Uplatnění kvalifikace

Na základě vydaného "Osvědčení o absolvování školení a získání kvalifikace Instruktor fitness" může frekventant kurzu

 • požádat o vydání živnostenského listu pro oblasti
  • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pracovníci ve fitcentrech, poradenství, služby)
  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici (majitelé fitcenter a jiných komerčních tělovýchovných zařízení)
  • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb a následně v oblasti fitness a wellness a následně působit jako
   • osobní trenér (fitness trenér)
   • fitness instruktor
   • fitness-wellness konzultant
   • kouč životního stylu (lifestyle coach)
   • pozitivně ovlivňovat kvalitu svého života  i života své rodiny
 • pracovat jako osobní trenér (fitness trenér, kondiční trenér, lifestyle coach, fitness konzultant)
 • pozitivně ovlivňovat kvalitu svého života i života svých blízkých (aplikovat výukou definované salutory a eliminovat patogeny)
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici (založit a provozovat fitcentrum, posilovnu, sportovní zařízení)
 

V řadě fitcenter dodnes pracují nekvalifikovaní lidé. Také v oblast poradenství (osobní trenér, fitness konzultant, lifestyle coach)se můžeme setkávát se "samozvanci", tj. s lidmi, kteří kromě jisté praxe nemají v oblasti cvičení žádné formální vzdělání. Takoví lidé představují pro veřejnost vážnou hrozbu. Jak uvádíme na více místech, "pohyb je geniální, přírodou koncipovaný lék na většinu chorob dneška". Proto s ním musíme u značné části populace jako s lékem zacházet. Správně jej dávkovat. To se musíme naučit.

V odborné literatuře se neustále objevují nové poznatky o vlivu tělesné zátěže na zdraví, zdatnost a výkonnost. Ty  musí každý seriozní odborník získávat, zpracovávat a na jejich základě zlepšovat svoji práci. Vycházet pouze z vlastní praxe je dnes naprosto nemožné a nepřijatelné. Trenéry si zajišťují a jejich radami se řídí i špičkoví sportovci, kteří v oblasti tréninku mají dlouholeté zkušenosti. Přesto raději svěřují svoji přípravu expertům. V sázce je příliš moc peněz (například v případě profesionálních fotbalistů nebo hokejistů) na to, aby daný sportovec sám se svým tělem experimentoval.

Totéž platí v oblasti kondičního cvičení běžné populace. Dáváme své auto do značkové opravny. Nesvěřujeme je každému, kdo nám řekne, že autům rozumí. Když se takto chováme ke svému vozu, bylo by absurdní chovat se jinak ke svému tělu, které je milionkrát složitější než sebedokonalejší automobil.

Tuto skutečnost si uvědomuje stále více lidí a proto se poradenství v oblasti ovlivňování zdraví a zdatnosti pohybem a stravou stává uznávanou profesí. Můžeme uvést případy našich absolventů, kteří se poradenstvím léta velmi dobře živí. Čerstvý absolvent samozřejmě nemůže naivně očekávat, že se ihned po ukončení kurzu o něj budou zaměstnavatelé nebo klienti přetahovat. Již v roce 1685 vzkazoval  zakladatel amerického státu Pennsylvania William Penn těm, kteří se chystali přesídlit z Evropy do Ameriky: "Buďte umírnění v očekávání, počítejte s prací před sklizní a s výdaji před zisky".

Poradenství v oblasti využívání fyzické zátěže ke zdokonalení zdraví a zvýšení výkonnosti a zdatnosti člověka má, podle mého přesvědčení, před sebou ohromnou budoucnost. Kdo do této oblasti vstoupí dříve, bude mít značnou výhodu. Základním předpokladem úspěchu v této perspektivní oblasti je samozřejmě kvalitní základní vzdělání (instruktor fitcentra), doplněné poznatky z rozšiřujících kurzů, seminářů a modulů kontinuálního vzdělávání.

Naše vzdělávací centrum všechny tyto oblasti plně pokrývá. Spolupráce s námi bude pro každého, kdo se chce v oblasti poradenství prosadit, v budoucnosti naprosto nezbytná.

Podrobnější informace o studiu najdete v sekci "Často kladené otázky" .

Mohlo by vás zajímat

Učební texty

Naše osobní i profesní zkušenost nám jasně ukazuje, že individuální studium, při němž mají studenti kvalitní učební texty a možnost průběžně konzultovat jakékoli nejasnosti s vyučujícími, je z celoživotního pohledu…

Více informací

Cvičení ve fitcentrech, díl B

Autoři: Dr. Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková Vydalo nakladatelství University Palackého v Olomouci, Vysokoškolská skripta, určeno pro obor rekreologie FTK a vychovatelství PdF UP., rok vydání 1994. Díl A, Díl B, celkem…

Více informací

Další důkazy prospěšnosti posilování

Oblast fitcenter se v naší zemi rozvíjí příliš pomalu. Klasická fitcentra, koncipovaná na bázi kvalitní posilovny, stále navštěvuje málo lidí a mezi návštěvníky převládají spíše lidé mladí. Nejčastěji muži.…

Více informací