Metabolický syndrom

Jeden ze šesti obyvatel Evropy, v některých zemích EU dokonce každý třetí, je ohrožován závažnou poruchou metabolismu, pro kterou se v posledním desetiletí ustálil výraz „metabolický syndrom“. Tento stav podstatně zvyšuje riziko vzniku  diabetu typu 2, nemocí srdce a cév, mozkové příhody a obecně zvyšuje pravděpodobnost předčasné smrti. Jeho základem  je nadměrná hmotnost, která dnes zasahuje stále mladší ročníky.

Metabolický syndrom ohrožuje i obyvatele zemí, v nichž se donedávna lidé díky zdravému způsobu života dožívali vysokého věku. Například obyvatelé Řecka, známí zdravou středomořskou stravou s vysokým podílem omega3 mastných kyselin, dnes obsazují v počtu obézních druhé místo v Evropě. Počet tlouštíků se podstatně zvýšil i v další zemi, v minulých stoletích vyhlášené zdravou populací – ve Francii. Negativní dopad změn způsobu práce a stravování na zdraví populace je již dnes ohromující a každým rokem se zvýrazňuje.

Původní název pro soubor poruch metabolismu cukrů a tuků zněl „syndrom X“. Jednotliví autoři pak soubor příznaků upřesňovali a pokoušeli se o vlastní označení. Vznikly tak výrazy „smrtelná čtveřice“, „dysmetabolický syndrom“, „syndrom insulinové resistence“ a další. Ať  již bylo označení jakékoli, shodovali se odborníci v širší definici základních rysů poruchy: uložení tuku v oblasti pasu (obvod pasu u mužů > 102 cm a u žen > 88 cm), zvýšená hladina cukru v krvi nalačno, vysoká hladina triglyceridů, nízká hladina HDL cholesterolu, hypertenze. I když se jednotlivé organizace v hodnocení významu jednotlivých kriterií mírně odlišují, shodují se v názoru, že metabolický syndrom má velmi negativní dopad na zdraví a kvalitu života.

Současný převažující způsob života spouští kaskádu nebezpečných adaptací organismu, které jsou vzájemně úzce propojené. Jakmile se jednou vytvoří, je nesnadné toto klubko příčin a následků bezpečně rozplést. Nedostatek pohybu vede ke ztrátám svalů a k snížení hodnoty bazálního výdeje energie. Pak stačí průměrné množství stravy a vyvine se obezita. Ta spouští insulinovou resistenci, na níž navazuje vzestup hladiny LDL cholesterolu a triglyceridů. Tyto změny vedou k poklesu hladiny HDL cholesterolu, ukládání tukových složek do stěn cév, omezení průtoku krve tepnami a k plnému rozvoji nemocí srdce. Uvolněné části plátů mohou způsobit infarkt myokardu nebo mozkovou příhodu. Poškozovány jsou i ledviny a játra.

Vědci a lékaři bubnují na poplach, EU organizuje ambiciózní pětiletý výzkum „LipGene“, zaměřený na co nejpřesnější pochopení mechanismu vzniku a nalezení léčby metabolického syndromu. Hledají se nové účinné léky a bezpečné postupy léčby. Odpovídající komise EU připravují kampaně na změny způsobu života, které by zastavily nebezpečný trend narůstání počtu osob, trpících metabolickým syndromem.

Stejně jako nám nezajistí kvalitní vzdělání nebo vhodnou práci sebelépe myšlený zásah státu, ani v oblasti zdraví za nás nikdo nic nevyřeší. Odpovědnost je na každém z nás. Základním problémem je ztráta kontroly nad vlastní hmotností. A do omrzení opakujeme, že oním bludným kamenem, na který chybně šlápneme, je ztráta svalové hmoty. Sval je interaktivní orgán, který se při zátěži zvětšuje, pokud není využíván, chřadne a zmenšuje se. Ztráta svalů je šlápnutí na klouzačku. Už se vezeme. Můžeme mávat rukama jak chceme. Následuje pád.

Strava je v prevenci vzniku metabolického syndromu významná, ale druhořadá. Bohužel většina lidí „čaruje“ s dietami a podivnými přístupy ke stravě, konzumuje doplňky výživy nebo byliny. To vše je nepodstatné. Je to jako když v bytě, kde jste dva měsíce neumyli nádobí, deset let nemalovali a rok neumyli podlahu ani neluxovali, umyjete jeden hrníček. Je to prospěšné, ale směšné. Je potřeba udělat generální pořádek.

Generálním pořádkem v boji proti metabolickému syndromu je vybudovat si silné, proporcionálně rozvinuté, zdravé svalstvo. Posilovat. Na základě spolupráce s odborníkem se naučit cvičit na jednotlivých posilovacích přístrojích, nechat si sestavit vhodný, individuální program a ten pravidelně realizovat. Po každém vysazení z pravidelného cvičení, zvláště po nemoci, operaci nebo úraze, je proces dobudování svalů nesmírně významný. Nešetřete na špatném místě. Rada odborníka je v dnešní době naprosto nepostradatelná.

Pevné, výkonné svaly jsou nejjistější a nejbezpečnější prevencí vzniku metabolického syndromu. Pokud se již poruchy metabolismu vytvořily, je zvýšení množství svalů zásadním a nejvýznamnějším krokem na cestě k plnému zdraví a zdatnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA

  1. Chaplin, S. Type 2 diabetes prevention and management. (2005) ILSI Europe concise monograph series.
  2. Pi-Sunyer, FX. Pathophysiology and long-term management of the metabolic syndrome. (2008) Obesity Research 12 Suppl:174S-80S.
  3. Buttriss, J and Nugent, A. LipGene: an integrated approach to tackling the metabolic syndrome. (2005) Proceedings of the Nutrition Society 64: 345-347. See also LipGene website on www.lipgene.tcd.ie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Neat

Nedávno jsme sledovali procházku přibližně 55leté babičky s asi osmiletou vnučkou. Zatímco pohyby babičky byly pomalé, rozvážné a úsporné, vnučka byla jako "šídlo", překypovala aktivitou, neustále poskakovala, vozila se…

Více informací

Má se cukr kontrolovat stejně jako alkohol?

Na světě je další extrémní pohled na obezitu a příčiny jejího vzniku a rozvoje. Presentoval jej 1. února 2012 významný časopis “Nature” ve svém druhém letošním čísle. “Cukr musíme kontrolovat stejně přísně jako…

Více informací

Volba vhodné pohybové aktivity

Lékaři i tělovýchovní pracovníci se shodují v tom, že děti se mají více pohybovat. Klasické učebnice na tělovýchovných a lékařských fakultách doporučují pro děti především aktivity aerobního charakteru - chůzi, běh,…

Více informací