Strava nebo pohyb?

Stále rostoucí počet obezních představuje pro budoucnost lidstva velké ohrožení. Výsledky výzkumů jasně prokazují, že s rostoucími zásobami tuku v těle se zvyšuje pravděpodobnost vzniku řady vážných onemocnění. Při dnešním stavu zdravotní péče je možné takto nemocné udržovat při životě i celá desetiletí. Stojí to ale doslova neskutečné peníze a navíc kvalita takto uměle prodlužovaného života je většinou velmi nízká. Současná ekonomická krize naznačuje, že v blízké budoucnosti společnost nebude finančně schopna prodlužovat život všem. Nebudou na to prostě peníze. Není možné, aby se lidé celá desetiletí o stav svého těla a zdraví nestarali a pak od společnosti vyžadovali ohromné peníze na léčení. Pro každého člověka musí platit povinnost individuálně se o své zdraví starat a pozitivně jej ovlivňovat.

Obezita prokazatelně zdraví zhoršuje. Přitom osob s nadváhou a osob obézních soustavně přibývá. V některých zemích se tělesná hmotnost vymkla z kontroly u více jak 70% dospělých. A tak se odborníci zamýšlí nad příčinami vzniku obezity a nad postupy její regulace. Některé práce v tomto směru jsou zajímavé a podnětné. Bohužel v posledních letech vidím i práce, jejichž kvalita mne udivuje. Kdyby pod nimi bylo napsáno, že je vyplodilo pětileté dítě, moc bych se nedivil. Divím se ale tomu, že takové “kraviny” mohou presentovat dospělí, vysokoškolsky vzdělaní a většinou i dobře placení jedinci.

Obezita je výsledkem pozitivní energetické bilance. Do konkrétního organismu vstupuje více energie než jej tento organismus potřebuje pro zajištění svých energetických potřeb. Nevyužitá energie nemůže být z organismu odstraněna, musí jím proto být uložena do zásob. Nadměrné zásoby daný organismus tvarově deformují a mění jeho metabolické procesy způsobem, který navozuje jeho poškozování. Výsledkem je selhání funkce jednoho nebo více orgánů, nemoc a smrt. Podobné ničivé procesy nastávají v organismu, který si dokázal udržet energetickou rovnováhu, podstatně později. Mnohdy o celá desetiletí.

Energetická rovnováha je dána poměrem mezi příjmem a výdejem energie. Pokud chceme zajistit energetickou rovnováhu, musíme regulovat oba tyto faktory. To dá zdravý selský rozum. Na to nepotřebuje nikdo vysokou školu. Současná epidemie obezity je výsledkem náhlé změny způsobu života. Podstatně se usnadnil přístup ke stravě a současně podstatně poklesly požadavky na fyzickou činnost. Důsledkem je, že u značné části populace se zvýšil přívod energie a současně poklesl její výdej. Přebývající energie se uložila pod kůži na břichu resp. na bocích a stehnech, a kolem vnitřností. Tento tuk navozuje v těle změny metabolismu, které vedou k nemocem a poruchám.

Na “European Congress on Obesity” v Amsterdamu presentoval Dr. Boyd Swinburn a jeho tým vědců z Austrálie příspěvek, jehož závěr zněl: “Zdá se, že vzestup obezity v USA je způsoben výhradně přejídáním, pokles tělesné aktivity v tomto procesu nehrál žádnou roli”. Následně se na Internetu objevily jako houby po dešti články s bombastickými tituly typu “Obezita není zaviněna nedostatkem pohybu”, “Za obezitu je zodpovědné přejídání a ne málo cvičení”. Na soudného člověka musí tato tvrzení působit stejně jako kdyby jej někdo přesvědčoval, že voda neteče z kopce ale do kopce. Sice každý ví, že je to blbost, ale protože to řekli “vědci”, tak všichni mlčí. Chtělo by to malé dítě, které zvolá “Král je nahý”. V tomto případě by se spíše hodilo zvolat “někteří vědci jsou drzí a hloupí”.

Tým australanů použil složité matematické rovnice, umožňující vzájemně posoudit řadu faktorů, podílejících se na stabilitě tělesné hmotnosti člověka, porovnávající energetický příjem a výdej. Jimi zpracoval sumu biologických a epidemiologických dat, přidal k tomu data z oblasti výroby a prodeje potravin. Následně vědci porovnali získané výsledky s výsledky sledování 1.399 dospělých a 963 dětí, hodnotící vydej energie za normálních podmínek. Vypočítali, kolik stravy musí dospělý člověk sníst aby udržel stabilní hmotnost resp. kolik stravy musí jíst dítě, aby se drželo křivky normálního růstu. Tyto údaje porovnali s hodnotami prodeje potravin v období let 1970-2000. Získali tak údaje, kolik stravy by měli lidé konzumovat aby udrželi hmotnost a kolik jí ve skutečnosti zkonzumovali. To pak porovnali s údaji z výzkumu NHANES.

Výsledek těchto pracných matematických výpočtů, podle mého názoru, odpovídá zhruba tomu, co vytvořili pejsek s kočičkou, když vařili dobrý dort (věřím, že každý občan této země zná kouzelnou Čapkovu pohádku). Vědci došli k závěru, a ten dokonce presentovali ostatním vědcům na konferenci, že za veškerý vzestup hmotnosti může nadměrná spotřeba potravy. Tuto prokazatelnou hloupost pak ještě umocnili názorem, že “porovnáním spotřeby a potřeby energie u dospělých jsme došli k závěru, že Američané by měli ztloustnout za sledované období o 10.8 kg, jejich hmotnost ale stoupla jen o 8.6 kg, což svědčí o tom, že se v sledovanémm období pravděpodobně zvýšila jejich pohybová aktivita”. Závěr o “vědeckosti” tohoto tvrzení si udělejte sami!

Nedávno jsem na stránkách fitnet komentoval kvalitní výzkum, který prokázal, že nadměrné sezení je pro zdraví dnešního člověka nevhodné,  vede k vyšší nemocnosti i úmrtnosti. Další výzkumy jasně prokazují, že nedostatek pohybu ve spojení s vyššími zásobami tuku mění hladiny jistých působků v těle a vedou k metabolickému syndromu, diabetu a selhání srdce. Tyto informace jsou logické, kompatibilní s dalšími poznatky v oblasti medicíny a fitness. A zhruba ve stejné době je presentováno jinými "vědci"naprosto nesmyslné a nelogické tvrzení o tom, že pohyb nehraje v kontrole hmotnosti žádnou roli . Žasnu, jak mohou lidé, označující se za vědce, v dnešní době přijít s informacemi, které jsou nelogické, nesprávné a nesmyslné.

Jako mladý muž jsem pracoval na montážích. Pracovalo se 12 a více hodin denně, během dne jsme si sedli jen ke svačině, obědu a přesnídávce, jinak jsme svařovali, tahali kabely, zapojovali rozvaděče atd. Později jsem pracoval jako elektrikář v jednom brněnském podniku. Přitom jsem stavěl svépomocí byt. Byl jsem na nohou a vykonával těžké práce (kopání základů, přehazování písku, házení cihel atd.) denně dvanáct až čtrnáct hodin. Dnes je můj pohybový režim jiný. Ráno vstanu, nasnídám se, sednu k počítači a pracuji do zhruba 12 hodin, naobědvám se, v době od 13 do zhruba 15 hodin cvičím ve fitcentru, pak pouštím opět počítač a pracuji do 19 hodin, navečeřím se a obyvkle pokračuji v práci na počítači do 22-23 hodin. Porovnejte můj dřívější a dnešní výdej energie. Dříve jsem se denně pohyboval 10-14 hodin, přitom  jsem obvykle vykonával fyzicky značně namáhavé činnostii. Seděl jsem (za předpokladu 8 hodin spánku) zhruba 2-4 hodiny za den. Dnes sedím denně 10 až 14 hodin. Pokud si přečtu, že za dnešní obezitu může přejidání a pohyb se spíše zvýšil, musím si o australských vědcích myslet, že jsou hlupáci nebo darebáci.

Jsem pro podporu vědy a výzkumu. Ale na prvním místě je nutné zajistit, aby vědci byli solidní a poctiví. Zdá se mi, že svět vědy a výzkumu v posledních letech začali okupovat drzí podvodníci, podobní těm na dvoře Rudolfa II., kteří úspěšně parazitují na štědrosti a hlouposti lidí, rozhodujících o tom, kam půjdou peníze daňových poplatníků. Před lety jsem přestal jezdit na vědecké konference. Po desítkách let účasti na nich jsem dospěl k názoru, že jsou to setkání naprosto formální, zbytečná a nic nepřinášející. Alespoň v dnešním světě Internetu, v němž je možné najít na světové síti dostatek až nadbytek skutečně kvalitních informací. Na konferencích se “mlátí prázdná sláma”. Konference jsou pro vědce a jejich týmy povinné. Musí na nich presentovat nějaké výsledky. Když vědec výsledky nemá, mlátí prázdnou slámu. Vyplodí například příspěvek o tom, že obezita je výsledkem přejídání.

Internet je dvousečná zbraň. Na jedné straně na něm můžeme najít skvělé a prospěšné informace, na straně druhé je zaplaven totálními hloupostmi, jejichž četbou jen ztrácíme čas. Pro lidi s nedostatečným přehledem v daném oboru může být nebezpečný v tom, že na základě nesprávných informací provedou zdraví škodlivá rozhodnutí. Například začnou omezovat příjem potravy namísto zvýšení výdeje energie.


LITERATURA:

  1. FIORE, K. (2009): Obesity Blamed on Overeating, Not Inactivity. In.: MedPage Today, May 08, 2009.
  2. SWINBURN, BA, et al. (2009): Increased energy intake alone virtually explains all the increase in body weight in the United States from 1970s to the 2000s. In.: ECO (European Congress on Obesity), 2009.
  3. WALLACE, WR, KOHATSU, N, LAST, JM. (2008): Public Health & Preventive Medicine. London, McGraw-Hill.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Pohyb

Pohyb je z hlediska udržení zdraví obligatorní, nezastupitelný, nenahraditelný faktor. Je pro správnou funkci živé hmoty stejně nepostradatelný, jako jídlo, voda a vzduch. Zatímco většina vitálních funkcí živé hmoty je řízena…

Více informací

Jak netloustnout

I když se v posledních letech mluví o obezitě stále a všude, probírají se do omrzení všechny aspekty jejího vzniku a rozvoje, obézních na celém světě soustavně přibývá. Česká republika v tomto směru není výjímkou.…

Více informací

Nejde o tuk. Jde o zdatnost

V českém tisku se často píše o “nízké ekonomické gramotnosti” naší populace. Do roku 1989 jsme žili v uzavřeném světě, do kterého se jen zřídka dostaly nějaké nezkreslené informace o světě kolem nás. Žili jsme…

Více informací