Senioři a doporučení ke cvičení

Ve své vzdělávací a poradenské praxi se neustále setkáváme s jevem, který nám připadá velmi zarážející. Ohrožuje totiž zdraví a kvalitu života velkému - a neustále se zvyšujícímu - segmentu společnosti – seniorům. Starší člověk si přečte na naší Internetové stránce články, kterými dokazujeme výhody pravidelného cvičení - a zvláště posilování - pro seniory. Zajde ke svému lékaři - a od něj uslyší jednoznačné odmítnutí námi publikovaných názorů a obvykle i varování typu: “Posilování pro vás absolutně nepřichází v úvahu, mohlo by vám spíše ublížit”. Toto autoritativní tvrzení lékaře většinu zájemců z řad seniorů od posilování odradí natolik, že svůj zájem o tento progresivní typ cvičení raději vzdají. Tím automaticky ztrácí naději na zlepšení svého stavu, na zvýšení své zdatnosti a úrovně zdraví.

Jsou ale i odvážnější, kteří se rozhodnou přes uvedené odmítnutí autority - tj. lékaře - dát posilování šanci. Dohodnou si u nás konzultaci, přijdou, vyšetříme je, sestavíme jim program a seznámíme je s jeho optimálním prováděním. Poté klienti odjíždí a cvičí sami ve svém městě nebo vesnici. Někteří se nedokáží vymanit z dlouholetých zvyků nebo nezvládnou řešení problémů, související s vyhledáním vhodného fitcentra, zakoupením činek apod. - a zanedlouho cvičení zanechají. K naší radosti však přibývá těch, kteří překonají počáteční obtíže a později nás informují o svých úspěších a o výrazném zlepšení své výkonnosti a zdatnosti. Jsou to příjemné informace a dodávají nám chuť do další práce.

Cvičení dnes představuje nejsilnější a nejúčinnější salutor, tj. faktor posilující zdraví. Z forem cvičení je pro seniory nejvhodnější posilování. Za tímto tvrzením si stoprocentně stojíme a jsme ochotni je kdykoli a před kýmkoli obhájit. Máme ohromné množství argumentů a každým dnem přibývají další. Přesto se dnes a denně setkáme s tvrzením o nevhodnosti posilování pro seniory u převažující části lékařů. Kde je pravda? Kdo má nedostatečné vzdělání nebo kdo zaspal?

Nedávno jsme četli vyjádření vlivné lékařské organizace “American Medical Association” s názvem “Výhody cvičení pro starší občany”. MUDr. Thomas M. Gill z lékařské fakulty Yale University v ní konstatuje, že důkazy, svědčící o prospěchu cvičení u seniorů, jsou dnes naprosto přesvědčivé a nepopiratelné. Přesto existuje riziko náhlého selhání srdce při zvýšené zátěži a proto je nutné před zahájením zvýšené zátěže konzultovat svůj záměr cvičit s lékařem. Čím starší je zájemce o cvičení, tím větši význam se názoru lékaře o vhodnosti zátěže přisuzuje. Lékař obvykle odešle pacienta na zátěžové vyšetření, které může odhalit skrytá poškození srdce a cév. Lékař též může navrhnout další postupy posouzení schopnosti pacienta snášet zvýšenou zátěž.

Zátěžové vyšetření a další diagnostické postupy jsou však finančně i časově náročné. Proto se k nim lékaři neradi uchylují a ani pacienti po nich nijak zvláště netouží. Mohou totiž ve vyšetřovaném vyvolat pocity nadměrných obav o zdraví. Riziko infarktu je přitom u 79leté ženy bez příznaků nemoci srdce na hladině 1,3%. Pokud tato žena zahájí intenzivní cvičení 3krát v týdnu, zvyšuje se toto riziko na hladinu 1,6%. U muže ve věku 90 let je pak uvedené riziko bez intenzivní zátěže na hladině 3,9% a zátěží se zvyšuje na 4,8. Pokud je zátěž méně intenzivní, snižuje se i uvedené riziko. Zároveň ale lékaři zdůrazňují fakt, že „akutní velmi mírné riziko vzniku infarktu při intenzivní zátěži je kompenzováno značným poklesem rizika nejen infarktu, ale i dalších závažných zdravotních stavů, u pravidelně cvičících v porovnání s pohybově pasivními seniory“.

Autoři svoje stanovisko ke cvičení seniorů uzavírají následujícími slovy: “Současná doporučení, týkající se zátěžového vyšetření před cvičením, jsou nevhodná pro většinu starších osob, které mají zájem udržet nebo znovu obnovit svoje fyzické funkce prostřednictvím cvičebních programů. Jakákoli i dobře míněná rozhodnutí, která budou dále odstrašovat většinu seniorů od tělesné zátěže, způsobí více škody jak užitku. I když je nutné realizovat další výzkumy o vlivu zátěže na organismus starších lidí, můžeme oprávněně vyzvat všechny lékaře, aby doporučili všem svým pacientům cvičení a seznámili je s rozumnými opatřeními, kterými mohou minimalizovat riziko poškození srdce při zahájení cvičebního programu”.

Cvičení je prospěšné a riziko poškození zdraví při zvýšení zátěže minimální. Kde je tedy problém? Podle našeho názoru právě ve větě: “Lékaři mají pacienty seznámit s rozumnými opatřeními, kterými minimalizují možná poškození”. Nalijme si čistého vína. Většina lékařů nemá dost času “seznámit pacienta s rozumnými opatřeními”. Tento klíčový prvek prospěšnosti cvičení se nedá “okecat” jednou nebo dvěma větami. Lékař nemá čas vyšetřit funkční stav hybného systému, doporučit pacientovi správnou techniku cvičení, vhodnou intenzitu a objem zvolené zátěže.

Lékař na to nemá nejen čas, ale ani vědomosti, znalosti a zkušenosti. Musí se věnovat jiným, rychle se rozvíjejícím, oblastem své práce, jako je studium nových diagnostických postupů, sledování změn trhu s léky apod.. Pokud sám nemá zkušenost se sestavováním cvičebních nebo posilovacích programů, mohou jeho rady spíše uškodit než prospět.

Proto dnes ve světě vznikla a rychle se rozvíjí nová oblast služeb - “exercise specialists” - specialistů na otázky cvičení. Patří k nim „instruktoři fitcenter“, „osobní trenéři“, „fitness konzultanti“. Lidé si ale teprve na jejich služby začínají zvykat. Čím starší je zájemce o cvičení, tím větší prospěch mu spolupráce s takovým specialistou může přinést. Pokud totiž necvičí mladý člověk, jeho zdraví a kvalita života to aktuálně, tj. během nějakých deseti nebo dvaceti let, podstatně neovlivní. Pokud ale necvičí senior, mohou se jeho úroveň zdraví a kvalita života dostat na zlomek té úrovně, jakou by měly, kdyby pravidelně cvičil. Tento fakt si musí co nejdříve uvědomit nejen senioři. ale především jejich lékaři. Ti by se pak neměli stavět do role expertů v oblasti, ve které nebyli vzděláváni a tudíž jí nerozumí. A měli by pacientům doporučovat konzultaci u odborníků na cvičení.

Lékaři, kteří své pacienty odrazují od cvičení stejně jako lékaři, kteří špatně radí, spíše jejich zdraví škodí než prospívají.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. American Medical Association (2000): Physical Activity And Exercise Benefit Older Persons. In.: Medical Library.
  2. LEVIN, A. (2003): Strength Training May Help Elderly Rebuild Muscles, Improve Health. In.: American Journal of Preventive Medicine:
  3. SHANGOLD, MM, SHERMAN, C. (1998): Exercise for Midlife Women. In.: Physsportsmed, Vol. 26, No. 12, December.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Zůstaňte aktivní, žijte lépe a déle!

Před necelým stoletím oslovil řečník známého českého spisovatele při oslavě jeho padesátin na naší dobu naprosto nepředstavitelnými slovy: "Velevážený kmete". Nikdo se tomu nedivil, oslavenec se cítil poctěn a byl…

Více informací

Čím jste starší, tím významnější je pro vás posilování!

Herci, zpěváci, režiséři a další komedianti chtějí vydělávat. Automobilky chtějí vydělávat. Producenti potravin a supermarkety chtějí vydělávat. Všichni dohromady vytváří současné obesogenní prostředí. Proto přibývá…

Více informací

Jsou doplňky výživy prospěšné nebo nebezpečné?

Většina lidí žije v domnění, že problematika dopingu, tj. záměrné a vědomé konzumace látek zvyšujících výkonnost, je omezena na vrcholový sport. Ve snaze o dosažení zdatnosti a výkonnosti, která umožňuje uživit se…

Více informací