Trenér pro každého. Posilování.

Vydavatel:
Český ústřední výbor ČSTV
a Česká státní pojišťovna prostřednictvím podniku
ČO ČSTV Sportpropag
Praha 1984.
Text: Vladimír Kolouch
Metodické kresby: Alexandr Ulma

Jedna z prvních publikací, které presentovali posilování moderním způsobem, oproštěným od balastu tradičního sportovního a kulturistického pojetí. Posilovací je difinováno jako vhodná pohybová aktivita pro celoživotní udržení vysoké funkční kapacity nejen svalů, ale i vnitřních orgánů, především srdce.

V dané době vycházely články a statě, které označovaly posilování za aktivitu pro běžnou populaci i pro sportovce naprosto nevhodnou až nebezpečnou (Zelenka). V podobném duchu pojednávaly o posilování i odpovídající statě v učebnicích pro lékařské fakulty. V této a následujících publikacích autor nevhodné názory na posilování přesvědčivě vyvracel.

OBSAH

  1. Úvodem
  2. Proč posilovat?
  3. Jak posilovat?
  4. Výživa a životospráva
  5. Vzory posilovacích programů
  6. Kruhový posiloací program
  7. Závěr
  8. Literatura

Mohlo by vás zajímat

Mají se ve fitcentru ženy vyhýbat některým přístrojům?

Stále více žen si uvědomuje, že aerobní cvičení je jen jednou z forem stimulace pohybového systému. A stále více argumentů prokazuje, že není tím nejvýhodnějším cvičením z pohledu pozitivního vlivu na postavu…

Více informací

Klíčem je výdej

Jedním z rizikových faktorů vzniku a rozvoje srdečně-cévních chorob je nadměrná akumulace tuku v těle - obezita. Přitom srdečně cévní choroby stále představují nejčastější příčinu invalidity a smrti ve všech…

Více informací

Kongres k problematice kardiometabolického zdraví

Je obecně známou skutečností, že se během posledního století podstatně změnily hlavní příčiny úmrtí v populaci. Zatímco v roce 1900 umírali lidé hlavně vinou infekčních nemocí, tuberkulosy, chřipek a zápalu plic, dnes…

Více informací