Nebezpečné zkratky

Stárnutí je pozvolný, nenápadný, nezastavitelný proces. Probíhá u každého individuálním tempem. Individuálně se mění i stav jednotlivých orgánů a orgánových systémů těla. Někdo může mít dýchací potíže již v šedesáti, ale jeho trávící systém bude pracovat bezchybně i po osmdesátce. U jiného může srdce pracovat bez chyb do sta let, zato žaludek a střeva mohou fungovat od padesátky na padesát procent. Možná jste někdy na setkání spolužáků užasli nad minimálními změnami vzhledu nebo stavu kůže u jednoho z nich, zatímco jiný druh z mládí připomínal spíše osobu o deset let starší. Stárnout se nikomu příliš nechce. A tak se každý zajímá o to, jak průběh procesu stárnutí zpomalit nebo dokonce zastavit.

Existují obecné, historií prověřené způsoby zpomalení stárnutí. Patří k nim dostatek pohybu, omezování působení stresů, zdravá a střídmá strava, udržení stálé hmotnosti po většinu dospělého věku. V poslední době výsledky vědeckých výzkumů zdůrazňují v prevenci stárnutí význam zpomalení tempa ztrát svalové hmoty (sarcopenie) a udržení optimální kompozice těla (poměru mezi množstvím aktivní tělesné hmoty a množstvím zásobního tuku). Tempo stárnutí zrychlují všechny známé patogeny, například nadměrná konzumace alkoholu, kouření, pohybová pasivita, nadváha a obezita, konflikty a nepřátelství.

Výše uvedené informace zná snad každý. Jenže je značný rozdíl mezi tím něco vědět a chovat se podle toho. A tak denně vidíme zakouřené putyky, v nichž si obézní pijáci nalévají do hlavy za večer pět až deset piv. Epidemických rozměrů dosáhla nadváha a obezita. V nejtlustších národech, k nimž bohužel patříme, má dnes potíže s hmotností 7 dospělých osob z deseti. Za nejzávažnější jev se považuje prudký nárůst nadváhy a obezity u dětí. Podle vyjádření předsedy “Presidentova výboru pro fitness” Lynn Swanna hrozí reálné riziko, že v blízko budoucnosti budou umírat děti dříve než jejich rodiče. Podle nedávné zprávy v rozhlase patříme ke státům s vysokým počtem kuřáků, přičemž kouří více mladých lidí než osob středního a vyššího věku. U dětí se odhaduje, že kouří každé druhé a že dnes děti začínají kouřit již kolem věku 9 let. Také se nebezpečně zvyšuje počet kuřaček.

Stát dotuje pasivní formy trávení volného času, přičemž oblast fitcenter hodil napospas “volné ruce trhu”. Nedávno na tuto absurditu upozornil i známý politik, MUDr. Miroslav Macek. Kritizoval snahu ředitele Národní galerie Knížáka získat na provoz svého zařízení další zdroje ze státního rozpočtu s tím, že návštěvníci nebudou za vstup do galerie platit. Stejně tak senátor Töpfer hájil v tisku dotace do svého divadla tím, že jde o “dotace do vstupenky”. Takže každý ze svých daní připlácíme návštěvníkům galerie pana Knížáka případně divákům divadla pana Töpfera. Návštěvníci galerie a diváci  divadel ale neplatí ani korunu na moji permanentku do fitcentra. Výsledkem těchto absurdit je, že lidé, kteří celý den seděli za svým pracovním stolem a za volantem svého automobilu, si jdou večer sednout do divadla. Možná proto, že cena dotované vstupenky je výhodnější než cena nedotovaného vstupného do fitcentra. Lidé jsou tak nesmyslně odrazováni od pohybu a vábeni k pasivním formám trávení volného času. To se časem projeví na jejich zdraví a na tempu jejich stárnutí. Možná proto máme tolik nemocných a ve stáří tělesně oslabených.

Pasivita se v nás usazuje. Jsme zvyklí sedět v práci, před monitory počítačů, u televize, v kině, divadle a na koncertech, za volantem. A považujeme to za normální. Jenže ono to normální není. Škodí nám to. Rychleji stárneme. A hledáme pasivní formy zpomalení stárnutí. Nechce se nám měnit navyklý způsob stravování a odpočinku. Jsou příjemné. Nedokážeme si odepřít nevhodnou stravu a přinutit se k zvýšenému výdeji energie. Nadváhu řešíme raději dietami. Je to pohodlnější. A dáváme přednost také pasivním formám zpomalení stárnutí.

Když surfujete Internetem, narazíte brzy na stránky různých “klinik”, nabízejících řešení problémů se stárnutím hormonální cestou. Vědci prokázali, že naše tělo značně ovlivňuje hladina růstového hormonu. Jak stárneme, hladina tohoto hormonu v těle klesá. Ve věku 60-70 let již v těle koluje jen asi 25-50% tohoto hormonu ve srovnání s lidmi ve věku 20 let. Proto je doplňování růstového hormonu propagováno jako účinný prostředek zpomalování procesu stárnutí. Jenže stále vyšší počet odborníků si začíná ostře uvědomovat, že aplikace růstového hormonu představuje velmi závažný problém.

Léčba pomocí hormonů není jednoznačně prospěšná a ukazuje se, že má závažné vedlejší účinky. Účinnost a bezpečnost léčby růstovým hormonem nebyla dosud jasně prokázána žádným výzkumem. Kliniky, lákající zájemce o zpomalení stárnutí, se sice ve své reklamě odvolávají na “výsledky tisíců výzkumů”. Skutečnost je ale jiná. Skutečně vědeckých výzkumů bylo realizováno jen velmi malé množství, většina z nich na osobách s hormonálními poruchami. Tyto výsledky nelze převádět na zdravé osoby, jejichž hormonální systém pracuje v normě.

Podle tvrzení Dr. Hau Liu z oddělení endokrinologie Standfordské University, dnes aplikuje v USA růstový hormon ve snaze o zpomalení procesu stárnutí zhruba 30 tisíc seniorů. Za léčbu platí od několika tisíc po několik desítek tisíc dolarů. Přitom neexistuje žádný přesvědčivý důkaz účinnosti a bezpečnosti této léčby. Růstový hormon není zázračný lék. Jeho aplikace může být značně nebezpečná. Přitom se k léčbě rozhoduje každý rok více starších lidí. Souvisí to obecně se stále se zvyšujícím počtem seniorů ve většině zemí světa. Lidé chtějí zůstat mladí, zdatní a výkonní do co nejvyššího věku. To je správné.

Nesprávný je výběr prostředků k dosažení tohoto cíle. Namísto aktivní změny způsobu života se lidé uchylují k hormonům. V nabídce léčby jsou jim zdůrazňovány potenciální výhody a zamlčována související rizika. K výhodám má patřit pozitivní vliv na složení těla - snížení množství tuků a vzestup množství svalové tkáně. V jednom výzkumu byl prokázán vzestup množství svalů po léčbě o 2 kg. Téhož, nebo i lepšího, výsledku lze ale dosáhnout nepříliš intenzivním cvičením ve fitcentru. K rizikům aplikace hormonu patří bolest a otékání kloubů, riziko vniku karpálního syndromu, riziko vzniku pre-diabetu a diabetu typu 2, riziko abnormálního vývoje prsní tkáně.

Aplikace růstového hormonu s cílem zpomalit stárnutí nebyla schválena organizací “the U.S. Food and Drug Administration”, která reguluje přístup léků na trh v USA. Většina dosavadních výsledků výzkumů naznačuje, že “každý, kdo chce zvýšit pravděpodobnost dlouhého a zdravého života, má správně jíst, dostatečně cvičit a zdravě spát“. Dr. Olshansky, profesor Centra pro stárnutí University v Illionois, obvinil kliniky, propagující růstový hormon jako lék proti stárnutí, z nedbalosti a nezodpovědnosti. Navíc o nich prohlásil, že vědomě  a drze porušují zákony s cílem vydělat peníze na ohrožení zdraví svých pacientů. Vyzývá FDA a “the U.S. Drug Enforcement Agency” k tvrdým zákrokům proti těmto nezodpovědným “zlatokopům”.

Růstový hormon může sloužit jako potřebná a velmi prospěšná látka při léčbě řady onemocnění, jejichž základ tvoří patologicky snížená hladina tohoto hormonu v těle pacienta. Není to ale “kouzelná pilulka”, řešící problémy, které jsme si způsobili nezdravým přístupem k životu. Protože i u nás začíná přibývat různých soukromých léčebných zařízení a klinik, dostane se k nám i toto riskantní ovlivňování tempa stárnutí. Každý stárnoucí člověk si musí, pokud možno již ve středním věku, uvědomit, že bezpečnější, i když namáhavější, je zařadit do života co nejvíce salutorů a vyřadit z něj co nejvíce patogenů.

Zdravý způsob života je nejúčinnější a nejbezpečnější prevencí předčasného stárnutí. A ve zdravém životním stylu hraje jednu z nejvýznamnějších rolí cvičení ve fitcentru. Správně sestavený posilovací program zastavuje ztráty cenné svalové hmoty, udržuje vysokou hodnotu bazálního výdeje energie, ovlivňuje pozitivně činnost nervového systému. Když cvičíme, normalizuje se i naše chuť k jídlu a zlepšuje se kvalita spánku. Kdo nemá se cvičením ve fitcentru zkušenosti, měl by si zaplatit služby osobního trenéra nebo fitness konzultanta a s jejich pomocí se naučit cvičit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:
 

  1. REINBERG, S. (2007): Growth Hormone No ‘Magic Bullet’ for Aging. In.: HealthDay Reporter.
  2. YEATER. R.A., MARTIN, R.B.: Senile osteoporosis. The effects of exercise. In.: Postgraduate medicine, 75(2(, Feb 1984), str. 147-163.
  3. YESALIS, Ch.E.: Anabolic Steroids in Sport and Exercise. Champaign, Human Kinetics, 1993.
  4. YESALIS, Ch., E., COWART, V.S.: The steroid game. Champaign, Human Kinetics, 1998.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Organizace kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit od 1. listopadu 2012. Předpokládáme, že o kurz projeví zájem absolventi kurzu "Instruktor fitness", především ti, kteří rekvalifikaci získali u akreditačního pracoviště "PaedDr. Vladimír…

Více informací

Ženy a zlomeniny kostí

Zlomeniny kostí představují v každém věku závažné ohrožení zdraví a mnohdy i života, přináší bolest, omezují pohyblivost, zapříčiňují finanční ztráty a další výrazné potíže. Výskyt zlomenin se zvyšuje…

Více informací

Budeme ve stáří dementní?

Dnešní svět klade velké požadavky na naše rozhodování. Každou vteřinu života se rozhodujeme, a mnohá z těchto rozhodnutí ovlivňují náš život - pozitivně nebo negativně - nejen okamžitě, ale třeba i za dvacet nebo…

Více informací