Jak zbavit tělo škodlivých látek?

Minulé století přineslo naprosto zásadní změny způsobu života člověka. Výčet objevů, které se během tohoto století staly samozřejmou součástí našeho života, je snad nekonečný, od rádia, přes automobily, letadla, televizory, počítače až po mobilní telefony. Zásadně se také změnil náš způsob práce, odpočinku a stravování. Během minulého století se průměrná délka života člověka prodloužila o stejně velký úsek, jako předtím za 5 tisíc let. Zatímco v roce 1900 mohlo právě narozené dítě očekávat, že se s největší pravděpodobností dožije přibližně 47 let, dožijí se děti, narozené na počátku třetího tisíciletí, s velkou pravděpodobností nejméně 80 let.

Jde o to, zda pokrok přinesl skutečné prodloužení aktivního, zdravého života, nebo jen prodloužil tu část životní poutě, doprovázenou prudkým poklesem zdatnosti, výkonnosti a charakterizovaný nízkou kvalitou života. V minulém století se zásadně změnil jídelníček. Zatímco naši předci konzumovali hodně ovoce, zeleniny, mléka a vajec, jíme dnes stravu značně upravenou a předem připravenou. Úpravami byla tato strava ochuzena o mnohé prospěšné látky a naopak se do ní dostaly látky tělu škodlivé. Dříve lidé přijímali potraviny, které byly vypěstovány ve vzdálenosti několika metrů až kilometrů od jejich stavení. My dnes o původu většiny potravin nemáme nejmenší potuchy, stejně jako o její nezávadnosti a spolehlivé délce trvanlivosti. Většina potravin obsahuje umělé látky, prodlužující její trvanlivost, je různě přibarvována. a jinak upravována. Některé z látek, do potravy dodávaných při výrobě, je karcinogenní nebo jinak škodlivá. Především se však strava stala celoročně snadno dostupnou. Lidé se přejídají a výsledkem je růst počtu obézních.

Minulé století také přineslo nesmírné zlepšení lékařské péče. Lékaři dnes dovedou včasnými zásahy (léky, operacemi) odvrátit hrozící životní krize. Například odstranění zaníceného slepého střeva, dříve život ohrožující zdravotní komplikace, je dnes považováno za standardní operační zákrok. Některé nemoci, například poškození srdce nebo diabetes, které dříve vedly k rychlému zhoršování zdraví a k předčasnému úmrtí, dokáží dnes lékaři dlouhodobě kontrolovat pomocí léků.

Minulé století bylo svědkem zásadní změny způsobu práce a využívání volného času. Zmizela převážná část fyzicky vyčerpávajících prací a nahradily je činnosti náročné na psychiku, vyžadující dlouhodobé setrvávání v pasivních polohách. Snížila se podstatně stimulace svalového systému a došlo k razantními snížení hodnoty výdeje energie. To spolu s nadbytkem potravy navodilo celosvětovou epidemii obezity. Obezita zásadně mění průběh mnoha metabolických procesů v těle. To má za následek vznik metabolického syndromu, hypertenze, diabetu a dalších chronických neinfekčních chorob.

Lidé tak na počátku třetího tisíciletí mají vysokou pravděpodobnost dožít se vysokého věku, na druhé straně se ale soustavně zvyšuje výskyt kvalitu života snižujících a život ohrožujících chronických onemocnění. Donedávna byli lidé v otázkách zdraví a ovlivňování zdraví závislí na lékařích. Dnes se situace dramaticky změnila. Informace o zdraví, zdatnosti a výkonnosti se objevují v novinách, časopisech, rozhlase a televizi, najdeme je na pultech knihkupectví a na Internetu. Jenže se zvyšujícím se množstvím informací klesá logicky i jejich kvalita. A tak sice máme velký výběr, ale zhruba 90% z těchto dostupných zdrojů je „zavirováno“, tj. jejich cílem není nám dobře poradit, ale vytáhnout z nás peníze. A to i za cenu toho, že nám doporučované informace nebo postupy nejen nepomohou, ale spíše nám ublíží.

V dnešním chvatu a kvapu mnohdy zanedbáváme základní pravidla zdravého života. Jíme nepravidelně a ve spěchu, jíme jídla upravena pro rychlou spotřebu (fast food), obsahující příliš energie, tuků, soli a jednoduchých cukrů, ponocujeme, pijeme nadměrné množství alkoholu a nedostatečně se pohybujeme. Jsme často přepracováni, nevyspalí, unavení, trpíme zažívacími poruchami a s naší zdatností je to na draka. Jak musíme jít trochu rychleji, hned se zadýcháme a nejednou cítíme nepříjemný tlak na hrudníku. Víme, že máme šanci dožít se vysokého věku, ale zároveň si uvědomujeme, že pro to zase tak moc neděláme. Jenže nedokážeme zásadně změnit svůj způsob života, vracíme se neustále do vyjeté brázdy nezdravého jednání.

V tom okamžiku se můžeme stát snadnou kořistí těch, kteří na Internetu a v časopisech roztahují svoje záludné sítě. Sítě, od nichž chtějí ulovit lidi, kteří mají zájem pozitivně ovlivnit svoje zdraví, ale nechtějí pro to zas až tak moc sami dělat. K těmto lidem patří obézní, lidé svalově ochablí, kuřáci a alkoholici. Lidé, věřící v zázrak. Hledající perpetum mobile. Žít pohodlně, přejídat se a přitom zůstat štíhlí, svalnatí a výkonní. A těmto lidem nabízí různí podnikavci zázračné diety, elektrické stimulátory břišních svalů, zázračné doplňky výživy a další postupy snadného, pohodlného vylepšení zdraví a zdatnosti.

V poslední době jsou zahraniční Internetové stránky plné nabídek postupů detoxikace organismu. Toxiny, neboli škodlivé látky, se do těla dostávají stravou, tekutinami a vzduchem. Také většina metabolických reakcí v lidském těle vytváří spoustu látek, které musí být co nejdříve odstraněny. Podle zastánců detoxikace zavaluje současné životní prostředí naše organismy nadměrným množstvím toxinů, které tělo nedokáže účinně odstranit. Toxiny se proto v jednotlivých orgánech hromadí a znemožňují jejich správnou a bezchybnou funkci. Tím je narušena stálost vnitřního prostředí a ohroženo zdraví. Cestou k nápravě má být speciální strava, urychlující vylučování škodlivin.

Jen málokdo má v dnešní době z pohledu správného životního stylu čisté svědomí. A tak se počet zájemců o detoxikaci postupně zvyšuje. V Americe přispívají k popularitě těchto dietních postupů slavné herečky, které o svých zkušenostech s nimi referují v oblíbených časopisech. Nedávno přišla chvála na jeden z postupů detoxikace od známé americké televizní komentátorky Oprah Winfrey a od slavných hereček Gwyneth Paltrow a Angeliny Jolie. O Oprah Winfrey je známo, že celá desetiletí bojuje neúspěšně s obezitou. V publikaci z roku 1992 se autoři zmiňují o tom, že v listopadu 1988 při televizním show tato dáma oznámila, jak díky produktu Optifast  snížila svoji hmotnost o 30,5 kilogramu (67 liber). Během následujícího týdne obdržel výrobce produktu milion telefonických dotazů na tento výrobek. V listopadu 1990 ale musela Oprah Winfrey veřejně přiznat, že ztracenou hmotnost nejen nabrala zpět, ale ještě jí několik dalších kilogramů přibylo (Perri et al., 1992). To ji ovšem nebrání opět prosazovat další neúčinné postupy ovlivňování zdatnosti a zdraví.

Detoxikační postupy podle názorů odborníků nejsou účinné a nepřináší žádné podstatnější „očistění“ organismu. Lidský organismus má dokonalé postupy odstraňování škodlivin pomocí moči, stolice, dechu a potu. Některé látky sice mohou proces odstraňování toxinů urychlovat nebo naopak zpomalovat. Rozdíly však nejsou zásadní. Zdravý organismus si umí s nepotřebnými a škodlivými  látkami velmi efektivně poradit. Některé postupy detoxikace mohou být naopak velmi škodlivé a spíše zdraví ohrozit než posílit. K detoxikaci nemají přistupovat děti, těhotné a kojící ženy, lidé staří a lidé oslabení nemocí nebo operacemi.

Vše co naše buňky nepotřebují nebo čeho se chtějí zbavit se dostává do extracelulární tekutiny. Z ní jsou menší nepotřebné složky přesunuty do krve a krví do jater a ledvin. Každý z těchto detoxikačních orgánů čistí krev od konkrétních škodlivin a ty vylučuje stolicí nebo močí. Větší nepotřebné složky se z extracelulární tekutiny dostávají do mízy. Mízním systémem pak jsou přesunuty do krve a zde jsou odstraněny opět játry a ledvinami. Je málo známou skutečností, že rychlost mízy je určena třemi faktory:

  • peristaltickým pohybem - ve stěně mízních cév je svalová vrstva, která svými koordinovanými stahy posouvá mízu potřebným směrem. Tento pohyb je velmi pomalý a je rozhodující v situacích, kdy jsme pohybově pasivní, tj. sedíme nebo ležíme.
  • na principu podtlaku a přetlaku při dýchání - míza z dolních končetin je při nádechu a výdechu intenzivněji posouvána směrem ke vstupu do krevního oběhu. Čím intenzivněji tedy dýcháme, tím rychlejší je i  pohyb mízy, tím dříve jsou škodliviny z těla vyloučeny
  • činností svalů - mízní cévy jsou vloženy mezi svaly. Při svalovém stahu se bříška jednotlivých svalů rozšíří a tlačí na stěny cév, tím posouvají mízu směrem ke vstupu do krevního systému. Pokud tedy máme optimálně rozvinuté svaly a pravidelně cvičíme, dochází k rychlejšímu odplavení toxinů z těla. Čím rychleji jsou toxiny odstraněny, tím kratší dobu mohou negativně ovlivňovat organismus. Pohyb mízy je při intenzivním cvičení zhruba 10-15krát rychlejší než v klidu.

Pokud tedy někdo chce pozitivně ovlivnit svoje zdraví, neměl by se uchylovat k vědecky neověřeným postupům manipulace se stravou. Některé z těchto manipulací skončily dokonce tragicky. Naši předci se dožívali mnohdy vysokého věku a přitom se neuchylovali k žádným pochybným pokusům se stravou. Byli většinou rádi, že k jídlu vůbec něco mají. Každý den ale pracovali. Používali svoje svaly. A jejich svaly svými stahy zrychlovaly odplavování škodlivých látek z těla. Pokud chceme udržet zdravý a výkonný organismus, měli bychom jej tedy přiměřeně zatěžovat, jíst zdravou stravu a dostatečně odpočívat.

Ideálním prostředím pro zatěžování svalů je kvalitně vybavená posilovna nebo fitcentrum. Prostřednictvím cvičení nejen odplavíme z těla všechny škodliviny, ale navodíme i anabolické prostředí, a tím zabráníme ztrátám svalů nebo dokonce navodíme jejich nárůst. Čím více máme svalů, tím více vydáváme energie a to i v klidu. Můžeme pak bez obav jíst stravu, která nám chutná. Bez obav z obezity a škodlivin!


LITERATURA:

  1. PERRI, GP, NEZU, AM, VIEGENER, BJ. (1992): Improving the Long-Term Mnagement of Obesity. New York, John Wiley and Sons.
  2. COLES, T. (2008): The dirt on detox diets. New York, Reuters.
  3. COOK, MS. (2004): The 4-week Ultimate Body Detox Plan. New York, John Wiley and Sons.
  4. WONG, C. (2007): What You Need to Know About a Detox Diet. In. Altmedicine, September 20,

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.
 

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Krizová orientace v oblasti zdraví

Naši předci měli v porovnání s námi podstatně těžší život. Měli mnohdy co dělat, aby zajistili pro sebe a pro svoje děti dostatek potravy. Na rozhazování nebylo. Život byl pomalejší a za chyby se tvrději platilo.…

Více informací

Ženy a zlomeniny kostí

Zlomeniny kostí představují v každém věku závažné ohrožení zdraví a mnohdy i života, přináší bolest, omezují pohyblivost, zapříčiňují finanční ztráty a další výrazné potíže. Výskyt zlomenin se zvyšuje…

Více informací

Nehrajte si s diabetem

Pohybujeme se každým rokem méně a méně. Naše práce je fyzicky nenáročná, aktivity volného času pasivnější. Sedíme v práci, v dopravních prostředcích, v kině, divadle, na koncertech, doma u televize. Ruku dáme nad hlavu…

Více informací