Čím se lišíte od jiných školitelů?

ODPOVĚĎ:

Akreditaci pro pořádání kurzů “Instruktor fitcentra” získalo více organizací. Některé z nich jsou velmi kvalitní. Například si velmi vážíme našeho konkurenta PaedDr. Petra Tlapáka, CSc.. Známe se s ním dlouhá léta, vždy jsme spolu vycházeli korektně a jistou dobu jsme i spolupracovali na trenérsko-metodickém úseku Svazu kulturistiky. Dále jsou v oblasti vzdělávání organizace, které nabízí méně kvalitní kurzy, ale jsou stabilní a zajišťují svým absolventům jisté služby i po ukončení studia. Jsou ale, bohužel, i organizace nekvalitní, nestabilní, jejichž kurzy nedávají posluchačům dostatek moderních poznatků, neinovují svůj systém školení a neposkytují absolventům žádné formy doškolování. Tyto organizace se snaží podbízet nízkou cenou svých kurzů. Absolventi podobných školení sice nakonec mají papír, ale chybí jim to nejdůležitější pro úspěšnou praxi - odborné znalosti a dovednosti.

 V čem jsme jiní? Pokusím se to stručně shrnout:

ZAJIŠŤUJEME PRO NAŠE ABSOLVENTY ROZSÁHLÝ  SERVIS

Oblast fitness se rychle rozvíjí a není snadné s tímto tempem držet krok. Uvedená oblast je také zaplavena různými podvodnými tvrzeními, přiživují se na ni prodejci podvodných a neúčinných výrobků. Ti se ve své reklamě zaštiťují rádoby odbornými texty, které mnohé lidi oklamou. Především se ale objevují nové poznatky, termíny a koncepce, které mnohdy zásadně mění pohled na cvičení a stravu. Díky rozsáhlým vědomostem o celé oblasti a přístupu k nejkvalitnějším zdrojům informací jsme schopni spolehlivě oddělit podvodná tvrzení od skutečně funkčních a prospěšných poznatků. Nové informace předáváme svým absolventům pomocí internetových stránek www.fitnet.eu a www.fitnet.cz i formou rozšiřujících kurzů. Tím zajišťujeme jejich doškolování a přispíváme k jejich úspěšné praxi v oblasti fitness. Na stránkách fitnet.cz a fitnet.eu jsou dnes umístěny stovky článků, které umožňují našim absolventům, dalším zájemcům o oblast fitness a běžným občanům přijatelnou formou ověřené informace o cvičení ve fitcentrech. Naše stránky jsou nezávislé. Nespolupracujeme s žádnou organizací, s žádnými firmami vyrábějícími posilovací nebo jiné cvičební stroje, s žádným výrobcem ani prodejcem doplňků výživy. Proto můžeme ve svých článcích svobodně vyjadřovat svoje názory, které si upřesňujeme studiem nejlepší odborné literatury a spoluprací s kvalitními vzdělávacími centry v Austrálii, Angli a na Novém Zélandě.

 MÁME DLOUHOLETOU PRAXI

Školit mají lidé, kteří nejdříve sami získali rozsáhlé znalosti a mají dostatek zkušeností. Desítky let jsme vedli tréninky sportovců nebo řídili cvičení ve fitcentrech. Přednášeli jsem na stovkách kurzů trenérů různých sportů. Vedli jsme desítky kurzů trenérů kulturistiky, stovky seminářů trenérů a cvičitelů kulturistiky i ostatních sportů, během více jak pětileté práce v Tělovýchovné škole ČÚV ČSTV jsme se každý rok významně podíleli na organizaci stovek školení v různých sportech. Při těchto akcích jsme zajišťovali i přednášky. To je nenahraditelná zkušenost, kterou dnes přenášíme do svých kurzů. Navíc máme zkušenost z výuky na tělovýchovně zaměřených vysokých školách (FTVS UK Praha, FTVŠ KU Bratislava, FTK UP Olomouc atd.) a na VUT v Brně (16 let práce na katedře tělesné výchovy). Kurzy instruktorů fitcenter pořádáme od roku 1991. 

MÁME KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Vzdělávat má ten, kdo sám získal solidní vzdělání. Stavíme svoji práci na znalostech, které jsme získali studiem na Karlově Universitě, na téže Universitě jsme získali akademické tituly, absolvovali jsme řadu školení a seminářů ve Svazu kulturistiky, publikujeme v časopisech, na webu, vydali jsme vysokoškolská skripta a několik knih. Jsme v kontaktu s řadou universit v Anglii a USA.

MÁME SKVĚLÉ ZDROJE INFORMACÍ

V oblasti informací především stavíme na dlouhodobé spolupráci s největším světovým vydavatelstvím tělovýchovné literatury Human Kinetics. To vydává knihy nejvýznamnějších odborníků v jednotlivých oblastech poznání, tj. odborné práce, které jsou podloženy kvalitními vědeckými výzkumy. Dále máme přístup k nejkvalitnějším webovým stránkám, mimo jiné i k většině specializovaných vědeckých časopisů (Medicine and Science in Sport and Exercise, The Physician and Sportsmedicine, Age and Aging atd.). Zpracovali jsme rozsáhlou databází informací, kterou neustále doplňujeme a upřesňujeme. O tu opíráme svoji publikační, vzdělávací i konzultační činnost. 

UMÍME ZÍSKANÉ INFORMACE UPRAVIT PRO POTŘEBY NAŠICH STUDENTŮ

Setkali jsme se s lektory, kteří sice měli ve svém oboru skvělé vzdělání a špičkové znalosti, ale neměli schopnost tyto poznatky předat studentům. Chyběly jim prostě pedagogické zkušenosti. Několik minut po zahájení přednášky se začali utápět v podrobnostech a jejich posluchači si z výkladu nebyli schopni nic podstatného odnést. Praxe nám ukázala, že nejvíce informací je možné předat pomocí kvalitně zpracovaných učebních textů. Jako jediní ze všech akreditovaných pracovišť máme v ceně kurzu rozsáhlé učební texty (zhruba 650 stran), obsahující kromě vlastního výkladu předmětu i grafy, tabulky, ilustrace, otázky ke zkouškám, vysvětlení cizích slov a odborných termínů, doporučenou a použitou literaturu. 


Přestože můžeme být se svojí dosavadní prací poměrně spokojeni, neustále tvrdě pracujeme na dalším zlepšování našeho vzdělávacího systému. Spustili jsme první rozšiřující kruz "Kontrola hmotnosti". Připravujeme další rozšiřující kurzy, jejichž cena bude opět pro naše absolventy podstatně výhodnější v porovnání s ostatními zájemci. Rozšiřujeme současnou strukturu učebních textů o nové oblasti, mimo jiné o psychologii, problematiku vztahu cvičení a bolesti zad atd.. Máme projekty, které budou realizovány možná až za několik let, ale již dnes na nich intenzivně pracujeme.

Ovocný sad nevyroste za několik měsíců. Pracujeme s perspektivou deseti a více let. A to je naše největší přednost v porovnání s ostatními vzdělávacími organizacemi.

Mohlo by vás zajímat

Jak se přihlásit

Studium můžete zahájit okamžitě. Námi zvolený způsob výuky umožňuje pracovat s každým studentem individuálně, tj. začít studium v době, která mu vyhovuje, upravit obsah studia, počet konzultací i délku studia. Zahájit…

Více informací

Uživím se prací v oblasti fitness?

ODPOVĚĎ: Fitcentra jsou relativně nový prvek našeho života. Ještě donedávna kladl každodenní život na běžného občana požadavky, které plně zajišťovaly udržení optimálních silových a vytrvalostních schopností jeho…

Více informací

Odborné články (časopisy konference)

Odborné články a publikace autorů této stránky z oblasti tělesné výchovy, sportu, posilování a kulturistiky KOLOUCH, V. (1979) : Výber talentovanej mládeže. In.: BAČINSKÝ, A. et al.: Jednotný tréninkový systém…

Více informací