Pečujte o své svaly a kosti

Jakékoli problémy, které se objeví v nejprůmyslovější zemi světa - USA - mají tendenci přecházet postupně na další průmyslově vyspělé země. Proto je dobré průběžně sledovat, jaké konkrétní zdravotní a sociální problémy sužují Ameriku, a v předstihu připravovat opatření pro omezení dopadu obdobných problémů na naši populaci v budoucnosti. Amerika jako první zaplatila za svoji vyšší životní úroveň dramatickým nárůstem onemocnění srdce a cév, zvýšeným počtem závislých na drogách či ohromným vzestupem výskytu obezity. Nyní se objevuje další negativní důsledek charakteristického jevu, doprovázejícího současné změny života - prudkého poklesu úrovně habituální pohybové aktivity. Američané trpí stále se zvyšujícím počtem poruch svalového a kosterního systému.

Experti odhadují škody, způsobené onemocněním pohybového systému americké populace, na 254 miliard dolarů ročně! Varující je především zjištění, že výskyt poruch hybného systému se za posledních 5 let zvýšil o celých 18 procent. Vyplývá to ze zprávy, kterou v červnu tohoto roku vydala AAOS (the American Academy of Orthopaedic Surgeons). Ze zprávy dále vyplývá, že jeden ze čtyř Američanů trpí nějakou formou poruchy pohybového ústrojí. Poškození kostí a svalů, kromě svého negativního dopadu na kvalitu života konkrétního pacienta, má i nezanedbatelný celospolečenský a ekonomický dopad. Poruchy pohybového systému mají za následek:

  • 147 milionů ztracených pracovních dnů ročně u dospělých
  • 21 milionů zanedbaných školních dnů v roce u dětí a mládeže
  • 28,6 milionu zranění, což představuje polovinu všech zaznamenaných zranění
  • potíže se svaly a kostmi jsou v současnosti nejčastější příčinou návštěvy u lékařů
  • na léčbu poruch pohybového systému je vydán jeden dolar z každých deseti, utracených ve zdravotním systému USA (healthcare)

 Problém je natolik závažný, že OSN (Organizace Spojených Národů), WHO (World Health Organization) a s nimi i 22 států vyhlásilo následující desetiletí (2001 - 2010) za "Dekádu kostí a kloubů" (Bone and Joint Decade). V daném období budou hledány cesty jak udržet muskuloskeletální zdraví populace do co nejvyššího věku.

Podle našeho názoru bude při této snaze hrát nezanedbatelnou roli cvičení ve fitcentrech. Je vždy lepší potížím předcházet než je složitě léčit. Pravidelná návštěva kvalitně vybavené posilovny, které předchází konzultace s kvalitním fitness konzultantem, může mnohým z nás ušetřit mnoho nepříjemných obtíží a jistě i mnoho peněz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LITERATURA:
  1. New Briefs - Musculoskeletal Conditions by the Numbers. In.: THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE - VOL 28 - NO. 8 - AUGUST 2000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Svaly nad zlato

Jednou z nejvýznamnějších charakteristik naší doby je bezprecedentní prodlužování průměrné délky života. Jinými slovy - máme velmi vysokou naději žít podstatně déle než naši předkové. Například ještě v roce 1900 se…

Více informací

Stav mysli

Nedávno mi jedna čtenářka stránky fitnet.cz napsala, že v mých článcích „našla jen kecy a doporučení zaplatit si službu osobního trenéra“. Ne že bych se z tohoto názoru rozplakal. Ale ani mne nepotěšil. Přinejmenším mi…

Více informací

Děti a chronické poruchy zdraví

Děti byly v minulých stoletích ohrožovány především infekčními chorobami. Po narození není ještě imunitní systém plně funkční a musí se nejprve naučit rozpoznávat jednotlivé škodlivé organismy a látky, najít způsob,…

Více informací