Dozvím se o cvičení žen a dětí?

ODPOVĚĎ:

Ve statistice existuje termín “křivka normálního rozložení četnosti” (Gaussova křivka). Stanoví, že je náhodný výběr populace podle většiny kritérii rozdělen souměrně kolem středu. Největší je vždy výskyt průměrné hodnoty sledovaného znaku, směrem k oběma krajním hodnotám výskyt sledovaného znaku klesá. Například většina žen je z pohledu krásy průměrná. Skutečně překrásných žen nebo skutečně ošklivých žen je poměrně malé množství. Stejná zákonitost platí i pro úroveň zdraví. Lidí stoprocentně zdravých na jednom konci škály a těžce nemocných na jejím druhém konci je poměrně málo, nejvíce lidí je z pohledu zdraví na středu, tj. nejsou zjevně nemocní, obvykle ale mají jisté potíže, které je ale v běžném životě příliš neomezují.

Zabýváme se problematikou ovlivňování zdatnosti člověka. I z tohoto pohledu je většina z nás na středu. Směrem k jednomu pólu se zdatnost a výkonnost zvyšuje, ale současně klesá počet takových jedinců. Vrcholoví sportovci, reprezentanti v jednotlivých sportech, pak představují z hlediska populace malou skupinu s extrémně vysokou zdatností. Na druhou stranu křivky klesá úroveň zdatnosti i výkonnosti a současně opět klesá počet takových případů. Skutečně oslabených lidí je tedy malý počet. Lidé invalidní, závislí na pomoci okolí, tvoří zhruba stejně malou skupinu jako aktivní sportovci.

 V posledních desetiletích se dramaticky změnil charakter tělesné zátěže většiny populace. Jen málokdo se dnes živí fyzicky náročnými činnostmi. Většina z nás tráví pracovní dobu pasivně. Sedíme v nepřirozených polohách mnohdy celé hodiny, bez aktivního zatěžování svalů. To navozuje podmínky pro pokles úrovně zdatnosti a výkonnosti, nutí organismus k metabolickým maladaptacím a obecně vede ke zhoršování zdraví.

 Tento mechanismus bohužel nepochopili politici a proto dále podporují pasivní kulturu a vrcholový sport. Nedělají však nic pro udržení a zlepšení zdatnosti a zdraví běžného občana. Tělovýchovné fakulty dále vychovávají trenéry pro vrcholový sport, tedy odborníky, kteří se soustředí na dosažení špičkové výkonnosti a získání úspěchu svých svěřenců na významných soutěžích (mnohdy i pomocí dopingu). Učitelé na základních a středních školách jsou lépe hodnoceni, když vychovají jednoho úspěšného sportovce - reprezentanta školy - než když zvýší zdatnost tělesně slabých žáků. Úsilí a dovednosti odborníků jsou tak mrhány na rozvoj již tak vysoké zdatnosti talentovaných jedinců. Slabí občané resp. žáci se dále z pohledu zdatnosti a zdraví zhoršují.

Z předchozího vyplývá, že celá jedna polovina populace je na tom z pohledu zdatnosti nepříliš dobře. A právě této polovině se odborníci nejméně věnují. Lidský organismus je přitom interaktivní. Znamená to, že v návaznosti na podněty vnějšího prostředí upravuje svoje prostředí vnitřní. Pokud je například lidské tělo vystavováno dlouhodobě nízkým zátěžím, snižuje množství svalové hmoty, pokud je naopak vystavováno vysokým zátěžím, zvyšuje množství svalů, zesiluje kosti, vazy, šlachy a optimalizuje svoji výkonnost. Záměrná tělesná zátěž prokazatelně představuje přirozený stimul, regulující stav lidského organismu.

Nemáme příliš kladný vztah k současnému profesionálnímu sportu. Nutí běžného občana vysedávat u televizní obrazovky, vyčerpává nepřiměřeně vysoké částky na přípravu reprezentantů ze společné kapsy, je “zasviněn” anaboliky, dopingem, podvody a skandály. Přitom děsivým tempem přibývá osob, trpících sarcopenií a z ní vyplývajícími vážnými poruchami zdraví. Přibývá obézních, diabetiků, lidí po infarktech, mozkových příhodách, transplantacích. Těmto nemocím je přitom možné předejít nebo jejich postup zvrátit odborně sestaveným pohybovým režimem.

V této oblasti vidíme pravý smysl práce odborníka ve sféře fitness. Známe dobře teorii sportu, připravovali jsme závodníky a reprezentanty v kulturistice. Ale nemáme příliš velký zájem tyto informace dále šířit. Jsou podle našeho názoru okrajové. V poslední době se soustředíme na získávání a předávání informací právě v oblastech, na které se ve své otázce ptáte. Předáváme našim studentům ověřené poznatky, které jim umožní sestavit účinný individuální program pro obézní, děti, seniory, ženy, diabetiky nebo pro osoby, které trpí nějakou nemocí.

Cvičení má nesmírný a nedostatečně využívaný zdravotní potenciál. Pokud sestavujeme program pro zdravé, mladé lidi, je malé riziko, že se dopustíme nějaké zásadní chyby a svého klienta poškodíme. Čím nižší je ale zdatnost klienta, čím více zdravotních oslabení se u něj projevilo, tím vyšší znalosti musíme mít, tím pečlivěji a zodpovědněji musíme přistupovat ke strukturaci cvičebního programu.

 A to je přesně ona oblast, které se jako jediní v této zemi již delší dobu systematicky věnujeme. A jedinečné poznatky, které jsme získali, předáváme studentům našich kurzů.

Mohlo by vás zajímat

Prevence je vždy lepší než léčba

Každý den čteme o tom, že dnešní převládající způsob života našemu zdraví příliš neprospívá. Sice se v průměru dožíváme vyššího věku, což nám často a rádi připomínají lékaři a politici. Méně však již…

Více informací

Cvičení ve fitcentrech, díl B

Autoři: Dr. Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková Vydalo nakladatelství University Palackého v Olomouci, Vysokoškolská skripta, určeno pro obor rekreologie FTK a vychovatelství PdF UP., rok vydání 1994. Díl A, Díl B, celkem…

Více informací

Uplatnění kvalifikace

Na základě vydaného "Osvědčení o absolvování školení a získání kvalifikace Instruktor fitness" může frekventant kurzu požádat o vydání živnostenského listu pro oblasti poskytování…

Více informací