrazňuje jeho význam pro stav srdce a aerobní zdatnost. V posledních desetiletích se podstatně prodlužuje průměrná délka života mužů i žen a tak nemoci srdce postihují stále větší část populace. Farmakologické firmy uvádějí na trh stále nové a nové přípravky, jejichž cílem je zpomalit tempo zhoršování stavu srdce a cév. Léky sice pomáhají, mají však většinou i nezanedbatelné vedlejší negativní účinky. Navíc slouží značné části nemocných jako výmluva, proč necvičit.

Jak přibývá seniorů, přibývá i osob, u kterých se rozvine některá z forem demence. Postižení jsou pak dlouhodobě závislí na podpoře okolí. Nemohou žít sami, musí být pod neustálým dohledem. Náklady na jejich léčbu, v porovnání s náklady na léčbu nemocí srdce, jsou výrazně vyšší a zatěžují nesmírně systémy zdravotního pojištění ve všech zemích světa. Proto se vědci zajímají o postupy, snižující riziko vzniku demence u stárnoucí populace.

Projekt kognitivního a emocionálního zdraví Národního Institutu zdraví (NIH) v USA došel na základě analýzy výsledků 96 vědeckých studií, zabývajících se faktory ovlivňujícími stav mozku, k závěru, že u osob ve věku nad 65 let existuje významná souvislost mezi úrovní kardiovaskulárního zdraví (stavem srdce a cév) a úrovní poznávacích schopností. Řada rizikových faktorů vzniku nemoci srdce prokazatelně zvyšuje i riziko poruch poznávání a citů.

Nejsilněji je se zhoršováním stavu mozku spojena hypertenze (vysoký tlak krve). Prohlásil to předseda komise Hugh Hendrie, MB, ChB, DSc, profesor psychiatrie na “Indiana University School of Medicine”. Kontrola hypertenze se tak může stát jednou z nejúčinnějších intervencí v prevenci nejen nemocí srdce, ale i vývoje demence. K dalším poruchám zdraví, souvisejícím s poklesem poznávacích schopností, se řadí: diabetes mellitus, mozková příhoda, přechodný ischemický záchvat, infarkt myokardu, dysthymie a vysoká hodnota BMI.

William Thies, PhD., vicepresident pro vědecké a lékařské otázky organizace “Alzheimer’s Association” konstatoval: “Mnohé z faktorů, ohrožujících náš mozek, můžeme kontrolovat. Tělesná aktivita prokazatelně zpomaluje až zastavuje nejen zhoršování stavu srdce a cév, ale i pokles poznávacích schopností, doprovázející proces stárnutí“. Toto zjištění má nedozírný význam. Umožní poměrně finančně nenáročnými zásahy snížit výskyt demence u seniorů. Cvičení je dostupné všem a nenese sebou výraznější vedlejší negativní účinky.

Četl jsem řadu článků, v nichž odborníci doporučovali v prevenci vzniku demence  zaměstnávat intenzivně mozek - číst knihy, luštit křížovky nebo se učit cizí jazyky. Všechny tyto činnosti jsou jistě prospěšné. Udržují však seniory v pasivitě. Přispívají k poklesu jejich zdatnosti, urychlují tempo ztrát svalové hmoty.

Problémem číslo jedna je u seniorů sarcopenia (ztráta svalů v průběhu stárnutí). Ta není “zákonitá”. Není nezbytným průvodcem procesu stárnutí. Je důsledkem neužívání svalů. Vědci prokázali nárůst množství svalů a svalové síly i u osob ve věku 87-96 let. Za základ zdraví považujeme celoživotní udržení optimálního množství aktivní tělesné hmoty. Toho lze dosáhnout správným cvičením ve fitcentru.

Pokud již má někdo potíže se srdcem nebo se u něj projevují poruchy poznávání, neměl by spoléhat jen na lékaře a léky. Zvýšení úrovně zdatnosti je při ovlivňování tělesného i duševního zdraví významnější a účinnější než všechny léky.

Jen je nutné alespoň zpočátku cvičit pod dohledem odborníka. Ten nejen sestaví pro svého klienta bezpečný a účinný program, odstraňující svalové nerovnováhy, zabraňující dalším ztrátám svalů nebo zlepšující stav srdce a cév. Poradí i v otázkách správné stravy a řadě dalších, významných oblastech ovlivňování zdatnosti a výkonnosti. Zároveň předá klíčové informace, které zajistí, že cvičení nebude jen krátkodobou etapou v životě klienta, ale stane se nedílnou součástí jeho zdravějšího životního stylu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. Protecting Your Heart May Also Benefit Your Brain. In.: TUFTs Nutrition. May 2006.
  2. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, Jan. 2006. Alzheimer’s Association. National Institute on Aging.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Cvičení je klíčové v prevenci a léčbě diabetu typu 2

Dokud jsme zdraví, neradi čteme a slyšíme o nemocech a zdravotních potížích. Žijeme, pracujeme, bavíme se, užíváme si života. Dnešní svět nabízí nadbytek pohodlí a pasivní zábavy. Naopak z něj vymizely i ty…

Více informací

Stárnutí a svaly

Stárnutí nemusí automaticky znamenat, že musíme ztrácet svaly a svalovou sílu. Skončit pomalými procházkami o holi v místním parku. Jen si musíme uvědomit, že příroda již navždy vzdala svoji snahu přinutit člověka k tomu,…

Více informací

Strava a cvičení

Život se v minulých několika desetiletích zásadně změnil. Většina dnešních seniorů si pamatuje na hry „před domem“, tedy obvykle v ulicích a uličkách měst a městeček. Hrál se hokej, fotbal, vybíjená nebo se skákalo…

Více informací