Jak dlouhé je kombinované studium?

ODPOVĚĎ:

Kombinované studium jsme koncipovali na základě vlastních dlouholetých zkušeností s organizací kurzů, školení, doškolování a seminářů. Základním nedostatkem klasických, a tedy nejčastěji používaných forem organizace školících akcí, je jejich nízká účinnost. Účastníci při nich sice stráví stanovený počet hodin ve školních lavicích, mají všechny “čárky” za účast, absolvují řádně a podle předpisů zkoušky. Jejich znalosti, a tím i jejich připravenost pro praxi, jsou ale přesto nízké. Příčin tohoto stavu je více. Účastníci akce musí strávit 14 a více dnů mimo svůj domov, musí sedět v lavicích mnohdy 10 a více hodin denně (to prakticky znemožňuje, aby se plně soustředili na přednášky), mění se jejich zaběhnutý režim stravování, spánku, zátěže a odpočinku. To vše negativně ovlivňuje proces učení a snižuje účinnost výuky.

 Kombinované studium slučuje prvky klasické a distanční výuky. Je vhodné pro studenty, kteří mají omezené časové možnosti, to znamená, mají kromě studia i povinnosti v zaměstnání, rodině nebo v nějaké zájmové oblasti. Tato forma studia nám především umožňuje  pracovat se studentem individuálně. Studijní látku můžeme sestavit tak, že se student nemusí zdržovat “papouškováním” informací, které již dobře zná. Ušetřený čas můžeme plně využít pro hlubší osvětlení těch oblastí resp. předmětů, které mají pro daného studenta skutečný praktický význam. Jinak můžeme například sestavit výuku pro mladého studenta s minimem praktických zkušeností a jinak pro studenty, kteří strávili cvičením ve fitcentru mnohdy deset a více let (k takovým patřili  někteří naši absolventi, například Dr.Libor Minařík, Pavol Jablonický, Ladislav Kurčík, František Zálešák a další - tj. zkušení kulturisté, mistři republiky, Evropy nebo světa).

Kombinované studium nemá pevně stanovenou délku. Předpokládaná, doporučená délka tohoto studia je 2-6 měsíců. Může však být individuálně upravena oběma směry, tj. může proběhnout v kratším nebo delším časovém úseku. Délka studia není podstatná. Podstatné jsou znalosti absolventa, jeho skutečná připravenost řešit úspěšně všechny problémy, před které jej bude každodenní praxe nemilosrdně stavět. Pokud má student dostatek vlastních zkušeností a znalostí, pokud má ideální podmínky pro koncentrované studium, může se připravit na zkoušky i za jeden až dva měsíce. Pokud je naopak časově velmi vytížen, musí se starat o malé děti nebo stárnoucí rodiče, má nějaké zdravotní nebo jiné potíže, může si studium rozvrhnout na delší období a přihlásit se ke zkoušce například až za rok. Rozhodující není délka studia, ale výkon u zkoušky.

 Stejným způsobem přistupujeme i ke stanovení počtu průběžných konzultací. Někteří naši studenti plně využívají možnosti konzultovat s námi průběžně všechny nejasnosti, na které během četby učebních textů narazí. Přijíždí s jasnými dotazy a dostanou na ně jasné odpovědi. Máme i studenty, kteří využívají svého práva na průběžné konzultace minimálně, například proto, že je jejich bydliště od centra školení příliš vzdálené. Tito studenti v poslední době intenzivně využívají naší nabídky komunikovat s námi prostřednictvím programů Skype, ICQ nebo elektronické pošty. Pokud studenti přijedou ke zkouškám dostatečně připraveni, není na závadu skutečnost, že neabsolvovali průběžné konzultace. Cílem výuky není mít u daného studenta školometsky zaznamenány všechny “čárečky” za presentaci. Cílem je dokonalá připravenost našich absolventů na požadavky praxe.

Délka kombinovaného studia je individuální. Vychází z možností, podmínek, zkušeností a znalostí daného konkrétního studenta.

Mohlo by vás zajímat

Základy anatomie

Autoři: PaedDr.Vladimír Kolouch, Ph.D., Jan Kohout, MD., M.Sc. , B.Sc.. (USA), vydala organizace "fitnet" v Brně, v roce 2011 - rozsah 100 stran. OBSAH Cíle předmětu Všímejte si těchto…

Více informací

Posilování od A do Z Na stránkách fitnet se snažíme přinášet čtenářům informace, podporující tvrzení o nezbytnosti cvičení v životě člověka třetího tisíciletí. Z našeho života rychlým tempem mizí jakékoli…

Více informací

Tvorba cvičebních programů

Autoři: PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D., Hana M. Roberts (New Zealand), Lenka Kolouchová, vydala organizace "fitnet" v Brně, v roce 2011 - rozsah 172 stran. OBSAH Část 1 - Diagnostika vstupního…

Více informací