travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Získám informace i po ukončení studia?

ODPOVĚĎ: 

Dr. Kolouch studoval dálkově Fakultu tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze v letech 1977 až 1982. Absolvoval s červeným diplomem a poměrně brzy získal doktorát pedagogiky. Čím hlouběji se věnoval problematice tělesných cvičení, tím více si uvědomoval, kolik oblastí bude muset ještě „dostudovat“. Doslova šokem pro něj byla návštěva evropského centra největšího světového nakladatelství tělovýchovné a sportovní literatury Human Kinetics v Leedsu, v severní Anglii. Ředitel centra Mr. Waddicor jej zavedl do skladů a umožnil mu několika hodinový pobyt mezi desetitisíci knihami. Teprve tam pochopil, kolik má před sebou ještě práce, aby o sobě mohl říkat, že je odborník. Našel tam knihy o cvičení v těhotenství, při diabetu, bolestech v zádech, zranění kolenního nebo ramenního kloubu,  knihy o výživě, anabolických steroidech, publikace o biochemii, biomechanice, kinesiologii a dalších specifických oborech, úzce souvisejících s oblastí fitness. 

Anglicky na světě hovoří snad miliarda lidí. Proto také v tomto světovém jazyce vychází množství úzce specializovaných publikací. Vždy se v oné miliardě anglicky mluvících lidí najde oněch několik desítek tisíc nadšenců, kteří si zakoupí (poměrně velmi drahou) knihu s takto úzkým zaměřením. Specialistů. Když vydáváte knihy v českém jazyce, musíte počítat s tím, že úzce specializované téma zaujme nikoli tisíce, ale jen desítky čtenářů. Proto budou vždy v češtině vycházet tituly, které zajistí ekonomickou návratnost peněz, vložených do zaplacení autora a tisku. Knihy pro široký okruh čtenářů. Úzce specializované knihy se v běžném knižním trhu v naší zemi nikdy neobjeví. 

My ale cítíme naprostou nutnost rozšířit počet skutečných odborníků v oblasti fitness. Čím více takových odborníků bude, tím více lidí bude bezpečně a účinně cvičit. Cvičící pozitivně ovlivní svůj vzhled i zdravotní stav a stanou se vzorem pro lidi v jejich okolí. Čím kvalitněji budeme lidem radit, tím více jich bude cvičit, tím více jich pozná na vlastní kůži pozitivní dopad pravidelného cvičení na své zdraví. Abychom potřebnou vrstvu odborníků vytvořili, nestačí zajistit jen jejich kvalitní základní vzdělání. Je nutné vytvořit systém rozšiřování základní kvalifikace. Nabízet lidem specializované publikace. Tomuto úkolu se chceme v následujících letech plně věnovat. 

 Když Dr. Kolouch dokončil své studium na FTVS UK, psal se rok 1982. V roce 1989 definovali odborníci z Tuft University v čele s profesory Rosenbergem a Evansem, termín “sarcopenia”, který dnes představuje nesmírně významný nástroj pozitivního ovlivňování zdraví a zdatnosti lidí. V roce 1994 objevili vědci hormon leptin a uvědomili si, že tuková tkáň není pouhé odkladiště nadbytečné energie v těle, ale že představuje nesmírně významný endokrinní orgán, jehož působky zásadně zasahují do homeostatických procesů v organismu. Později byly objeveny nebo podrobně popsány další působky, například neuropeptid Y, ghrelin, resistin a další. 

Věda se v posledních letech začala podstatně více zabývat základním výzkumem biologické podstaty člověka. Vede ji k tomu fakt, že byl svět tvrdě zasažen pandemií obezity, sarcopenie a chronických neinfekčních chorob, které zkracují život a snižují jeho kvalitu. Čím více výzkumů je v oblasti vlivu tělesné aktivity na zdraví člověka realizováno, tím více překvapivých výsledků se dostává do odborné literatury. Kdo tyto výsledky nestačí sledovat, ztrácí krok s vývojem a jeho rady klientům mohou být nesprávné až škodlivé.  

 Když Dr. Kolouch v roce 1991 vystoupil na jednání tělovýchovných lékařů s názorem o vhodnosti posilování v pohybových režimech seniorů, setkal se s nesouhlasem až výsměchem. Dnes tento jeho názor podporuje například oficiální stanovisko ACSM, stanovisko Surgeon General, informace z knih “Physical Dimension of Aging", “Aging, Physical Actvity and Health” a další odborné argumenty. Jeho názor na posilování seniorů byl přitom již v roce 1991 naprosto správný. Nemusí na něm nic měnit, jen jej dále rozšiřovat a obhajovat. Zaspali tehdy tělovýchovní lékaři. Nestačili sledovat odbornou literaturu. Proto radili, a mnozí dodnes radí, svým pacientům špatně. Kdo má zastaralé informace, nemůže radit dobře. 

Považujeme za nezbytné znalosti, získané studiem našich kurzů, soustavně a dlouhodobě rozšiřovat. Proto jsme připravili pro naše absolventy "rozšiřující kurzy", které jim přinesou nejnovější poznatky s oblastí, souvisejících s jejich prací v oblasti fitness. Kurzy s názvem "Kontrola hmotnosti" a  "Posilování seniorůjsou již dokončeny. Bližší informace o účasti na nich najdete na stránkách www.fitnet.eu. Tyto rozšiřující kurzy jsou primárně připravovány pro naše absolventy - účast na nich bude pro ně cenově podstatně zvýhodněna v porovnání s lidmi, kteří kvalifikaci “Instruktor fitcentra” nevlastní nebo ji získali u jiných vzdělávacích organizací.

Věříme, že zájem o naše  vzdělávací akce bude vzrůstat a že se nám podaří vytvořit z naší organizace špičkové informační centrum v oblasti vztahu tělesné zátěže a zdraví.

Mohlo by vás zajímat

Má vaše studium nějaké výhody?

ODPOVĚĎ:  Ano, přinese! Naprosto jednoznačně! My nepatříme v oblasti vzdělávání ke zlatokopům! Nejsme skupina podnikatelů, která se vrhla na oblast fitness proto, že se tímto způsobem dají nějakou dobu vydělat slušné…

Více informací

Od kolika let mohou děti posilovat?

Některé mýty a nesprávné názory mají hluboké kořeny. Připomínají plevel na zahrádce. Můžete jej vytrhávat každý den. A přijdete následující den a už zase roste. V oblasti cvičení se toho za posledních zhruba 35 let…

Více informací

Posilování od A do Z Na stránkách fitnet se snažíme přinášet čtenářům informace, podporující tvrzení o nezbytnosti cvičení v životě člověka třetího tisíciletí. Z našeho života rychlým tempem mizí jakékoli…

Více informací