travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Posilování bez posilovny

Otázka:

Slyšel jsem, že je možné posilovat bez posilovny. V okolí mého bydliště je jen jedno jediné fitcentrum, navíc permanentka je na mne moc drahá. Jaké mi můžete poradit cviky pro všestranné posílení svalstva, které je možné provádět doma?

Odpověď:

Máte pravdu, i já jsem se setkal s termínem "posilování bez posilovny". Prosazuje jej konkrétně jedna brněnská lékařka, specialistka v oblasti rehabilitace. V zásadě nelze mít výhrady proti posilování bez přímé návštěvy fitcentra. Posilovat jde v každém prostředí. Skvělý lékař, doc.MUDr.Vladimír Dražil, CSc., v jedné ze svých prací napsal: "Posiluje již kojenec, když pase koníčky". Posiluje babička, když pumpuje vodu do kýblu a pak jej odnáší do domu. Posiluje zedník, když nahazuje strop. A posiluje dědeček, když řeže nebo seká dřevo na zimu. "Posilovat" znamená vystavit konkrétní sval zátěži, která přesahuje hladinu bazální stimulace a zapojuje do pohybu maximum neuromotorických jednotek zatěžované svalové skupiny (zní to složitě, ale je to přesná definice).

Řada věcí jde dělat jinak. Když se chci dostat do Londýna, mohu tam jít pěšky. Z tohoto pohledu jsou zbytečná letadla. Skutečně se dá kamkoli dojít pěšky. Jenže letadlem je to rychlejší a pohodlnější. Pokud chci napsat knihu, mohu si opatřit papír, husí brk a inkoust. Nebo mohu psát na psacím stroji. Také se ovšem dá psát text v některém z dokonalých textových editorů na počítači nebo přímo v některém produktu, zaměřeném na oblast počítačové sazby (PageMaker, In-Design, In-Copy, Quark, Ventura atd.). Jistě, počítač k napsání textu skutečně není nezbytný. Psát se dá bez počítače - ale zeptejte se na názor člověka, který odevzdával do nějakého nakladatelství před nástupem počítačů strojem psaný rukopis a dnes pracuje třeba v Adobe In-Designu nebo Quark Xpressu.

Jistěže mohu posilovat bez posilovny. Ale posilovna mi nabízí širokou škálu variant každého zamýšleného cviku, umožňuje téměř ideální modifikaci velikosti zátěže, usnadňuje izolaci zatěžované svalové skupiny vyloučením podílu synergistů. Řada přístrojů zajišťuje bezpečné zatížení cílových svalů bez rizika poškození organismu (například leg-press umožňuje optimální stimulaci kvadricepsů a přitom nepřetěžuje snadno zranitelnou oblast bederní páteře, hrazda s dopomocí umožňuje provádět přítahy i ženám a dětem). Dobrá posilovna v kvalitním fitcentru má široký výběr jednoručních činek a tak můžete bez obtíží a časových ztrát vždy vybrat ideální hmotnost zátěže pro každý individuálně zvolený cvik. Fitcentrum vytváří atmosféru, podporující adherenci ke cvičení a tím i dlouhodobou participaci na zvolené aktivitě. To vše činí kvalitní fitcentrum z hlediska kvality posilování naprosto nenahraditelným.

Ano, dnes je cena vstupného do fitcenter skutečně vysoká. Není to ve většině případů vinou chamtivosti majitelů těchto zařízení - do ceny vstupu se musí promítnout náklady za pronájem, světlo, teplo, vodu, údržbu přístrojů atd. A podnikatel chce mít alespoň minimální zisk. Náš stát bohužel má peníze na dotaci kdejakého nekvalitního divadla, na zbytečné žranice skvěle placených vojenských papalášů při příležitosti vstupu do NATO, nemá ale peníze na dotace do nesmírně důležitou oblast prevence zdraví. Výsledkem je, že pak vyhazuje miliardy za léčení zbytečně vzniklých nemocí. Ale to se tak honem nezmění, především vinou nízké úrovně poznatků o vlivu tělesné zátěže na zdraví a kvalitu života občanů, kterou můžeme sledovat u většiny současných politiků.

Jen málokdo má dnes dost peněz (s výjimkou tunelářů nebo neschopných manažerů, kteří si dávají do smluv milionové odstupné, takže po zlikvidování podniku svým hloupým rozhodováním ještě shrábnou bez začervenání tučnou odměnu) a tak se většina z nás musí rozmýšlet, za co svoje peníze vydá. Dovoluji si tvrdit, že jsme ochotni "vyhazovat" peníze za cigarety, alkohol, předražené dovolené v zahraničí, špatné časopisy a knihy. Nepřímo se pak zbavujeme peněz tím, že svůj čas promrháváme sledováním naprosto tupé produkce všech našich televizních stanic.

Nejsme ale zatím zvyklí platit za svoje zdraví. A bojím se, že se tento nelogický stav tak honem nezmění. Současná sociální politika státu okatě zvýhodňuje ty, kteří si nezřídka vlastním přičiněním (kouřením, přejídáním, vysokou spotřebou alkoholu a drog) svoje zdraví zničili a účet platí ti, kteří vydali dosti značnou část svých příjmů za pravidelnou návštěvu fitcentra a tím významně přispěli k udržení či zvýšení svého zdraví. Pokud dnes žijete v naší republice a dodržujete obecně známé zásady pro udržení zdraví, platí pro vás klasická věta "za dobrý čin - spravedlivý trest". Pravidelně cvičíte, jste zdravý, nespotřebujete sumu, kterou odvádíte na zdravotní pojištění. O to více peněz zůstane na štědrou podporu alkoholiků, kuřáků. drogově závislých a dalších osob, které svým nezodpovědným chování podstatně přispěly ke své nemocnosti.

Dobré fitcentrum vám obvykle doporučí i odborníka, který je schopen diagnostikovat váš okamžitý zdravotní stav, hlavně stav vašeho pohybového systému, a sestavit vám posilovací program, respektující vaše individuální potřeby. To je nesmírně důležité. Každý jedinec má svá specifika a ta musí posilovací program respektovat. Častý je dnes například výskyt svalových nerovnováh. Nevhodně zvolená zátěž může u osoby s rozladěným hybným systémem vyvolat závažné zhoršení tohoto stavu a vést k hrubému poškození zdraví.

Odborné vyšetření a sestavení programu je však náročnou a vysoce specializovanou službou, za kterou se musí platit. A platit za zdraví nejsme zvyklí. A tak dává většina populace přednost levným, ale neúčinným řešením. Cvičí sami, program si někde opíší nebo si jej nechají poslat od "odborníků" například e-mailem. Pokud vám ale někdo pošle e-mailem či poštou "cviky pro všestranné posílení svalstva, které je možné provádět doma", věřte mi, že to je ignorant nebo podvodník. Každý z nás reaguje na posilovací program jiným způsobem. Velikost zátěže, která u jednoho cvičícího povede k výraznému zlepšení stavu svalů a posílení zdraví, může u druhého způsobit závažné poranění. Cviky musí být správně zvoleny a musí být správně technicky prováděny. Jinak spíše škodí než prospívají. Pokud začnete cvičit podle "rad" na dálku, hrajete "ruskou ruletu". Může vám to vyjít, ale můžete také tvrdě zaplatit.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Metabolismus a zdraví

Život je někdy značně nespravedlivý. Onemocní nebo předčasně umírají lidé zdravě žijící, naopak lidé, porušující snad každou zásadu zdravého přístupu k životu, se dožijí poměrně vysokého věku. I když jsou takové…

Více informací

S jakou zátěží máme cvičit?

Na můj vkus navštěvuje fitcentra stále málo lidí. Zvláště když si uvědomím zdravotní stav populace, tedy vysoký výskyt obezity, diabetu, nemocí srdce a dalších ochoření. A když vidím postavy stále se zvyšujícího segmentu…

Více informací

Tuk škodí

Energie, která formou stravy a nápojů vstoupí do našeho těla, jím musí být využita pro metabolické a další energeticky náročné procesy. Pokud energie není využita, musí být uložena do zásob. Pokud je energie nedostatek,…

Více informací