travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Nápoje typu „cola“ pravděpodobně oslabují kosti žen

Pro budoucnost dnešní populace představuje řídnutí kostí jedno z největších ohrožení zdraví. Řídké kosti zvyšují pravděpodobnost vzniku zlomenin. Toto riziko navíc s rostoucí ochablostí svalů a zvyšujícím se věkem výrazně narůstá. Zlomeniny kostí a na ně navazující zdravotní komplikace přitom postihují především ženy. Je to sice krajně  nespravedlivé, ale je to tak. Ženám při snaze snížit riziko výskytu zlomenin nepomohou žádné „gender studies“ nebo lobování agresivních modrých punčoch v parlamentě za dosažení nerealizovatelných práv. Ženy musí pro zdraví svých kostí něco dělat. Ony samy. Zdravé kosti si nevymodlí ani jim je nepřidělí nějaký nový zákon. Pokud se budou chovat jako dosud, pokud nechají věcem volný průběh, zaplatí ve třetí třetině svého života mimořádně  vysokou cenu. Například ve Velké Británii došli vědci k závěru, že u zhruba 50% ze 3 milionů osob, trpících  s osteoporosou, vyústí něpříznivý stav kostí někdy během dalších let života ve zlomeninu.

Za hlavní viníky řídnutí kostí u žen se tradičně považuje pokles hladiny estrogenů (doprovázející proces ukončování reprodukční fáze života), nedostatečný přívod vápníku stravou, dysmorfofóbie (anorexie, bulimie, orthorexie) a nedostatek pohybu. Nyní k těmto tradičním viníkům křehkých kostí můžeme přiřadit další. Je jím pití nápojů typu cola.

Nedávno vyšel v časopise „the American Journal of Clinical Nutrition” článek s výsledky sledování 2500 mužů a žen ve věku kolem 60 let, žijících v oblasti Bostonu. Na základě vyplněných dotazníků došli vědci k závěru, že průměrná žena vyplije týdně 4 a průměrný muž 5 sklenek nebo plechovek coly. Všem sledovaným byla také přesně zjištěna hustota jejich kostí v oblasti pánve a u obratlů páteře. Výsledky byly zpracovány statistickými metodami, vyhodnoceny a posouzeny.

U mužů nebyl zjištěn žádný vztah mezi množstvím vypitých láhví coly a hustotou kostí. Výsledky však jasně prokázaly, že čím více nápojů typu „cola“ konzumují ženy, tím řidší jsou jejich pánevní kosti. Nezáleželo přitom na množství cukru, obsaženém v daném nápoji. Nápoje typu „LITE“ měly na stav kosti stejně negativní vliv, jako nápoje obsahující klasická sladidla. Výsledky se nezměnily, ani když byly vyloučeny další možné vlivy na stav kostí, například věk, příjem vápníku, konzumace alkoholu nebo kouření. Ženy, které denně vypily alespoň jednu skleničku coly, měly o 5% nižší hustotu kostní tkáně.

Vědci nedokáží přesně specifikovat, která látka v nápojích cola daný pokles hustoty kostí způsobuje. Podezření padá na kyselinu fosforečnou, která se může podílet na zvýšeném vylučování vápníku z těla. Typická plechovka coly obsahuje 44 až 62 mg, plechovka dietní coly zhruba 27 až 39 mg této kyseliny.

Někteří odborníci se domnívají, že příčina nepříznivého stavu kostí starších žen je prozaičtější. V minulosti ženy pily mnohem více mléka a mléčných nápojů. Ty v dnešní době vystřídaly nápoje typu cola. Vápník, dodávaný dříve mlékem, prostě dnešním ženám chybí. Realizátoři výzkumu v komentáři k výstupům upozorňují, že výsledky jejich studie je nutné potvrdit dalšími, přesnějšími výzkumy. Přesto mohou ženy již dnes zjištěná fakta vzít do úvahy při rozhodování o množství konzumovaných nápojů typu cola.

O co více nejasností je v oblasti vazeb mezi stravou, resp. pitím nápojů, a stavem kostí, o to jasnější je situace ve vztahu mezi pohybem a hustotou kostí. Organismus udržuje kapacitu všech svých orgánů v rovnováze. Pokud například zeslábnou naše svaly, automaticky se snižuje i hustota kostí, síla šlach a vazů. Péče o stav svalů je tedy nejlepším způsobem, jak předcházet řídnutí kostí a tím i nebezpečným zlomeninám. Stav svalů můžeme posoudit vizuálně. Na kosti nevidíme. Navíc kosti nebolí, nijak na svůj horšící se stav neupozorňují. Zlomenina je vždy „bleskem z čistého nebe“.

Výzkumy například prokázaly, že pokud ženy běhají, zvýší se hustota kostí stehen a páteře, minimálně se mění hustota kostí paží a trupu. Pokud ženy plavou, změny hustoty kostí jsou nulové. Ideální aktivitou z pohledu pozitivního ovlivňování stavu kostí je posilování. Vhodně sestavený, individuální posilovací program dnes představuje jedinou skutečně účinnou intervenci ve snaze zabránit osteoporose.

Důsledky zlomenin kostí, zvláště u žen vyššího věku, jsou tragické. Je nesnadné zlomeninou navozený stav zvrátit a vrátit se zpět do plně funkčního, samostatného, na pomoci okolí nezávislého života. Proto má v současnosti každá soudná žena pravidelně posilovat ve fitcentru. Bez ohledu na věk. Čím starší žena cvičí, tím pozitivnější dopady na její zdraví cvičení přináší (Evans, Rosenberg, 1991). Posilovací program má sestavit, alespoň zpočátku, odbornice v otázkách cvičení, která má současně dostatek znalostí o zvláštnostech organismu žen. Poplatky za služby odborníků na cvičení a za permanentku do fitcentra jsou v porovnání s efektem, který pravidelné, vhodně sestavené cvičení přináší, doslova směšné.

Je pozdě plakat nad rozlitým mlékem. Jakmile se jednou zdraví naruší, stojí jeho znovuzískání ohromné úsilí a spousty peněz. A plný úspěch není nikdy jistý. Je lépe problémům předcházet než je pracně napravovat. V prevenci vzniku osteoporosy nestačí jen pohodlně polykat pilulky vápníku, nepít nápoje typu cola nebo spoléhat na hormonální doplňkovou léčbu. To vše je druhotné. Klíčovým faktorem udržení zdraví kostí je pravidelná, vhodná pohybová aktivita. Nejlepší pak je cvičení ve fitcentru, umožňující nastavit zátěž přesně podle možností a potřeb konkrétní klientky. 


     LITERATURA:

  1. CADORE, EL, BRENTANO, MA, KRUEL, LM. (2005): Effects of the physical activity on the bone mineral density and bone remodelation. In.: Rev Bras Med Esporte _ Vol. 11, Nº 6 – Nov/Dez, 2005.
  2. CHAN, KM, ANDERSON, M, LAU, EM. (2003): Exercise interventions: defusing the world’s osteoporosis time bomb. In.: Bulletin of the World Health Organization; 81:827-830.
  3. Department of Health and Human Services (2004): Bone Health and Osteoporosis A Report of the Surgeon General.
  4. EVANS, WJ, ROSENBERG, IH. (1991): Biomarkers. New York, Simon and Schuster.
  5. US Department of Health and Human Services (2006): Determinants of Bone Strength and Impact of Antiresorptive Therapy.
  6. WARBURTON, DE, NICOL, CW, BREDIN, SS. (2006): Health benefits of physical activity: the evidence. In.: CMAJ • March 14, 2006, Review.
  7. WHELDON, J. (2006): Women warned to stop drinking cola to avoid brittle bones. In.: Daily Mail, 6. října.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Je obezita nemoc?

Již delší dobu sleduji na Internetu pozvolný vzestup velmi nebezpečného trendu. Snahy definovat obezitu jako nemoc. V této velké hře o peníze hrají hlavní roli farmaceutické společnosti a lékaři. Trend udělat z boubelatých…

Více informací

Děti a chronické poruchy zdraví

Děti byly v minulých stoletích ohrožovány především infekčními chorobami. Po narození není ještě imunitní systém plně funkční a musí se nejprve naučit rozpoznávat jednotlivé škodlivé organismy a látky, najít způsob,…

Více informací

Aktivní koncepce vzhledu

Většina populace má poměrně jasnou představu o tom, jak chce vypadat. Každá doba vždy přináší jisté, více či méně reálné, vzory vzhledu, které daná populace opět více či méně akceptuje a má tendenci se jim přiblížit.…

Více informací