Uplatnění kvalifikace

 První kurzy k získání kvalifikace “Instruktor fitcenter” (dnešní kvalifikace “Instruktor fitness”) byly organizovány až po roce 1990. Do té doby se v oblasti cvičení uživili jen profesionální trenéři kolektivních sportů a olympijských disciplín. Cvičení v kondiční oblasti zajišťovaly do té doby ve svém volném čase “dobrovolné kádry”, tedy lidé, kteří obvykle nebyli za svoji práci honorováni. Po roce 1990 spontánně vznikla první fitcentra a tím se vytvořil i požadavek zajistit pro jejich provoz odborníky. Profesionály. Zpočátku pracovali ve fitcentrech lidé bez kvalifikace. Tento stav byl ale neudržitelný a tak se brzy začala fitcentra profesionalizovat. Nejprve v nich pracovali “instruktoři fitcenter”, později se z této skupiny oddělili “osobní trenéři” resp. “fitness konzultanti”.

Počet vyškolených se v následujících letech rychle zvyšoval. Zpočátku bylo pro majitele fitcenter  nesnadné zaměstnat kvalifikované odborníky. Stejně tak bylo téměř nemožné pro zájemce o cvičení (klienty) najít kvalitního osobního trenéra. Dnes je ale kvalifikovaných dostatek. Majitelé fitcenter i klienti, hledající osobního trenéra, si mohou vybírat.

Pokud se o jeden post zajímá více uchazečů, vybírá si majitel fitcentra nebo klient toho z nich, který má nejvyšší odbornou kvalifikaci. Takový zájemce je zárukou toho, že svoji práci bude vykonávat zodpovědně a na vysoké odborné úrovni. Dnes při snaze o získání práce ve fitcentru nebo získání nového klienta nestačí jen doklad o absolvování základního kurzu. Je nutné prokázat hlubokou znalost problematiky. Rozšířené poznatky.

Na snímku je naše spolupracovnice Hana Roberts (blondýnka v modré halence vpravo) ve funkci generální manažérky fitcentra britské organizace "FitnessFirst" v Hong Kongu.

Naše dlouholetá spolupracovnice Hana Robert začala pracovat v oblasti fitness v roce 1994, krátce poté, co absolvovala obor “Health Studies” na Suffolk University v Ipswich Townu (hrabství Essex). Následně získala kvalifikaci “Fitness Instructor” u britské nejkvalitnější vzdělávací organizace “Fitness for Industry (FFI)”. Nejprve pracovala v lázních, menších posilovnách a hotelových fitcentrech v Ipswich Townu a Colchesteru. Souběžně si ale cílevědomě rozšiřovala svoje znalosti a kvalifikaci účastí na rozšiřujících kurzech. Absolvovala například “Crossline Circuita “Resistance Training”, “FitTech Software Training and Fitness Assessment”, “RSA Certificate in Teaching of Exercise to Music”, “Boxercise Instructor” atd. K tomu absolvovala povinné kurzy “Emergency First Aid” a “Automated External Defibrilation – Certificate of Competence”.

Když se Hana Roberts snažila získat práci v Londýně v řetězci fitcenter “FitnessFirst”, byla hned napoprvé úspěšná. Předložila při pohovoru potvrzení o svém vzdělání, včetně několika osvědčení o účasti na rozšiřujících kurzech - a byla přijata. V následujících letech dále investovala do svého vzdělání. Absolvovala mimo jiné i kurzy marketingu a managementu. Následně získala vyšší postavení u britské největší organizace v oblasti fitness “David Lloyd Company”. V letech 2001 až 2003 byla zaměstnána opět řetězcem fitcenter FitnessFirst - mimochodem na tomto postu zakládala fitcentra organizace v asijském městě Hong Kongu. Po návratu do Anglie získala místo manažerky fitcentra známého řetězce “Next Generation” v universitním městě Cambridge.

Svoje postavení na trhu práce definovala Hana Roberts větou “I am employable”, což v překladu značí “Jsem zaměstnatelná”. Kdykoli při snaze o získání práce předložila svoje doklady o vzdělání, byla na dané místo bez odkladů přijata. Postupně se tak posouvala po žebříčku z místa pomocného plavčíka až na post manažerky fitcentra, kde řídila a koordinovala práci 127 zaměstnanců. Investice do rozšiřujících kurzů se jí vyplatila.

Na našem trhu práce začíná být dostatek osob s kvalifikací “Instruktor fitness”. Každý, kdo potenciálnímu zaměstnavateli nebo klientovi prokáže široké znalosti a vysokou kvalifikaci, má větší naději získat danou práci nebo daného klienta.

Jednou z autorek učebního textu pro rozšiřující kurz "Kontrola hmotnosti" je i Hana Roberts.

Rozšiřující kurzy jsou koncipovány tak, aby zvýšily cenu absolventů na stále plnějším trhu práce.

Mohlo by vás zajímat

Ovlivněte pozitivně život svých dětí

V každém živém tvoru je zabudována tendence předat své geny další generaci. Mít potomky. Sám proces početí patří k nejpříjemnějším a nejhezčím, jaké tento svět nabízí. Potěšení, doprovázející proces početí, je…

Více informací

Nealkoholické nápoje a zdraví

Za dávných dob pili lidé hlavně čistou, pramenitou vodu. Dala se tehdy pít ze studen, studánek, potoků i mnoha řek. Voda byla konzumována v přirozeném stavu, tedy bez jakýchkoli přírodních sladidel. Schopnost přírody očistit se…

Více informací

Pečujte o své svaly a kosti

Jakékoli problémy, které se objeví v nejprůmyslovější zemi světa - USA - mají tendenci přecházet postupně na další průmyslově vyspělé země. Proto je dobré průběžně sledovat, jaké konkrétní zdravotní a sociální…

Více informací