travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Kongres k problematice kardiometabolického zdraví

Je obecně známou skutečností, že se během posledního století podstatně změnily hlavní příčiny úmrtí v populaci. Zatímco v roce 1900 umírali lidé hlavně vinou infekčních nemocí, tuberkulosy, chřipek a zápalu plic, dnes jsou nejaktivnějšími zabijáky nemoci srdce, nádorová onemocnění a mozkové příhody. Naši předci byli proti většině nemocí bezbranní, protože se objevovaly obvykle nečekaně a jejich průběh byl překotný. Pokud nebyl napadený dostatečně odolný, během krátké doby umíral. Léky, pokud vůbec nějaké byly, hrály druhořadnou roli. Pokud pacient atak choroby odrazil, byl proti ní po zbytek života imunní. Dnešní nemoci se vyvíjí většinou mnoho let až desítek let. Jejich příčinou nejsou mikroorganismy nebo viry, ale sumace negativních podprahových vlivů, měnících pozvolna průběh metabolických procesů v těle. Kdykoli během latentního vývoje choroby lze změnou způsobu života postup nemoci ovlivnit. Většinou i navodit cestu zpět k plnému zdraví. Jiným způsobem života běh metabolismu vrátit k původnímu nastavení.

Svět se nachází na jisté křižovatce. Průměrný věk se celé minulé století prodlužoval. Zvýšil se tak enormně počet seniorů.  Současně se snížila namáhavost většiny povolání a zvýšila se dostupnost energeticky hutné stravy. Přibývá obézních osob, nadměrné zásoby tuku ohrožují dokonce i děti a dospívající, tedy silné skupiny populace, které donedávna charakterizovala spíše hubenost až vychrtlost. Obesita je dokořán otevřenou branou do světa metabolických poruch. Podílí se mimo jiné na bezprecedentním vzestupu metabolického syndromu, diabetu, nemocí srdce, mozkových příhod a rakovin. Kromě nesmírného tělesného a psychického utrpení pro postižené a jejich nejbližší představuje prudký růst výskytu uvedených nemocí i obrovskou finanční zátěž. Jak pro postižené a jejich rodiny, tak i pro zdravotní a sociální systémy a celkovou ekonomiku dané země.

Lékařská věda se v posledních desetiletích výrazně zlepšila. Lékaři mají k dispozici moderní diagnostické přístroje (počítačová tomografie, rentgeny, magnetická resonance atd.), zdokonalily se postupy operačních výkonů (např. laparoskopie), některé přístroje umožňují přežívat i desítky let lidem, kteří by ještě před pár lety vinou nemoci brzy zemřeli (např. dialýza). Jinak řečeno, díky moderním technikám dokáží lékaři nemoc dříve odhalit, efektivněji zasáhnout a dlouhodobě její průběh kontrolovat. Jenže to není zadarmo. Výdaje na zdravotnictví strmě stoupají.

Ve dnech 19-21. října 2006 se v Marriott Copley Place v Bostonu, USA, sejdou odborníci z mnoha oborů a budou diskutovat současný stav v oblasti prevence a léčby diabetu s cílem snížit riziko onemocnění srdce pacientů. Lékaři používají relativně nový termín “kardiometabolické zdraví”. Demonstrují tak sémanticky skutečnost, že v současné době představuje pro zdraví populace světa největší nebezpečí souhrnný dopad následujících stavů: obezity, metabolického syndromu, diabetu a kardiovaskulárních chorob.

Nejedná se o nějaké bezvýznamné setkání, na němž si vědci popovídají, popijí na slavnostním banketu a odjedou zpět na svá pracoviště. A budou mít k dobru další čárku za účast na konferenci. Akci podporují a aktivně na ní participují následující organizace: the American Diabetes Association; the American Heart Association (Council on Clinical Cardiology, Epidemiology and Prevention, and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism); The Endocrine Society; American Society of Hypertension; American Society of Preventive Cardiology; Preventive Cardiology Nursing Association; American College of Preventive Medicine; Association of Black Cardiologists; Association of Physician Assistants in Cardiology; American Society of Endocrine Physician Assistants; American Medical Woman’s Association; and the Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention.

Od kongresu se očekává, že na něm bude definován termín “kardiometabolické zdraví”, posoudí se trendy vzniku a rozvoje obezity i diabetu, a budou diskutovány postupy prevence vzniku metabolických a srdečně-cévních komplikací obezity. Vychází se z předpokladu, že obezita a na ni navazující komplikace představují největší výzvu zdravotnickým systémům většiny zemí světa v příštích desetiletích. “Kardiometabolická rizika se stala epidemií, kterou jsme dlouhá léta podceňovali a přehlíželi” řekl profesor Richard Nesto, MD, z “Harvard Medical School”. S jeho názorem dnes souhlasí většina lékařů a odborných společností.

Při vší úctě k lékařům se domnívám, že jejich setkání bude opět jen kolbištěm, na němž se bude bojovat o to, kdo na současném děsivém stavu společnosti nejvíce vydělá. Lékaři budou objevovat další postupy léčby (a nechají si za to dobře zaplatit, jistě že po právu), výrobci léků vtrhnou na trh s novými zázračnými preparáty (snad lepšími než byl lék Vioxx, a logicky za ně budou chtít více peníz), nemocnice se vybaví dalšími složitými přístroji a zařízením (a léčba v nich se tím opět prodraží, neboť náklady se musí započítat do ceny za pobyt).

Občan bude sedět dále před monitorem počítače, na poradách a jednáních, za volantem svého automobilu. Tuto pohybovou pasivitu bude kompenzovat jinou pohybovou pasivitou: posedáváním u svého televizoru, v koncertních sálech, kinech a divadlech, v restauracích a na plážích u moře. K tomu bude pod vlivem reklamy popíjet CocaColu a další energeticky hutné nápoje a dopřávat si chutné, mastné potravinářské výrobky. Tímto nerozumným chováním si způsobí metabolické potíže. Vydělá přitom sice dost peněz, ale ty zase zaplatí za léčbu. Takové životní perpetum mobile.

Domnívám se, že problémy zdraví současné společnosti nevyřeší lékaři. Naopak, čím účinnější bude léčba, tím více lidí bude dále ignorovat vážné změny, navozené současným nezdravým způsobem života. Lidé budou hlavně konzumovat, tloustnout a spoléhat na to, že je lékaři ze vzniklých potíží vyléčí. President George W. Bush označil ve zprávě o stavu Unie americkou kulturu za “patologickou” a vyzval občany, aby před ní bránili svoje děti. V čem je tato kultura patologická? Vede nás k vyhledávání pohodlí a příjemností a odrazuje nás od dlouhodobé, racionální kontroly cesty životem. Televize dnes a denně přináší lživé, podvodné reklamy, jejichž jediným cílem je podvést a okrást diváka. Navést jej na cestu k nemoci a metabolickým poruchám.

Cestou ze současného stavu je navození situace, v níž každý bude platit sám za svoje chyby. Pokud někdo váží ve 30 letech 150 kg, kouří, pije a povaluje se u televize, a v padesáti je vinou rozvinutých kardiometabolických chorob invalida, měl by spadnout na samou hranici ekonomického přežití. Neměl by mít právo na solidaritu ostatních. Neměl by dostat ani halíř od těch, kteří zodpovědně přistupovali k svému životu. Kteří se střídmě stravovali, pravidelně cvičili, kontrolovali svoji hmotnost. Protože pokud budou lidé trestáni za zodpovědnost a odměňování za hloupost a nezodpovědnost, nic se v tomto světě nezmění.

Žádný lék na světě nevyléčí obezitu. Obezita je výsledkem dlouhodobého nepoměru mezi příjmem a výdejem energie. Kdo nechce být obézní, musí se na prvním místě starat o svoje svalstvo. Nesmí dovolit jeho ztráty. Samozřejmě musí regulovat do jisté míry i přívod energie. To je ale až druhotná otázka. Klíčem v regulaci hmotnosti je výdej. A ten je nejvíce ovlivněn množstvím svalů. Svaly reagují na podněty vnějšího prostředí. Pokud nejsou využívány v plném spektru své kapacity (tedy i zátěží na hladině 70-100% maximálního výkonu), atrofují. Tím se oslabují kosti, mění se metabolické procesy a vytváří se úrodná půda pro vznik závažných nemocí. Pokud svaly zatěžujeme, udržuje se jejich kapacita, nebo se i zvyšuje. Pak máme zajištěn vysoký bazální výdej energie a optimální průběh většiny metabolických procesů. Jsme účinně chráněni před obezitou.

Přeji špičkovým světovým odborníkům příjemný pobyt na připravovaném kongresu. Dopředu ale odhaduji, že jejich setkání nic převratného nepřinese. Navrhuji setkání odborníků v otázkách cvičení. Věřím pevně, že jejich jednání by mělo daleko větší šanci najít správný klíč k řešení otázek prevence a léčby kardiometabolických nemocí. K řešení otázek, které ovlivní budoucnost lidstva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. The Combined Impact Of Obesity, Diabetes, And Cardiovascular Disease Is The World’s Biggest Health Problem Today. In.: Medical news Today, 2. srpna 2006.
  2. http://www.cardiometabolichealth.org/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Vysoký krevní tlak zabíjí

Hypertenze – vysoký krevní tlak – se již dlouhá desetiletí řadí k nejzávažnějším rizikovým faktorům onemocnění srdce a cév. Hypertonici mají podstatně zvýšenou pravděpodobnost nejen vzniku obávaného infarktu myokardu,…

Více informací

Chvála cenzury

Žil jsem většinu života v „socialismu“. S hromadou jevů té doby jsem velmi silně nesouhlasil. Nebyl jsem ale žádný disident. Snažil jsem se žít jak to šlo. Získat nějakou solidní práci, postavit pěkný byt, oženit se,…

Více informací

Redukce hmotnosti snižuje chatrnost zdraví u seniorů

Obezita dnes ohrožuje stále více lidí. Náš životní styl je určován televizí, tiskem, rozhlasem a obecně současným kulturním povědomím. To má ale své kořeny v dobách, kdy lidé denně těžce fyzicky pracovali. Pasivní…

Více informací