Maximum pro zdraví

Nedávno jsem se pustil do úklidu kuchyně a k této osobně velmi neoblíbené činnosti jsem si pustil rádio. Na stanici Český rozhlas 2 chvilku hráli a pak se ozvala redaktorka s reportáží o stravě. Uvedla, že půjde o netradiční obsah, a upřesnila, že bude hovořit s hostem o bylinných čajích. Při umývání nádobí jsem tedy naslouchal tomu, jak se mají správně vařit bylinky, v čem, jak dlouho, kdy a které. Na závěr zvolila redaktorka tradiční předstírané vaření, z rádia se ozývalo ťukání a bouchání jako při skutečném vaření. Nakonec ještě host oznámil, že bylinky ani není nutné cedit, že můžeme pít čaj přes vlastní zuby. Pak se redaktorka na chvíli odmlčela a když se ozvala, oznámila posluchačům tento skvost: “Právě jsem vypila vynikající chutný bylinný čaj, přecedila jsem jej přes vlastní zuby. Mám nádherný pocit, že jsem udělala maximum pro svoje zdraví ”.

Odjakživa mám k novinářům, redaktorům televize a rozhlasu nepříliš vřelý vztah. Za komunismu nás tito nositelé pokroku zasypávali nesmysly o budování šťastné budoucnosti, neutuchající lásce k Sovětskému svazu, hrdosti na dosažené pracovní úspěchy či reportážemi o brigádách socialistické práce. Po tzv. revoluci se stav podstatně nezměnil. Alespoň ne k lepšímu. Mám pocit, že současní lidé v mediích nejsou o nic lepší než ti , kteří se v nich dobře živili podmazáváním bolševikům. Spíše se kloním k názoru, že jsou ještě o poznání hloupější. Jen podmazávají jiným pánům.

Věnuji se více jak 40 let otázkám cvičení ve vztahu ke zdraví a zdatnosti. Mám v tomto směru odpovídající vzdělání a svoje poznatky rozšiřuji každodenní praxí i studiem nejkvalitnějších zahraničních zdrojů informací. Na základě těchto zkušeností uznávám, že lidský organismus je složitý mechanismus, na jehož aktuálním stavu se podílí genetické faktory a vlivy vnějšího prostředí. Podle salutogenetické koncepce zdraví na nás v každém okamžiku života působí individuální komplex pozitivních i negativních vlivů. Největší pravděpodobnost udržení zdraví mají lidé, kteří maximálně omezí vliv patogenů a podpoří vliv salutorů v každodenním režimu.

Eliminovat, očesat všechny tyto spolupůsobící komplexní a nesmírně komplikované vlivy na cezení jednoho koflíku bylinného čaje přes zuby je skutečně výrazem prostoduchosti až viditelné hlouposti. Redaktoři rozhlasu i televize mají nepopiratelný vliv na myšlení svých posluchačů a spoluobčanů. Lidé ke své škodě zjednodušeně předpokládají, že když se něco objeví v rádiu nebo televizi, potažmo v novinách, musí to být pravda, protože se domnívají, že konkrétní programy někdo musí předem slyšet a schválit. Jenže máme demokracii a s cenzurou je konec. Proto se musí ale současně zvýšit jistá autocenzura mediálních pracovníků. Redaktor rozhlasu se musí zamyslet nad svým příspěvkem i z pohledu jeho dopadu na posluchače. Protože špatná, nesmyslná informace může škodit. Může zabíjet.

Jsme zemí s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva na světě, máme poměrně krátkou průměrnou délku života, jsme na čtvrtém místě v Evropě v množství obézních. Jsme na tom prostě zdravotně špatně. Nemáme peníze na léčení, na nemocnice, operace atd. Je nezbytně nutné národ ozdravit. Lidé musí zvýšit množství salutorů a omezit vliv patogenů na svůj život. Musí přitom rozpoznat důležité a nedůležité postupy ovlivňování svého zdravotního stavu. V tom jim mají pomáhat mimochodem i média.

Největším problémem dneška podle našeho názoru, který je totožný s názorem Světové zdravotnické organizace WHO, je nedostatek pohybu. Ten má za následek sarcopenii, osteoporosu, obezitu, negativní posun kompozice těla atd. Důsledky nedostatku pohybu nelze odstranit žádným lékem, operací, pobytem v lázních nebo zázračným doplňkem výživy. Nebo pitím bylinných čajů přes zuby. Kdo chce být do vysokého věku nezávislý, výkonný a zdravý, musí prostě a jednoduše zařadit do každodenního života optimální fyzickou stimulaci, řečeno srozumitelněji, určité vhodné množství cvičení.

Nemusím se nad vyslechnutým rozhlasovým programem rozčilovat. Mohu si říci, že je redaktorka prostě neinformovaná nebo naivní a starat se dál o sebe. Jít si sám zacvičit. Jenže mne štve drzost, s jakou podobní mediální “experti” presentují veřejnosti nesmysly až blbosti. Utvrzují v posluchačích nesmyslnou, neopodstatněnou, nebezpečnou a ve svých důsledcích neobyčejně zhoubnou představu, že vypitím jednoho šálku bylinného čaje “udělali maximum pro své zdraví”.

Faktorů, podílejících se na okamžité úrovni našeho zdraví a zdatnosti je hodně. Některé jsou významnější a jiné méně. Při snaze o dlouhodobou regulaci úrovně zdraví musíme pozitivně ovlivňovat co nejvíce dostupných faktorů a z nich pak především ty, jejichž dopad na zdraví je podstatný. A jedním z nejsilnějších salutorů  (zdraví podporujících faktorů) je pohyb.

Když už jsem začal uklízením, zůstanu u něj. Představte si, že jste v rodinném domku rok neuklízeli. Všude špína, chuchvalce smetí. špinavá okna, špatný vzduch, zaprášené koberce, nevymalováno, po židlích se povaluje nevyprané prádlo a na kuchyňském stole neumyté nádobí. Je to ošklivá představa. Ale přesně v tomto stavu je organismus značné části obyvatel této země. A představte si, že ve snaze dát vše do pořádku vezmete ze stolu jeden hrníček od kávy, umyjete jej, dáte do skříně a spokojeně prohlásíte: “Udělal jsem maximum pro uklizení tohoto svinčíku”.

Vhodné, dlouhodobě pravidelně prováděné cvičení, se dá přirovnat ke každodennímu dvouhodinovému úklidu, který udržuje v domku ideální pořádek. Vypití jednoho šálku sebelepšího, sebelépe uvařeného a přes zuby cezeného bylinného čaje je ono umytí hrnku od kávy jednou za rok.

Pan ředitel Českého rozhlasu 2 by měl kontrolovat, co jeho zaměstnanci dělají. Protože díky podobně hloupým výrokům, jaký jsem vyslechl při úklidu, bude brzy jeho organizace ztrácet své příznivce.

Fitnet, 10. října 2007


LITERATURA:

  1. HOŠEK, V. (1994): Koncept salutogeneze, možnosti rozvíjení. In: Podpora zdraví.
  2. PAFFENBERGER, RS, OLSEN, E. (1996): LifeFit. Champaign, Humen Kinetics.
  3. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition,  and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Než začnete cvičit

Většina lidí nemusí před zahájením přiměřeného, citlivě sestaveného cvičebního programu navštívít svého lékaře a žádat jej o důkladnější zdravotní prohlídku. Toto není nějaké moje zbožné přání nebo…

Více informací

Roztroušená sklerosa a posilování

V roce 1984 jsem otevíral v nově vybudované posilovně TJ Favorit Brno cvičení pro ženy. Před zahájením provozu jsem přečetl veškerou dostupnou literaturu o cvičení a posilování žen. Spolehlivých zdrojů informací ale tehdy…

Více informací

Jedovaté prostředí

Vědci z „University of California, San Francisco“ (UCSF) označili za jednu z klíčových příčin vzniku epidemie dětské obezity, jednoho z nejpalčivějších zdravotnických problémů dneška, současnou „západní“ stravu,…

Více informací