Zájem o fitness se posouvá do vyššího věku

Slovo “cvičení”bylo ještě před zhruba 50 lety téměř neslušné. Bylo synonymem dřiny a nepřiměřené, nesmyslné námahy. Námahy, která provázela lidstvo celou jeho historii. Lidé si termín „cvičení“ slučovali s představou nelítostného drilu na vojenském cvičišti, se zpocenými tvářemi a dresy hokejistů či fotbalistů nebo se zvedáním těžkých činek při tréninku vzpěračů či kulturistů. Běžní lidé proto necvičili a pokud byli nabádání ke zvýšení množství pohybu, vyšli si v neděli na hodinovou příjemnou procházku. Také vzory té doby (herci, zpěváci, politici - jak se dnes říká “osobnosti”), které ovlivňovaly seniory a obecně veřejnost, většinou necvičily nebo se o cvičení přímo vyjadřovaly nepřátelsky. Možná si představíte detektiva Murdocha nebo jiné hrdiny těch dob. Tehdejší hrdinové filmů řešili problémy spíše logickými úvahami než přímými (akčními) souboji se zločinci. Také politici moc pohybu nefandili, byli většinou buclatí  až tlustí.

Dnes se situace velmi rychle mění. Důchodovému věku se blíží lidé, kteří se koncem šedesátých letech seznamovali s taji nového sportu - kulturistiky. Trénink v posilovně u nich vedl k nárůstu svalů, zvýšení síly, zlepšení zdatnosti a výkonnosti. A to nejen u těch cvičících, jejichž rozvoj svalů byl natolik výrazný, že se rozhodli k účasti na kulturistické soutěži. Posilovny pravidelně navštěvovali i ti cvičenci, u kterých nedošlo k mohutnému nárůstu svalové hmoty. Přesto u nich cvičení s činkami, na kladkách a posilovacích přístrojích vedlo k podstatnému zlepšení tvaru těla. Proto pokračovali v pravidelném cvičení v posilovnách a následně ve fitcentrech. A většina z nich cvičí i dnes, kdy se přiblížili důchodovému věku. Jsou to lidé přesvědčení o nutnosti cvičení, lidé, kteří mají s tímto typem tělesné zátěže dlouholeté zkušenosti, kteří obvykle cvičí správně a účinně. Lidé, kteří chtějí cvičit do co nejvyššího věku.

Klasická klientela fitcenter - mladí muži - byla doplněna nejprve dívkami a mladými ženami. Těm bylo léta tvrzeno, že cvičení s činkami je přemění v mužatky nebo poškodí jejich reprodukční systém. Praxe však prokázala pravý opak. Cvičení se zátěžemi pozitivně ovlivňuje nejen postavy mužů, ale i žen. U mužů posilování zvýrazňuje mužské rysy postavy, u žen ženské.

Dnes se osazenstvo fitcenter prokazatelně posouvá do vyšších věkových skupin. Ještě v padesátých letech minulého století byli šedesátníci považováni za starce. Pohled na věk se do té doby velmi výrazně změnil. Mnozí oblíbení zpěváci se blíží sedmdesátce, přesto si udržují štíhlou postavu, dobré držení těla a stále vystupují na koncertech. Zdatnost a vitalitu udržují cvičením ve fitcentrech. Představují tak vzory jak pro mladé, tak i pro své fanoušky, kteří jsou většinou středního nebo staršího věku.

Ve světě již dávno přestali spojovat představu finančního úspěchu s buclatostí až tloušťkou a doutníkem v koutku úst. Vrcholoví politici a businessmani jsou štíhlí, energičtí a vitální. Místo vysedávání v kavárnách a vinárnách dávají přednost cvičení ve fitcentrech, které případně doplňují golfem nebo tenisem. Chtějí si užít bohatství, které svým úsilím vytvořili a proto věnují stavu svého organismu značnou pozornost. Většina z nich spolupracuje dlouhodobě s kvalitními osobními trenéry. Nemusí se tak věnovat studiu odpovídající odborné literatury a mohou se naplno věnovat své obvykle náročné profesi. Osobní trenér případně fitness konzultant nebo lifestyle coach jim předá relevantní informace v průběhu společného tréninku.

Čím jsme starší, tím větší je pravděpodobnost onemocnění. Jak ukazují výzkumy, pohyb snižuje riziko vzniku řady onemocnění, snižuje škody způsobené konkrétní chorobou a urychluje po odeznění floridní fáze nemoci návrat k plnému zdraví. Pokud je pro mladé cvičení prospěšné, je pro seniory nezbytné. Zpomaluje ztráty svalové a kostní hmoty, snižuje riziko vzniku hypertenze, diabetu a metabolického syndromu. Tedy stavů, které představují dokořán otevřenou bránu k řadě závažných ochoření. Proto význam pravidelného, správného cvičení s věkem nejen neklesá, ale naopak výrazně stoupá. Zvyšuje se tím i význam práce osobních trenérů a ostatních profesionálů v oblasti fitness. V případě návratu ke cvičení po závažnější chorobě je rada odborníka doslova nedocenitelná.

V řadě zemí si již senioři tyto vztahy jasně uvědomují. V těchto zemích se neustále zvyšuje počet starších návštěvníků fitcenter. V řadě států USA je dnes více jak 37% členů fitcenter ve věku nad 55 let. V roce 1988 byl, podle údajů organizace “the American Council on Exercise”, průměrný věk zájemců o služby osobního trenéra 36,5 roků. V roce 2006 se posunul na 42,4 roků (Williams, 2007). Svědčí to o tom, že si lidé nejen uvědomují význam cvičení pro kvaltu svého života, ale že si stále jasněji uvědomují i to, že “cvičení je jako lék - pokud je podáváno ve správných dávkách, prospívá, pokud v dávkách nesprávných, může škodit”. Ve středním a vyšším věku se nevyplatí s tělesnou zátěží experimentovat. Je bezpečnější a efektivnější zaplatit si služby kvalitního odborníka.

Cvičení je prospěšné v každém věku. Musí však být modifikovatelné. Musí umožnit citlivé snížení nebo zvýšení zátěže v návaznosti na okamžitý stav organismu. To je nesnadné v kolektivních hrách nebo soutěžních aktivitách, při nichž se musíme přizpůsobovat požadavkům, navozeným průběhem hry. Takové aktivity jsou pro osoby středního věku a pro většinu seniorů nevhodné, pro mnohé až životu nebezpečné.

Věk návštěvníků fitcenter se bude v následujících letech zvyšovat souběžně s tím, jak si lidé budou jasněji uvědomovat, že cvičení a posilování zpomaluje tempo stárnutí a zvyšuje podstatně kvalitu života. Do fitcenter budou přicházet lidé po prodělaných nemocích a operacích. Budou zde hledat cestu ke zdraví, plné výkonnosti, samostatnosti a nezávislosti. A pokud budou cvičit technicky správně a budou plně respektovat dané oslabeni, cestu k plnohodnotnému životu zde najdou.

S tímto trendem musí již dnes počítat osobní trenéři a další odborníci v oblasti cvičení. S posunem klientely se musí měnit i jejich znalosti a vědomosti. Informace o tom, jak sestavit posilovací program pro  mladého, zdravého muže nebudou příliš platné při snaze poradit při cvičení staršímu muži s hypertenzí nebo diabetem. Chyby, kterých se neznalý osobní trenér může dopustit, mohou být fatální.

Cvičení v řadě článků na stránkách fitnet definujeme jako „geniální, přírodou koncipovaný lék na většinu chorob dneška". Aby se cvičení tímto lékem skutečně stalo, aby zlepšovalo život nejen mladých, ale hlavně starších cvičenců, musí se podstatně zvýšit znalosti odborníků v oblasti cvičení – osobních trenérů, instruktorů fitcenter a fitness konzultantů.


LITERATURA:

  1. BROWNE, MN, KELLEY, SM. (2007): Asking the Right Questions. A Guide to Critical Thinking. New Jersey, Prentice Hall. Eighth Edition.
  2. McELROY, M. (2002): Resistance to Exercise. A Social Analysis od Inactivity. Champaign, Human Kinetics.
  3. NASH, S. (2003): Be a Successful Consultant. An insider guide to setting up and running a consultancy practice. Oxford, How to Books, Ltd..
  4. NEPORENT, L,  SCHLOSBERG, S, ARCHER, SJ. (2006): Weight Training For Dummies. Indianapolis, Wiley Publishing, Inc., 3rd Edition.
  5. WILLIAMS, D. (2007): The new face of fitness is getting older. In.: CNN, 1.října.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Dokonalá bouře

Jak nám přibývá let, není tak neobvyklé potkat známé nebo přátele, zdrcené buď vlastní vážnou nemocí nebo hrubou poruchou zdraví někoho z blízkých. Z jejich slov vycítíme vždy úžas až ohromení nad nečekaností…

Více informací

Žloutenka

Zdraví je pozitivní hodnota, nemoc hodnota negativní. Zdraví nám umožňuje plně žít a prožívat běžné radosti, nemoc přináší bolest a utrpení. Proto se má stát součástí každodenního života prevence vzniku a rozvoje…

Více informací

Jak se přihlásit?

Studium rozšiřujícího kurzu můžete zahájit konkrétní zájemce kdykoli, okamžitě. Námi zvolený způsob výuky umožňuje pracovat s každým studentem individuálně, tj. začít studium v době, která mu vyhovuje, upravit obsah…

Více informací