Ve fitcentrech přibývá šedin a vrásek

Donedávna „okupovali“ fitcentra mladí lidé. Svalnatí chlapíci se soustředili na nárůst svalů paží, hrudníku a ramen, štíhlé a pružné „mladice“ se pokoušely snížit množství tuku na stehnech a zadečku a „tónovat“ své břišní a zádové svaly. Pokud se do tohoto prostředí dostal starší člověk, připadal si zde osamělý, nejistý a nevítaný. Tento nepřirozený stav se začíná měnit. Pozitivní trend složení návštěvníků „fitek“ alespoň zaznamenala obchodní organizace „the International Health, Racquet & Sportsclub Association“ (IHRSA), věnující se otázkám propagace oblasti fitness a wellness.

Lidé ve věku nad 55 let dnes představují nejrychleji rostoucí segment společnosti většiny průmyslově rozvinutých zemí. Ještě donedávna se jim doporučovalo odpočívat a užívat si pohodlí, které umožňuje vyšší věk. Nyní se ale situace dramaticky mění. Stále více seniorů si uvědomuje, že pokles zdatnosti a výkonnosti, přičítaný procesu stárnutí, je ve skutečnosti spíše důsledkem obecně převažující pohybové pasivity.

Dokazují to přesvědčivě výsledky řady vědeckých výzkumů. Například Wayne C. Levy, M.D., F.A.C.C., z University ve Washingtonu srovnával výkonnost osob ve věku 20-30 let (15 žen a 12 mužů) s výkonností seniorů ve věku 60-75 let (16 žen a 18 mužů). Při vstupních testech starší lidé potřebovali při stejné rychlosti chůze v porovnání s mladšími osobami o 20% více kyslíku a zátěž jim připadala podstatně namáhavější. Maximální spotřeba kyslíku (schopnost dopravit kyslík do pracujících svalů) byla u mladší skupiny o 42% vyšší.

Poté obě skupiny podstoupili cvičební program (3krát týdně po dobu 6 měsíců, délka programu 90 minut, z toho 30 minut jogging, 30 minut jízda na kole a 30 minut strečink). Měření po ukončení výzkumu ukázala, že schopnost seniorů dopravit krev do pracujících svalů se zvýšila o 29%, u mladých účastníků výzkumu se výkonnost zlepšila o pouhá 2%. Mladí lidé měli ze cvičení mírný prospěch. U starších cvičenců však zlepšení představovalo zásadní zlepšení zdatnosti. Autoři považují dosažené výsledky za jasný důkaz toho, že převažující část poklesu zdatnosti seniorů je zapříčiněna jejich pohybovou pasivitou a nikoli vlastním procesem stárnutí.

V mládí cvičíme proto, že chceme být v kolektivu, soutěžit, srovnávat svoji výkonnost s ostatními. Ve středním věku nás cvičení přitahuje především svojí kapacitou pozitivně ovlivnit postavu. Ve stáří zpomaluje vhodně zvolená pohybová zátěž pokles naší zdatnosti, oddaluje a zkracuje fázi života, v níž jsme závislí na pomoci okolí. Tyto vztahy si uvědomuje stále více seniorů.

V roce 1987 navštěvovalo v USA fitcentra a posilovny celkem 1,5 milionu osob ve věku nad 55 let. V roce 2003 to již bylo 6,8 milionů a v roce 2004 více jak 10 milionů. Jejich cílem není mít vyrýsované čtverečky svalů na břiše nebo ohromovat mohutným svalstvem hrudníku, ramen nebo stehen. Hlavním cílem je udržet funkční kapacitu klíčových orgánových systémů, zabránit vzniku sarcopenie a osteoporosy, předejít pádům a dalším poškozením zdraví, pramenícím především ze ztrát svalové hmoty.

Když jsem v roce 1994 na pozvání Hany M. Welburn navštívil poprvé Anglii, překvapilo mne složení cvičících v prostorově ohromných fitcentrech FitnessFirst a David Lloyd Company. Mladé „svalovce“ jsem tu viděl poskrovnu. Většina návštěvníků byla středního věku. Tito lidé si na cvičení zvykli, poznali jeho pozitivní dopad na zdraví a kvalitu života. Proto zůstávají i přes zvyšující se věk fitcentrům věrní.

Na stránkách stránky „fitnet.cz“ již dlouho upozorňujeme čtenáře na skutečnost, že „cvičení je pro mladé lidi vhodné, pro seniory je nezbytné“. Ve svých kurzech pro získání kvalifikace „Instruktor fitcentra“ věnujeme otázkám cvičení a zvláště posilování seniorů velkou pozornost. Trend „přibývání šedin a vrásek“ ve fitcentrech jsme předvídali a vítáme jej. Je výrazem toho, že značná část stárnoucí populace pochopila základní fysiologické zákonitosti a začíná se jimi i řídit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. MURPHY, A. (2008): Declines In Exercise Capacity May Be Due To Lack Of Training, Not Just Age. In.: Medical News Today.
  2. It's Not Your Daughter's Health Club Anymore. In.: HealthDay, Sunday, May 14, 2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Nehrajte si s diabetem

Pohybujeme se každým rokem méně a méně. Naše práce je fyzicky nenáročná, aktivity volného času pasivnější. Sedíme v práci, v dopravních prostředcích, v kině, divadle, na koncertech, doma u televize. Ruku dáme nad hlavu…

Více informací

Dnešní obézní dětí mohou umírat dříve než jejich rodiče

Svět se dramaticky mění. Nastalé změny přináší do našich životů mnoho pozitivního. Bohužel i nové, v historii lidstva bezprecedentní hrozby. Jednou z nejvážnějších představuje nedostatek pohybu. Všudypřítomná pohybová…

Více informací

Artróza

Jsme první generací, které - slovy vynikajícího biologa profesora FW. Boothe - “příroda předala do vlastních rukou péči o svůj pohybový systém”. Pohyb byl téměř celou dosavadní historii lidstva neodlučitelnou složkou všech…

Více informací