Pozor na vysoký tlak krve!

Hypertenze (vysoký tlak krve) zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu a mozkové příhody. Tyto nemoci představují první a třetí nejčastější příčinu smrti ve všech průmyslově vyspělých zemích světa. Zvýšený tlak krve však ohrožuje naše zdraví i tím, že se podílí na genezi řady závažných chorob, například městnavého selhání srdce nebo nemocí, poškozujících ledviny a zrak. Není dobré mít vysoký krevní tlak!

V minulosti byli lékaři ke zvýšené hladině krevního tlaku shovívaví. Tvrdilo se dokonce, že hladina systolického tlaku, pokud od ní odečteme hodnotu sto, může odpovídat věku pacienta. Šedesátník tak mohl být spokojený, pokud mu lékař naměřil hodnotu systolického tlaku 160 mm Hg. Pak se ukázalo, že z hlediska ohrožení zdraví je významnější hodnota diastolického tlaku krve. V posledních letech se za normální považoval tlak krve do hladiny 140/90 mm Hg. Vyšší, zdraví již prokazatelně ohrožující hladina, přitom byla zaznamenána u dvou třetin amerických seniorů. A u 25% obézních dětí.

Dnes přichází odborníci s termínem “prehypertenze”. Označuje hladinu tlaku krve v rozmezí 120/80 až 139/89 mm Hg. Hladina vyšší než normální ale pod zónou, tradičně chápanou jako nebezpečnou. Názory lékařů na prehypertenzi se rozcházejí. Nejnovější výzkumy však prokázaly, že krevní tlak v zóně prehypertenze zvyšuje riziko infarktu na trojnásobek v porovnání s osobami s normálním tlakem. Pravděpodobnost rozvoje některé z nemocí srdce je u prehypertoniků vyšší 1,7 krát. Podle statistik, publikovaných nedávno v USA, spadá do kategorie osob s prehypertenzí 59 milionů občanů.

Jak stárneme, hladina krevního tlaku má tendenci se zvyšovat. Při současném nezdravém životním stylu se odhaduje, že osoba středního věku má 90% pravděpodobnost vzniku hypertenze během zbývajících let života. Z těchto údajů jasně vyplývá, že se musíme o svoji hladinu krve aktivně starat. Dnes většina lidí má více znalostí o svém mobilu než o svém těle. Důsledky tohoto nelogického přístupu k vlastnímu tělu jsou silně neradostné.

Jakmile zjistíme, že se hladina tlaku krve zvýšila, je nutné něco dělat. Čím dříve vznikající poruchu začneme léčit, tím lépe. Je to stejné jako s obezitou. Snadnější je shodit dva nadbytečné kilogramy než dejme tomu kilogramů třicet. Na prvním místě je nutné pravidelně sledovat hladinu tlaku krve. Neměli bychom ale spoléhat na různé přístroje, které nabízí obchodní centra nebo věřit výsledkům různých pouličních měřidel. Jsou nepřesná a mohou nás ukolébat v nepravdivém závěru, že je s námi vše v pořádku. Krevní tlak má měřit odborník - lékař, zdravotní sestra, fitness konzultant nebo osobní trenér s dostatečnou praxí a zkušeností s tímto měřením. Při návštěvách lékaře, zvláště pokud jsme již starší, má nám být nejméně jednou za rok automaticky změřena hladina krevního tlaku. Pokud se k tomu lékař nemá, máme jej o toto měření důrazně požádat.

Při prokázaném zvýšení hladiny tlaku krve máme nejprve změnit způsob života. Začít pravidelně cvičit, snížit tělesnou hmotnost, omezit spotřebu soli, omezit pití alkoholu,  přestat kouřit, jíst více ovoce a zeleniny a snížit spotřebu tuků. Léky mají být nasazeny až v případě, kdy změny životního stylu nevedly ke zlepšení stavu. Léky ostatně většinou nepomáhají při léčbě prehypertenze. Mají své oprávnění až v případě plně rozvinuté poruchy regulace hladiny tlaku krve. V každém případě však musíme brát prehypertenzi vážně a vystupovat proti ní se stejným důrazem, jako proti jasně prokázané hypertenzi.

Dlouhá desetiletí se chybně považovalo cvičení se zátěžemi za nevhodné, ba dokonce za jednu z příčin vzniku hypertenze. Dnešní poznatky jasně prokázaly, že posilování vede k nižší resistenci periférie těla a tím přispívá k udržení tlaku krve v normě. Máme k dispozici i publikace, v nichž je posilování jasně definováno jako prostředek ke snížení tlaku krve, zvláště diastolického (Graves. Franklin, 2001). Na základě více jak 35 let praxe můžeme zodpovědně prohlásit, že posilování (cvičení ve fitcentru s činkami, kladkami a na přístrojích) je účinný nástroj celoživotní kontroly hladiny krevního tlaku. Kdo chce zabránit vzniku prehypertenze a hypertenze, měl by pravidelně posilovat.

Pokud trpíte prehypertenzí nebo hypertenzí, ale nemáte zkušenosti se cvičením ve fitcentru, rozhodně si zaplaťte služby odborníka na otázky cvičení (osobního trenéra, fitness konzultanta). Tito odborníci nejen dokáží posoudit váš aktuální tělesný stav, včetně zjištění a posouzení tlaku krve, ale mohou na základě vaší reakce na stanovenou zátěž citlivě upravovat velikost zátěže případně navrhnout další zdraví prospěšné zásahy do vašeho způsobu života.

Pravidelným, technicky správným cvičením ve fitcentru můžete udržet většinu života tlak krve v normě. Nečekejte, kam vás až život “nakope”. Kdy vám lékař oznámí, že trpíte hypertenzí. Buďte aktivní. Určujte si svoji cestu úskalími života sami.

LITERATURA:

  1. THOMPSON, D. (2006): Blood Pressure Woes Start Earlier Than You Think. In.: HealthDay News, June 23.
  2. GRAVES, JE, FRANKLIN, BA. (2001): Resistance training for health and rehabilitation. Champaign, Human Kinetics.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Nesedět! Hýbat se!

Včera jsem na stránku fitnet.eu dal krátkou informaci o nejnovějším oficiálním stanovisku Americké společnosti sportovní medicíny (the American College of Sports Medicine - ACSM) ke cvičení zjevně zdravých dospělých občanů...
více...
Nesedět! Hýbat se!

Ženy a zlomeniny kostí

Zlomeniny kostí představují v každém věku závažné ohrožení zdraví a mnohdy i života, přináší bolest, omezují pohyblivost, zapříčiňují finanční ztráty a další výrazné potíže. Výskyt zlomenin se zvyšuje...
více...
Ženy a zlomeniny kostí

Volba vhodné pohybové aktivity

Lékaři i tělovýchovní pracovníci se shodují v tom, že děti se mají více pohybovat. Klasické učebnice na tělovýchovných a lékařských fakultách doporučují pro děti především aktivity aerobního charakteru - chůzi,...
více...
Volba vhodné pohybové aktivity