Aktivní koncepce vzhledu

Většina populace má poměrně jasnou představu o tom, jak chce vypadat. Každá doba vždy přináší jisté, více či méně reálné, vzory vzhledu, které daná populace opět více či méně akceptuje a má tendenci se jim přiblížit. Ne vždy jsou tyto vzory racionální a dokonce ne vždy jsou estetické. Pohled na některé z dnešních anorekticky vychrtlých modelek je téměř nechutný. Ale modelky jsou v současném světě součástí poměrně vysoké hry o peníze a tak se jen mladé ženy přizpůsobují ostrému ekonomickému tlaku. Každý normální člověk jistě souhlasí s tím, že ženy, dosahující výšky kolem 180 cm a udržující svoji hmotnost na hranicí 50 kg, jsou spíše politováníhodné než přitažlivé.

Je až s podivem, jak se mohou takové nesmyslné koncepce vzhledu udržovat, proč jsou běžnými, inteligentními lidmi trpěné, proč je většina populace neodmítne. Zvláště, když tyto vzory navozují u vnímavých jedinců nástup dysmorfofobie, nemoci, projevující se mimo jiné i neracionálním přístupem ke stravě a ve svém důsledku psychickými poruchami - anorexií a bulimií, která ohrožuje stále větší procento mladých lidí. Ale oblast módy tvoří - vyjádřeno terminologií MUDr.Plzáka - samostatnou "pavlač". Lidé, kteří se ve světě módy pohybují, chápou svoje pohnutky, mají svojí specifickou hodnotovou orientaci a sledují z ní vyplývající konkrétní cíle. A jsou ve svém umělém, mírně nepřirozeném světě šťastní a spokojení. A většinou i hodně bohatí.

Praktický, v normálních podmínkách každodenního života realizovatelný vzhled, se pak od těchto umělých, do jisté míry oficiálních, vzorů výrazně liší. Naštěstí pro většinu mužů se průměrná žena modelce příliš nepodobá. Každý zdravý chlap si raději vybere pěknou, štíhlou ženu, která tam, kde má mít stehna, má skutečně stehna, a ne dvě tyčky od plotu. A každé normální ženě se líbí štíhlý, svalnatý muž, jehož hrudník má větší obvod než pas. Můžeme projít všemi stoletími, a všude najdeme skutečně krásné ženy a muže. Základ krásy vždy tvoří kromě pěkné tváře i přírodou a pohybem strukturovaný přitažlivý tvar těla, definovaný především přiměřeně rozvinutým svalstvem a uhlazený vhodně uloženým, přiměřeným množstvím zásobního tuku.

Ještě na začátku tohoto století byla krása člověka hlavně dar od Boha, a díky tvrdým životním podmínkám byla omezena na poměrně úzký okruh mladých žen a mužů. Základem krásy je vždy pěkná tvář a souměrné tělo. Celá staletí byla snaha o udržení krásy doménou žen (muži měli obvykle jiné starosti) a soustředila se především na zachování pěkné tváře. Kreace kadeřníků, smyslné rtěnky, jemné oleje a masti měly za úkol udržet to, co přišlo od přírody jako dar, do co nejvyššího věku. Ve své podstatě byla tato snaha pasivní, nezahrnovala zásadní kroky k aktivnímu, vědomému ovlivnění tvaru těla. Omezovala se ve sféře zlepšení postavy na pasivní postupy, dokladem čehož jsou děsivé korzety, které dnes naštěstí můžeme najít pouze v muzeích.

V pasivním ovlivňování vzhledu dosáhlo lidstvo v současnosti absolutního vrcholu a zdá se, že sebe modernější technika již nepovede k podstatnějšímu či převratnému zlepšení. Sice se dnes setkáváme s jistými problematickými metodami zkrášlování, jako jsou například piercing nebo barevné tetování. K těmto postupům pasivního ovlivňování vzhledu se ale zjevně uchylují spíše lidé podivní a odchylní. Většina populace vnímá piercing či pestré tetování kůže jako maladaptaci nevzhledných, zakomplexovaných a hlavně pohodlných lidí, kteří na sebe nedokáží upozornit jinak než tím, že vypadají jako zrůdičky. Věřím, že krása a přitažlivost člověka není a nikdy nebude v tom, kolik má kdo v genitáliích, uších nebo v nose kroužků nebo kolik špendlíků si nechá zapíchnout do břicha či do jazyku.

Odpudivý je na těchto postupech především fakt, že snaha o ovlivnění vzhledu, o upoutání pozornosti či zvýšení přitažlivosti, sleduje jednoznačně pasivní cestu. Nezáleží na tom, co daný člověk dělá. Nemusí cvičit ani regulovat příjem potravy. Prostě zaplatí, nechá do obvykle ochablých svalů napíchat kousky kovu, tím se kouzelně změní, stane se zajímavějším a přitažlivějším pro opačné pohlaví. Sám nemusí vynakládat žádné úsilí, svůj čas může prožít v radovánkách a pohodlí - tedy v komfortu, který jej ale podle známého zákona dříve nebo později dovede do diskomfortu.

Spojeným úsilím kosmetického průmyslu a moderních chirurgických postupů se dnes dá přitažlivý vzhled do jisté míry vytvořit, podpořit a udržet do poměrně vysokého věku. Kosmetická chirurgie je cenově dostupná a tak lidé, kteří jsou se svým obličejem a některými částmi těla výrazně nespokojeni, mohou za přijatelnou cenu změnit svůj vzhled k lepšímu. Menší nebo větší nos, více vlasů, méně vrásek, větší nebo menší ňadra. Takže v tom nejzákladnějším je laťka oproti minulým stoletím trochu vyrovnaná. Přízeň nebo nepřízeň osudu nemá nad našim vzhledem tak neomezenou vládu, jak tomu bylo v dosavadní historii lidstva. Cyrano by se dnes nemusel trápit nešťastnou láskou - prostě by si nechal změnit tvar nosu. Kosmetická chirurgie mění vzhled také pasivně, ale má svoji logiku a je proto do jisté hranice přijatelná.

Hlavní doménou snah o chirurgické ovlivnění vzhledu je tedy stále lidská tvář. Chirurgové se však v posledních letech pokoušejí i o změnu celkového vzhledu těla, například odsáváním tuku z míst jeho přebytku, případně jeho převedením do míst, kde naopak postavě přispívá. Pokud chirurg opraví tvar nosu, který v běžném životě přitahoval pozornost, má tato činnost smysl, protože postižený jedinec se jinak (například dietou nebo cvičením) nemůže intenzivně vnímaného kazu vzhledu zbavit. Pokud po důkladném zvážení přistoupí chirurg k zákroku, při kterém sníží množství tuku v místě, kde se u konkrétního člověka nadměrně shromažďuje, a to i v situaci kdy u něj celkové množství tukových zásob není nadměrné (disproporční obezita), jde opět o logický a oprávněný zásah. Disproporční ukládání tuku je skutečně nesnadno ovlivnitelné klasickými stravovacími a cvičebními přístupy a může pro život postiženého znamenat těžké břímě. Totéž platí o steatopygii (nadměrném nakupení tuku v hýžďové krajině).

Přitažlivé tělo se obvykle jen málokomu daří udržet v Bohem zamýšleném tvaru delší dobu bez aktivního zásahu. Dar není v tomto směru to hlavní. Sebedokonalejší technika či sebedokonalejší chirurgické postupy nedokáží zamaskovat negativní dopad hypodynamie - nedostatku tělesného pohybu. Pohyb je základní vlastností živé hmoty, jeho nedostatek negativně ovlivňuje nejen celkový vzhled těla, ale především funkční stav většiny orgánů a orgánových systémů těla. Bez optimální úrovně pohybu se tvar těla rychle mění k horšímu a sebe složitější chirurgické či farmakologické zásahy tento negativní posun nemohou zastavit ba ani podstatně zpomalit. Pouze svalová činnost může ovlivnit vzhled člověka tím nejjednodušším, nejbezpečnějším a současně nejúčinnějším způsobem. Pohyb je geniální, přírodou koncipovaný postup pozitivního ovlivňování vzhledu člověka. Je nejúčinnějším nástrojem aktivní koncepce vzhledu.

Nejnovější výzkumy potvrdily, že svalová slabost patří - spolu s genetickými předpoklady, nevhodnou stravou a obezitou - k hlavním rizikovým faktorům vzniku a rozvoje jedné ze současných nejrozšířenějších poruch zdraví - osteoartritidy. Toto ochoření výrazně omezuje pohybové možnosti člověka a urychluje tak nástup dalších život ohrožujících forem nemocí. "Svalová slabost může být důsledkem osteoartritidy a přispívat k jejímu dalšímu rozvoji. Výzkumy prokázaly, že svalová slabost bývá přítomna již předtím, než vzniknou symptomy bolesti kolene nebo než se radiograficky prokáží patologické změny. To naznačuje, že svalová slabost představuje primární rizikový faktor vzniku a rozvoje osteoartritidy. Například oslabení funkce m. quadriceps femoris přímo koreluje s výskytem bolestí a neschopnosti pohybu u osteoartritidy kolene" (Cooper, 1999).

Známá je role pohybu při prevenci vzniku diabetu, především jeho na insulinu nezávislé formy (diabetes mellitus typu 2), při prevenci vzniku a rozvoje nemocí srdce a dalších poruch zdraví. Tvar těla je z tohoto pohledu do jisté míry "výkladní skříní" stavu celého organismu. Je totiž determinován úrovní rozvoje svalů, jejich funkčním stavem. Pokud dojde k rozladění funkce svalového systému, projeví se to na držení těla, účinnosti svalové práce a na dalších faktorech, které výrazně ovlivňuji držení těla a celkový dojem z postavy. Svaly jsou podkladem tvaru těla. O svaly se musíme aktivně starat. Nejlepší formou péče o svaly je posilování. Zní to logicky a jednoduše. Přesto většina občanů této země fitcentra a posilovny pravidelně nenavštěvuje.

Kde je příčina? V přírodě platí zákon, podle kterého rozmnožení jistého živočišného druhu vyvolá souběžně rozmnožení odpovídajícího typu dravců. Tedy živočichů, pro které je vyšší množství jejich kořisti ideálním stavem, umožňujícím plodit více potomků a získat pro jejich výživu více potravy. Něco podobného teď můžeme sledovat v situaci, kdy prudce narůstá počet obézních a svalově oslabených osob. Obezita i svalová atrofie vyvolávají deformaci tvaru těla a následně i snahu o nápravu. Tlouštíci se stávají pro své dravce pohodlnou kořistí a vyvolávají zákonitě zvyšování jejich počtu.

Čím je obézních více, tím více mazaných a vychytralých podvodníků se na ně vrhá. Většinou jim slibují zázračné zhubnutí po podání pilulky, nápoje nebo diety. Prostě jim nabízejí pasivní koncepci ovlivňování vzhledu. Ti nejdrzejší - a bohužel i zjevně ekonomicky nejúspěšnější - působí naprosto otevřeně a agresivně na naše slabosti, především na základní sklon k lenosti a neochotě přemýšlet a rozhodovat se perspektivně. Zvažovat důsledky svého chování.

Vrcholem v tomto směru je reklama, propagující "cvičení bez cvičení", kterou můžeme dnes a denně vidět na obrazovkách televizorů. Její hlavní slogan zní přibližně takto: "Vy necvičíte, náš přístroj cvičí za vás". Dívka v kalhotkách a podprsence se povaluje po válendě, na zadku přilepené kontakty, elektrické impulsy vyvolávají stahy svalů. Reklama natolik podceňuje znalosti lidi, které se snaží získat, že používá termíny typu "při aplikaci našeho přístroje nevzniká kyselina mléčná", "deset minut našeho cvičení je účinnější než hodinový pobyt ve fitcentru" a podobná jednoznačně lživá prohlášení. Tvůrce reklamy zřejmě vychází z poznatku, že lidé nechtějí přemýšlet, nechtějí si ověřovat pravdivost jednotlivých tvrzení. Stačí, když jsou lži podávány dostatečně suverénně a agresivně.

Stačí prolistovat kteroukoli z odborných publikací nakladatelství Human Kinetics, největšího nakladatelství odborné tělovýchovné literatury na světě, či projít internetovými stránkami "Americké společnosti tělovýchovného lékařství" (ACSM) a najdete desetitisíce důkazů o jednoznačně negativním dopadu "pasivní koncepce vzhledu" na zdraví, zdatnost a kvalitu života člověka. Přesto podvodníci viditelně sázejí na to, že běžný člověk, který nemá o jednotlivých biochemických a metabolických reakcích svého těla sebemenší pojem, bude danými odbornými termíny ohromen a přesvědčen o vysoké vědecké kvalitě výrobku. „Laik se diví odborník žasne“. Především ale nad drzostí a útočností společností a jedinců, kteří se přiživují na lenosti a pohodlnosti značné části našich tlouštíků. A omezím se jen na konstatování, že stát bohužel nechává své občany, kteří mu platí daně, těmto moderním loupežníkům absolutně napospas.

Lidé opakovaně uvěří prodavačům hadího sádla a obchodníkům s deštěm. Rozhodně je ekonomicky dnes výnosnější lidi podvádět a drze jim do očí lhát, než se pokoušet přimět je k racionálnímu a logickému chování. I v oblasti ovlivňování svého vzhledu lidé věří podvodníkům, slibujícím rychlé zhubnutí bez omezování stravy, věří v účinnost cvičení na přístrojích, jejichž pohyb zajišťují elektrické motory nebo věří, že polehávání u televize s elektrickými kontakty na stehnech vybuduje jejich svaly. Většina populace bohužel není v tomto ohledu příčetná a nechá se „tahat za nohu“ drzými podvodníky.

Lidé se od sebe vždy vzhledem lišili a lišit se naštěstí budou i nadále. Přesto se má každý z nás celý život snažit, aby "tvar jeho těla nepřipomínal tajícího sněhuláka". Něco pro svůj vzhled můžeme udělat pasivními postupy. Pěkné oblečení, oholení nebo nalíčení, upravené vlasy a zdravá kůže patří k samozřejmým prvkům pěkného vzhledu. Jisté místo zde mají i lékařské zásahy. Základem však musí být vždy aktivní přístup. Zařazením vhodného podílu pohybových aktivit do každodenního života uděláme pro svůj vzhled daleko více, než všemi pasivními postupy dohromady.

 

LITERATURA:

  1. COOPER, S.M.: Improving outcomes in osteoarthritis. How to help patients stay a step ahead of the pain. In.: Postgraduate Medicine, Vol 105, No 6, May 1999.
  2. PAFFENBERGER, RS, OLSEN, E. (1996): LifeFit. Champaign, Humen Kinetics.
  3. JOHNSTON, JE. (1994): Appearance Obsession. Learning to Love the Way You Look. Florida,, Health Communications Inc.
  4. McENROY,M. (2002): Resistance to exercise. A social Analysis of Inactivity. Champaign, Human Kinetics.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Význam intenzivní pohybové aktivity

Všechna dosavadní doporučení k volbě pohybové aktivity šablonovitě opakují, že pohyb, zaměřený na zvýšení úrovně zdraví, musí být především aerobního charakteru. "Aerobní" znamená "za přístupu kyslíku". Aerobní…

Více informací

Další důkazy prospěšnosti posilování

Oblast fitcenter se v naší zemi rozvíjí příliš pomalu. Klasická fitcentra, koncipovaná na bázi kvalitní posilovny, stále navštěvuje málo lidí a mezi návštěvníky převládají spíše lidé mladí. Nejčastěji muži.…

Více informací

Proč jsou někteří lidé tlustí a jiní štíhlí?

V posledním roce poslouchám brněnské rádio Čas. Toto rádio jsem zaznamenal v éteru zhruba před rokem a hned jsem si ho oblíbil. Nemám moc rád ani dechovky ani různé ty rapy nebo jak se označuje dnešní divná hudba. Radio Čas…

Více informací